Valby Idrætspark forundersøgelse nyhed

Forundersøgelse af udviklingen i Valby Idrætspark sættes i gang til efteråret

Til efteråret starter inddragelsen af klubber og foreninger i den forundersøgelse af udviklingen af Valby Idrætspark, som blev vedtaget med Budget ’20. Som opstart på processen var vi med Økonomiforvaltningen på besigtigelse i området.

Forundersøgelsen skal udmunde i et antal potentielle scenarier for udviklingen af idrætsparken, som politikerne kan tage stilling til med Budget ’23.

Arbejdet tager udgangspunkt i lokalplanen fra 2015, som ikke er realiseret, og den fornyede visionsplan, vi lavede med områdets klubber og foreninger i 2018. Vi var derfor inviteret med Økonomiforvaltningen på den første besigtigelse af området.

Med på turen var projektlederne fra Økonomiforvaltningen, planchef i Center for Byudvikling Kenneth Horst Hansen, ny fagdirektør i Kultur- og Fritidsforvaltningen Esben Danielsen, de daglige ledere af idrætsparken fra Kultur V, og lokaludvalgets formand, næstformand og Kultur- og Fritidsudvalg.

Planchefen tog især to ting med sig fra gennemgangen: Lokalplanen fra 2015 er værd at arbejde videre med, og der skal tages beslutninger omkring hvordan man ønsker parkering i området.

Idrætspark med kæmpe potentiale

Valby Idrætspark er nordens største sammenhængende idrætsområde, og har stort potentiale til at blive en samlende idrætsfacilitet for hele København.

Mange af faciliteterne er dog nedslidte, b.la. Valby Stadion, og området har et generelt et problem med tilgængelighed, sammenhæng og trafik.

Vi lægger vægt på, at udgangspunktet for udviklingen bør være den nuværende lokalplan fra 2015 og den fornyede visionsplan, vi lavede med områdets klubber og foreninger i 2018.

Lokalplanen har et gennemarbejdet bud på trafikken igennem idrætsparken, og især en stiforbindelse fra den gamle Ellebjerg station og ny vejføring langs jernbanen, så Julius Andersens Vej kan fredeliggøres som en lege- og opholdsgade.

Den fornyede vision er et rigtig godt grundlag at arbejde videre på, fordi den har bred opbakning blandt idrætsparkens nuværende og fremtidige brugere, samt forvaltningen.

Scenarier for udvikling med input fra klubber, foreninger og andre aktører

Københavns Kommune har nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne, og der er afsat et år til arbejdet, så resultatet kan indgå i forhandlingerne om Budget ’23 i september 2022.

Konkret skal det udarbejdes et beslutningsgrundlag for en politisk stillingtagen til, om der skal arbejdes videre med et udviklingsprojekt i Valby Idrætspark. Beslutningsoplægget skal indeholde forskellige potentielle scenarier for udviklingen.

I løbet af efteråret og vinteren 2021-2022 bliver der afholdt en række møder og workshops, hvor de klubber og foreninger, der har aktiviteter i idrætsparken, vil blive inviteret.

Deres erfaring, viden og ønsker for området er essentielle at få med i arbejdet.

Vi ser frem til at bidrage til arbejdet med forundersøgelsen , og håber, at udviklingen af Valby Idrætspark denne gang bliver løftet politisk.

Du kan løbende følge projektet ved at skrive dig op til vores nyhedsbrev, hvor vi to gange om måneden opdaterer dig på dette og andre udviklingsprojekter i Valby:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.