Borgermøde skole Torveporten nyhed

Ny skolestruktur for Lykkebo Skole, Kirsebærhavens skole og ny skole ved Torveporten godkendt

Efter høringen om skolestruktur i Valby Syd har Børne- og Ungdomsudvalget godkendt forslaget om, at Lykkebo Skole, Kirsebærhavens skole den nye skole ved Torveporten skal være én enhed, med Torveporten som udskoling.

Se beslutningen på referatet fra seneste møde i Børne- og Ungdomsudvalget:

Opbakning til den nye skolestruktur

Der blev indgivet i alt 13 høringssvar til skolestrukturen, og der var overvejende opbakning til forslaget om at gøre Lykkebo skole og Kirsebærhavens skole til indskoling og den nye skole ved Torveporten til udskoling – også fra vores høringssvar, der var baseret på en lang inddragelse af skolebestyrelser, skoleledelser, forvaltningen og et velbesøgt, corona-sikret borgermøde på Lykkebo Skole.

Strukturen giver bedre mulighed for at målrette læringsmiljøer og fysiske rammer til de forskellige aldersgrupper. Vi bemærker i høringssvaret især:

  • Det er vigtigt, at konstruktionen af den nye skole appellerer til at blive udnyttet de fleste af døgnets timer
  • En forudsætning for, at den nye struktur bliver en succes, er sikre skoleveje. Der mangler især ordentlige adgangsveje over Folehaven for de af Grønttorvets børn, der skal starte deres skoletid i Kirsebærhavens Skole.
  • Vi havde gerne set en beslutning der forholdt sig til problemstillingen om, at folkeskolerne over en bred kam oplever udsivning i de store klasser

Læs hele vores høringssvar her:

Læs mere om forslaget til ny skolestruktur og debatten på borgermødet her:

Sikre skoleveje er en forudsætning

Forslaget om den nye skolestruktur blev godkendt af et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget. Udvalget opfordrer i samme omgang Teknik- og Miljøudvalget til allerede nu at søge budgetmidler midler til at planlægge en tryg forbindelse for gående og cyklister over Folehaven.

De to medlemmer fra Enhedslisten undlod at stemme med en bemærkning om, at de ikke følte sig overbeviste om, at skolevejen ved Folehaven bliver sikker.

Se beslutningen på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden lige her:

Det er forventningen, at Kirsebærhaven Skole og Lykkebo Skole får et nyt samlet skoledistrikt, der træder i kraft ved skolestart 2022. Den nye skolebygning ved Torveporten forventes at være klar til at blive taget i brug i 2027.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *