Møde i skolebestyrelsesnetværk

  • Møde i skolebestyrelsesnetværket den 4. september 2007

Skolebestyrelsesnetværket som Valby Lokaludvalg har opstartet mødes den 4. september 2007 kl. 17.00 i Kulturhuset. På dagsordenen vil bl.a. være opfølgning på integrationsseminaret med særlig henblik på at arbejde videre med ideerne til inddragelse af etniske forældre i bestyrelsesarbejdet.

Til mødet er inviteret økonomichef i Børne- og Ungeforvaltning til at drøfte skolernes økonomi og budgettet for 2008.

Netværk oprettet på skoleområdet

Der var stor interesse for Valby Lokaludvalgs initiativ til opstart af netværk på skoleområdet i Valby blandt de fremmødte repræsentanter fra skolebestyrelserne. Torsdag d. 26. oktober 2006 lagde Valby Lokaludvalg grundstenen til et netværk på skoleområdet i Valby på et møde med skolebestyrelserne.

Det blev aftalt at mødes et par gange årligt for at drøfte aktuelle sager i Valby, samt ideer og ønsker til  fremtidens skoler i Valby. I netværket kan også drøftes temaer som integrationsindsatsen i skolerne i Valby. Der var stor interesse for at drøfte Valby sager, som udspringer af lokale behov og gå i dialog med forvaltning og politikere.

Sagen omkring skoledistrikterne i Valby viste også, at det er nødvendigt hurtigt at kunne skabe samarbejde mellem skolerne og lokaludvalg, når der skal afgives høringssvar i sager, hvor udfaldet berører flere parter og har betydning for en større del af børnene i Valby. Netværket kan sikre størst mulig koordinering og muligheden for at stå sammen for at sikre en god løsning for Valby. Næste møde planlægges i marts 2007.

Læs referatet: møde med skolebestyrelsesformænd

Børne- og Ungdomsgruppen inviterer skolebestyrelser til dialog

Valby Lokaludvalg vil gerne i dialog med skolebestyrelserne i Valby. Børne- og ungdomsgruppen under Valby Lokaludvalg inviterer derfor skolebestyrelserne i Valby til et møde i Prøvehallen på Porcelænstorvet 4 i multisalen den 26. oktober 2006 kl. 17.00-18.30.

Valby Lokaludvalg håber, at der er interesse for at etablere et netværk, som er åbent for alle med interesse i skoleområdet, men som skal sikre dialog mellem skolebestyrelserne i Valby og Valby Lokaludvalg.

Valby Lokaludvalg har haft stor gavn af at arbejde sammen med skolebestyrelserne i forbindelse med ændring af skoledistrikterne i Valby. Børne og Ungdomsgruppen vil gerne sikre, at vi kontinuerligt kan debattere udviklingen på skoleområdet i Valby og holde hinanden orienteret.

Valby Lokaludvalg opretter diplomatiske forbindelser til Børne- og Ungdomsforvaltningen

Valby Lokaludvalg har afholdt første møde med Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Formålet med mødet var at starte et tættere samarbejde, der skal sikre dialogen mellem forvaltningen og Valby Lokaludvalg. På mødet orienterede forvaltningen om forvaltningens forventninger til udviklingen for børnepasningsinstitutionerne i Valby.

Det aftaltes at holde en tæt kontakt, også med Børne- og Ungdomsforvaltningens kontor i Valby.

Nu arbejder Valby Lokaludvalg på at få oprettet lignende samarbejder med de øvrige forvaltninger, så dialogen med Valby Lokaludvalg forbedres på de øvrige områder, som vedrører servicen og udvikling i Valby.

I september måned afholdt Valby Lokaludvalgs undergruppe for Integration møde med Integrationskontoret i København. Og så planlægges et tæt samarbejde.

Ændring af skoledistrikter i Valby

Læs Valby Lokaludvalgshøringssvar til ændring af skoledistrikterne i Valby

Valby Lokaludvalg drøftede den 12. september 2006 forvaltningens forslag til ændring af skoledistrikterne i Valby.

Læs Valby Lokaludvalgs svar på forvaltningens forslag: Valby Lokaludvalgs holdning til ændring af skoledistrikter i Valby