P-zoner høring nyhed

Skab en sammenhængende løsning på Valbys parkerings- og trængselsproblemer

I stedet for at skubbe rundt på Valbys parkerings- og trængselsproblemer med indførelse af nye tidsbegrænsede P-zoner, efterlyser vi en samlet løsning, der får byen til at fungere.

Vi har indsendt vores kommentarer til høringen om to nye tidsbegrænsede P-zoner i Valby: Ålholm og Vigerslev Allé.

Høringssvaret er sammensat efter input fra deltagerne på borgermøde om P-zonerne den 16. juni, og borgermøde om trafikproblemerne omkring Saxtorphsvej den 9. juni.

Læs hele vores høringssvar her:

Udgangspunktet for høringen er den politiske beslutning fra Budget ’22 om at indføre 15 nye tidsbegrænsede P-zoner i København, heraf to i Valby.

Oplægget er, at der etableres zoner med 3 timers gratis parkering i perioden 8-22 på hverdage i de to områder, og at beboerne i området får gratis beboerlicenser.

Forvaltningens slides fra borgermødet kan du se her:

En samlet løsning tak

Generelt efterlyste borgerne på begge borgermøder, at der skabes en sammenhængende løsning på byens parkerings- og trængselsproblemer, så problemerne ikke blot skubbes rundt. ”Hvorfor laver man ikke en samlet løsning, der får byen til at fungere?”

Det synspunkt bakker vi op om.

Den nye praksis, hvor der i vidt omfang tillades at etablere private parkeringsordninger med egne regler, og hvor Københavns Kommune ikke har indflydelse på regler og har få muligheder for at afvise ansøgninger, blev kritiseret.

Vi er enige i, at der er behov for politisk handling, så det problem kan håndteres.

Ny daginstitution vil give øget trafik

I kvarteret Vigerslev Allé er beboerne stærkt bekymrede for den trafik, der allerede i dag er til institutionerne og for den øgede trafikmængde, den nye institution på Saxtorphsvej forventes at medføre.

På borgermødet den 9. juni oplyste forvaltningen, at de forventer, at den øgede kapacitet af daginstitutionspladser vil betyde, at en større del af de nye børn ikke vil bo i umiddelbar nærhed af institutionen og derfor forventes at aflevere børnene i bil.

Beboerne opfordrer stærkt til, at de forskellige trafikale tiltag i området bliver tænkt sammen, idet der parallelt arbejdes med en plan for trafiksanering af området, med indførelse af en  parkeringszone i området og på længere sigt med en renovering af Vigerslev Allé.

Konkrete forslag til de nye tidsbegrænsede P-zoner

I høringen efterlyser forvaltningen input til den endelige afgrænsning af zonerne og det tidsrum, de skal gælde i.

Det kom der følgende konkrete forslag til på borgermødet den 16. juni:

  • Zonen burde gælde 8-21 i stedet for 8- 22, så man kan invitere gæster kl. 18 uden at skulle benytte en gæstelicens
  • I de varige kolonihaver er der ønske om, at beboerne kan få en beboerlicens i perioden fra 1. april til 1. oktober, hvor haverne bebos
  • Grundejerforeningen Højmark mellem Lykkebo Skole, Vigerslevvej/Vigerslev Allé udtrykte ønske om at blive omfattet af P-zonen Vigerslev Allé, da de allerede har problemer med pendlertrafik
  • G/F Søholm Parkby Grundejerforening ved Valby Langgade ønskede at blive indlemmet i P-zonen Ålholm

Det blev også understreget, at der er behov for at zonerne kontinuerligt bliver dækket af p-vagter, og at der laves opfølgende p-tællinger i og omkring områderne for at måle effekten.

Læs hele vores svar på høringen om tidsbegrænsede P-zoner her:

De nye P-zoner er i offentlig høring til den 6. juli på Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.