Tættere på en løsning for Ny Ellebjerg

På aftenens offentlige møde om Ny Ellebjerg st. var der bred enighed om, at der er brug for en sammenhængende løsning for den forvirrende station. Hvordan man skal finde pengene til løsningen er dog stadig uklart.

Omkring 50 deltog i mødet, som Valby Lokaludvalg havde indkaldt på baggrund af en samlet analyse af stationen, udarbejdet af arkitektfirmaet Gottlieb Paludan. Baggrunden for analysen er, at endestationen for Sydhavnsmetroen er ved at blive projekteret, og placeringen af den på enten en perron over eller under jorden har skabt en del debat.

Arkitekterne og Metroselskabet præsenterede

Gotlieb Paludans analyse tager udgangspunkt i to mulige placeringer af endestationen for Sydhavnsmetroen: På en overjordisk perron på sydsiden af stationen, eller på en underjordisk perron på nordsiden. For hver af placeringerne er der foreslået en sammenhængende løsning, der kan gøre stationen overskuelig, tilgængelig og tryg. Analysen anbefaler ikke entydigt den ene løsning frem for den anden.

Læs hele funktionsanalysen

Metroselskabet er ved at projektere en overjordisk station på sydsiden af Ny Ellebjerg station. Det er den station, der er vedtaget og skaffet finansiering til, og derfor den selskabet er gået videre med. Projektet viderefører nogle forslag fra funktionsanalysens forslag, men økonomien er der ikke til at gennemføre forslagene fuldstændigt.

Lås dørene! 

Om det skal være den ene eller den anden løsning blev ikke omdrejningspunktet for den efterfølgende debat. Det blev i stedet ønsket om, at parterne bag stationen sætter sig sammen og finder finansieringen til at skabe en velfungerende Ny Ellebjerg. Der var bred enighed om, at stationen som den ser ud nu ikke fungerer.

Hvis man tror, at det der er i gang med at blive bygget nu er det store nye trafikknudepunkt, der virker når det er færdigt, så må vi bare sige:  Det er ikke det I får. Det er ikke det I har bestilt.” sagde Michael Fjeldsøe på mødet.

Til stede til mødet var repræsentanter fra både Metroselskabet, Movia, BaneDanmark, Københavns Kommune, Hovedstadens regionsråd, Bygningsstyrelsen og Transportudvalget. Det fik Michael Fjeldsøe til at bemærke:

Der er virkelig et potentiale, også økonomisk, i at få sat folk sammen. Det kunne også være vi bare skulle låse dørene indefra, for de fleste af dem, der er med til at planlægge den station, er repræsenteret her i dag. Det kunne være at man kunne starte med at aftale at man gerne vil snakke sammen.”

Hvordan finder vi pengene?

Spørgsmål fra salen gik primært på økonomien – hvad er der fundet penge til på nuværende tidspunkt, og hvordan kan de resterende penge rejses? Lokaludvalgets holdning er, som fra starten, at det er åbenlyst dumt, at der ikke investeres i en sammenhængende løsning for stationen:

Man investerer 1,5 milliard i noget, som vi kan stå her og stort set se fra den ene ende til den anden. Så ville det også være muligt, hvis man planlagde det sammen, at få nogen af de ting, der skal finansieres, ind som en del af planlægning, i stedet for at alting skal være en ekstra bevilling.” fortalte Michael Fjeldsøe.

Der var overvejende enighed i salen om, at stationen ikke fungerer som den er i dag, og kun vil blive værre hvis der ikke findes en løsning. Der er brug for, at nogen samler aktørerne omkring Ny Ellebjerg station om et bord, og finder til enighed om at finde midlerne til også at skabe en velfungerende station.

Ellers vil stationens udvikling til en større og større labyrint, med knopskydninger og lappeløsninger, fortsætte, og Ny Ellebjerg vil aldrig opfylde sin rolle som centralt trafikknudepunkt for København.

Det blev dog ved truslerne at låse dørene, og efter et godt møde blev deltagerne sluppet ud i solen igen – med en kraftig opfordring om at gå forbi Ny Ellebjerg station på vejen hjem, og forsøge ikke at fare vild.

1 svar
  1. mette Leisner
    mette Leisner siger:

    Ok, nu er der adgang til at skrive i dette felt 😉
    Jeg kørt af den nye cykelsti fra Ramsingvej til Ny Ellebjerg station – dejligt at den er blevet anlagt. Håber at der i den ny plan for Ny Ellebjerg station bliver indtænkt, at man ikke skal med elevatoren op over perronen, for at komme ned på den anden side og over til Valby hallerne – eller en pæn omvej ned til viadukten v. Trekronergade/Spotinivej. At børn og andre cykellister, der skal til sport i hallerne, kan komme direkte ad cykelsti til lyskurven ved Pilestykket

    Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *