Naturgenopretningen i Vigerslevparken er reddet, men ingen toiletter til Kulbaneparken i sigte – se hvad Valby fik på Budget ’24

Vi glæder os over, at de nødvendige ekstra midler til naturgenopretning i Vigerslevparken blev fundet på Budget’24, men ærgrer os over, at Kulgravens brugere fortsat må se langt efter et toilet, og at Tingstedet ikke kan inddragelse i cykelstiprojektet på Valby Langgade.

Budget’24 er forhandlet på plads på rådhuset mellem Socialdemokratiet, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Vi er dykket ned i aftaleteksten og vendt tilbage med Valbys resultater:

  • Tillægsbevilling til anlægsprojekter i Harrestrup Å – 50 mio. kr. 
  • Valby Idrætspark, belysning af alternative scenarier 
  • Sikker Skolevej Harrestrup Å Skole – Lykkebo afdeling – 7 mio. kr. 
  • Ombygning af krydset Gl. Køge Landevej/Carl Jacobsens Vej – 4,2 mio. kr.
  • Medfinansiering til ny boligsocial helhedsplan for Valby, Vigerslev, Sjælør og Sydhavnen

Ingen af Valbys resultater er at finde på vores ønskeliste til årets budget, så selvom vi især glæder os over bevillingen til Harrestrup Å, ærgrer vi os også.

Cykelstiprojektet på Valby Langgade må nu gå i gang uden en ekstrabevilling til også at inddrage området foran Valby Tingsted, hvilket var et højt ønske fra de borgere, der gav deres mening til kende under den omfattende inddragelse i udformning af projektet.

Brugerne af Kulgraven i Kulbaneparken må fortsat se langt efter et offentligt toilet i tilknytning til den populære skatepark – et meget konkret og beskedent ønske, som vi vil kæmpe videre for.

Den nedgravede, samlede affaldsløsning ved Valby Kulturhus, til glæde for både det kommende Valby Bibliotek, Kraftwerket og Kulturhuset, forsøger vi fortsat at få igennem i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udviklingen af Valby Idrætspark fortsætter

Med bevillingen på Budget ’23 på 3,3 mio. kr. kunne idrætsparkens udvikling gå i gang.

En række repræsentanter for store dele af idrætten i Valby har herefter fremlagt en visionsplan, der bl.a. beskriver en række yderligere muligheder for at tilvejebringe bolig-, erhverv- og idrætskvadratmeter i området:

Visionen rejser også en række problematikker omkring udbudsret, ejerskab og samlet budgetøkonomi.

Med aftaleteksten i Budget’24 åbnes der op for, at Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen sideløbende med planlægningsfasen skal belyse alternative scenarier for udviklingen af Valby Idrætspark, herunder modeller for offentligt-privat samarbejde.

Scenarierne skal tage afsæt i de aktuelle kommunale planer, herunder scenarie Y og beslutningen om placering af et rehabiliteringscenter i Valby Idrætspark

Vi følger udviklingen tæt med repræsentanter i udviklingen af visionsplanen og det fortsatte arbejde for realiseringen af den fornyede visionsplan vi skrev sammen med foreninger og klubber i 2018.

Harrestrup Å – en vigtig ekstrabevilling

Parterne er enige om at afsætte yderligere 50 mio. kr. til at gennemføre naturgenopretningsprojektet Harrestrup Å i Vigerslevparken.

Med Harrestrup Å-projektet vil forholdene for vandplanter, insekter eller fisk blive bedre, når fliserne fjernes og åen får et slynget forløb med sand, grus og sten på bunden. Den naturlige bund giver plads til vandplanter og nye leve- og gydesteder for både fisk og insekter.

I samme omgang bliver Vigerslevparken en vigtig del af Københavns skybrudssikring, da parken og Harrestrup Å i fremtiden vil kunne håndtere store vandmasser.

Projektet får tilført flere midler, da skærpede myndighedskrav har gjort projektet dyrere.

Harrestrup Å projektet har sit eget nyhedsbrev, som du kan skrive dig op til for at holde dig opdateret på projektet.

Følg også med på projektets egen hjemmeside:

Der er fortsat en masse at arbejde for i Valby, og vi smøger ærmerne op og knokler på!

Læs hele budgetaftalen for 2024 lige her:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *