Valby Idrætspark dialogmøde mart 2022 nyhed

Se de tre mulige scenarier for udviklingen af Valby Idrætspark

Kom til dialogmøde mandag den 7. marts og se de tre scenarier for udviklingen af Valby Idrætspark, som politikerne på rådhuset skal tage stilling til, når der skal forhandles budget til sommer.

Tre scenarier udviklet på baggrund af analyse og dialog

Politikerne på rådhuset vedtog med Budget ’20 at sætte en undersøgelse af mulighederne for at udvikle Valby Idrætspark i gang.

I oktober 2021 afholdt vi sammen med forvaltningen en workshop i Hafnia Hallen, hvor omkring 35 brugere af idrætsparken bidrog med deres ideer og lokale viden.

På baggrund af resultater fra dialogen, analyser af området og andet inddragende arbejde har forvaltningen nu opstillet tre scenariet for udvikling af Valby Idrætspark, som Borgerrepræsentationen kan tage stilling til næste sommer.

Scenarierne præsenteres på et dialogmøde:

Mandag den 7. august kl. 18.30-21

Hafnia Hallen 

Julius Andersens Vej 6 

Alle brugere af Valby Idrætspark er velkomne – om du er aktiv i en forening, bruger idrætsparkens faciliteter, eller bare går tur i området ind imellem.

Tilmeld dig senest den 2. marts på mail til hc7d@kk.dk:

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen byder velkommen og sætter arrangementet i gang.

Forvaltningen ser frem til dialogen om de tre udkast og håber, at mange vil deltage igen.

Der bydes på kaffe og kage under mødet.

Invitation_Workshop_Valby_Idrætspark_MAIL_2022 (002)

Godt grundlag for forundersøgelsen

Arbejdet med forundersøgelsen af Valby Idrætspark tager udgangspunkt i lokalplanen fra 2015, som ikke er realiseret, og den fornyede visionsplan, vi lavede med områdets klubber og foreninger i 2018.

Lokalplanen har et gennemarbejdet bud på trafikken igennem idrætsparken, og især en stiforbindelse fra den gamle Ellebjerg station og ny vejføring langs jernbanen, så Julius Andersens Vej kan fredeliggøres som en lege- og opholdsgade.

Den fornyede vision er et rigtig godt grundlag at arbejde videre på, fordi den har bred opbakning blandt idrætsparkens nuværende og fremtidige brugere, samt forvaltningen.

Vi ser derfor frem til at se de tre scenarier, som forvaltningen har udarbejdet, og vi håber at mange brugere af og besøgende i Valby Idrætspark vil deltage i dialogmødet.

Du kan løbende følge projektet ved at skrive dig op til vores nyhedsbrev, hvor vi to gange om måneden opdaterer dig på dette og andre udviklingsprojekter i Valby:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.