FL Smidth borgermøde opsamling borgermøde

Se materiale fra borgermøde om FL Smidth

Mandag den 7. september afholdt vi borgermøde om den nye lokalplan for FL Smidth-området, der skal bane vejen for en ombygning og tilbygning til det bevaringsværdige hovedsæde og nyt boligområde med 50.000 m2 boliger på deres grund mellem Vigerslev Allé og jernbanen. Se opsamling fra aftenen og materiale fra oplægsholderne:

Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg, bød velkommen og ridsede processen fra 2018 og frem til nu op. Lokaludvalget så første gang ideen til projektet i 2018, og siden har der været løbende dialog med blandet andet Valby Have om projektet.

Repræsentanter fra FL Smidth, ATP Ejendomme og arkitekter fra Cobe og Arkitema fortalte om projektet:

Debat med de fremmødte

Efter præsentationerne fortalte Peter Høiriis fra Teknik- og Miljøforvaltningen kort om lokalplanen.

Herefter blev der åbnet for debat med de fremmødte borgere.

Der blev drøftet sammenhæng med Valby Have/Valby Maskinfabrik og resterende Valby.

Bekymring om skyggevirkninger hos naboer

Beboere fra Valby Have var hovedsageligt nervøse for skyggevirkninger og for trafikbelastning i forbindelse med en ny institution. Beboere fra Vigerslev Allé var bekymrede for, at skulle se over mod et højt hus, og skyggevirkninger.

Nogle vil få lidt mere skygge på nogle tider af året. Det forventes ikke at trafikbelastningen fra den nye institution vil være særlig stor, da mere end 80% af børnene afleveres til fods eller på cykel.

Der kommer ikke nogen skygge fra det nye byggeri, der påvirker den anden side af Vigerslev Allé.

Som en del af projektet vil krydset Ramsingsvej/Vigerslev Allé bliver bygget om, så det er mere trafiksikkert.

Bevar områdets træer

En del fremmødte ønskede at bevare så mange træer som muligt.

Den karakteristiske allé på FL Smidth-området bliver bevaret. Enkelte ældre træer vil blive fældet, men der plantes 238 nye træer.

Indsend høringssvar senest 22. september

Efterfølgende borgermødet har vi behandlet og indsendt vores høringssvar om den nye lokalplan, der inkluderer kommentarer fra borgermødet:

Læs mere om den nye lokalplan og indsend høringssvar senest den 22. september:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *