Valby vil beholde det grønne frirum på Smedestræde

På et borgermøde torsdag aften var Smedestrædegrunden på dagsordenen. Og de fremmødte borgere efterlod ingen tvivl om deres højeste ønske: At beholde det grønne frirum på Smedestræde 2.

Det kom som en overraskelse for mange, da lokaludvalget meldte ud, at biblioteksplanerne var endeligt droppet, og at kommunen i stedet ville bygge 24 boliger til udviklingshæmmede på Smedestræde 2. Det overraskede også lokaludvalget, der blev gjort opmærksomme på forslaget på en lukket dagsorden i Socialudvalget. Lokaludvalget fik gjort punktet offentligt, og dermed skabt noget tid til at tage en lokal dialog om projektet, inden det kommer til afstemning i Borgerrepræsentationen.

Derfor var torsdagens borgermøde om Smedestræde indkaldt i al hast, så borgerne kunne nå at høre om planerne og give deres input, inden sagen skal for Borgerrepræsentation den 22. juni.

Vi er stadig ikke helt færdige med at ærgre os over at biblioteksplanerne ikke bliver til noget. Men vi går alligevel positivt ind i drøftelserne om boligerne, og det er et rigtig godt tegn, at vi er blevet inviteret med på det tidlige stadie.” sagde Michael Fjeldsøe på aftenens borgermøde om planerne for Smedestræde.

Hvorfor lige Smedestræde?

Den udsendte embedsmand fra Socialforvaltningen fortalte, at forvaltningen ser mange muligheder i at placere boligerne på Smedestræde. Fordi grunden ligger så centralt, kan beboerne hurtigt blive en del af fællesskabet i Valbys midte. Det ligger også forvaltningen meget på sinde, at lave et hus, der ikke lukker sig om sig selv, men åbner sig op for omverdenen. I sidste ende bliver det dog økonomien og den politiske vilje, der bestemmer om forpladsen foran byggeriet kan bevares som en åben, grøn oase.

En halv sejr

Lokaludvalget mener, at der er grund til at glæde sig over, at grunden bliver på kommunale hænder. Henrik Palsmar, medlem af lokaludvalget for Enhedslisten, opfordrede til at se forslaget om byggeriet som en halv sejr:

Det vi har arbejdet på i fire år er ikke spildt – vi har vundet så meget hævd på grunden, at vi nu kan få indflydelse på hvad der kommer til at ske med den. Det skal vi bruge til at bevare de originale grundes arkitektoniske kvalitet i det nye byggeri, og til at bevare den åbne byhave foran i en eller anden form.

Grunden ville være meget attraktiv for en privat bygherre, der ville udnytte byggeretten fuldt ud, og bygge dyre private boliger på den centrale placering. Fordi grunden bliver på kommunens hænder, er det nu de underprivilegerede, der får mulighed for at bo der.  Og det er en smuk tanke” fortsatte Henrik Palsmar.

Byggeri, der passer ind 

Grunden på Smedestræde 2 ligger under for den nok mest restriktive lokalplan i Valby, da det ligger i den historiske bymidte. Lokalplanen, der blev vedtaget i starten af 90’erne, nævner dog ikke noget om en åben forplads, og her vil lokaludvalget arbejde hårdt for at gøre sin indflydelse gældende.

Forvaltningen er startet med dialogen med lokaludvalget, og vi er inde over her i projekteringsfasen. Det er klart et af kernepunkterne at bevare et frit og åbent areal ud til Valby Langgade. Det vil komme både Valby og de nye beboere til gode, at huset åbner sig op for omverdenen.” fortæller Michael Fjeldsøe.

Behold den grønne oase

De fremmødte borgere havde et brændende ønske: At bevare den grønne og åbne forplads, som er blevet et populært åndehul og frirum for mange af Valbys borgere. Her har miljøgruppen og T.H. Bar skabt en oase i byen, med bytteø, plantekasser og hyggelig sommer-vinbar. Beslutningen om enten at vedtage boligerne eller sælge grunden vil under alle omstændigheder betyde, at T.H. Bar ikke kan få en ny midlertidig tilladelse til at bruge grunden.

Valbys borgere har taget pladsen til sig, og det er jo virkelig dejligt. Der er blevet skabt et åndehul, som vi slet ikke vidste vi manglede, og der er et stort ønske om at beholde det, også fra lokaludvalgets side.” fortalte Michael Fjeldsøe.

Indflydelse på byggeriet

Lokaludvalget har afholdt møder med socialforvaltningen og økonomiforvaltningen, og er dermed blevet inviteret indenfor allerede i projekteringsfasen. Mødet resulterede i et aftalepapir mellem lokaludvalget og forvaltningerne, hvor der blandt andet står:

”Lokaludvalget har udtrykt ønske om, at et kommende kommunalt projekt som udgangspunkt realiseres indenfor den gældende lokalplan og dermed passes ind i det lokale bymiljø, gerne med mulighed for at byggeriet åbner sig op ud mod Valby Langgade og Smedestræde. Det er aftalt mellem Socialforvaltningen og Valby Lokaludvalg, at Socialforvaltningen i en kommende planlægningsfase tager udgangspunkt i Lokaludvalgets ønsker.”

Lokaludvalget har også foreslået, at de bliver del af en følgegruppe for byggeriet, og løbende kan komme med input.

Vi har jo over fire års erfaring med grunden, og har flere gange tegner projekter. Så vi har meget viden, som ikke skal gå til spilde, men komme det nye projekt til gode

Det kan vi lige så godt sige: Vi kan ikke garantere, at den grønne forplads kan bevares. Men vi er blevet inviteret indenfor i planlægningen, og vil opnå så meget indflydelse vi overhovedet kan, for at sikre, at det nye byggeri kommer til at passe ind på Valby Langgade.” slutter Michael Fjeldsøe.

Når der ligger konkrete planer for et byggeri, vil lokaludvalget igen indkalde til borgermøde.

Fakta

  • Socialforvaltningen vil bygge 24 boliger til unge udviklingshæmmede, som erstatning for boliger i Sydhavnen, som er i meget dårlig stand.
  • Forvaltningen samarbejder med LEV – interesseorganisationen for borgere med udviklingshæmning
  • Målgruppen for boligerne er unge udviklingshæmmede på kontanthjælp. Det er helt almindelige unge, men der er nogle ting, de skal have daglig støtte til – det kan for eksempel være at lave mad, købe ind og gøre rent.
  • Boligerne udlejes i op til fem år af gangen, hvorefter beboerne enten skal flytte til egen bolig, hvis de er blevet selvhjulpne, eller til et andet, mere permanent botilbud.
  • Boligerne ejes af kommunen, og huslejen fastsættes efter beboernes indtægt.
  • Lokaludvalget har arbejder med projektet på Smedestræde i over fire år. Overførselssagen i april var sidste chance for at få bevilget pengene, da beslutningen fra budget ’15 var, at der senest i 2016 skulle tages en beslutning om grundens fremtid.
  • Forslaget fra socialforvaltningen skal til godkendelse i Borgerrepræsentationen den 22. juni. Godkendes forslaget, skal der startes undersøgelser, der skal munde ud i en anlægsbevilling, der igen skal besluttes politisk.
  • De forfaldne bygninger på grunden bliver revet ned i løbet af 2017.
  • Godkendes projektet forventer socialforvaltningen at boligerne står færdige i midten eller slutningen af 2019.
  • Bliver forslaget ikke godkendt den 22. juni, sættes grunden til salg.
0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *