Det er nu du skal sende dine kommentarer til de store planer for Toftegårds Plads

Se den grundige gennemgang af lokalplanforslaget for Toftegårds Plads og de kommentarer og spørgsmål, der kom frem på borgermødet mandag aften – og send dine egne kommentarer ind senest den 24 maj.

Mandag aften var forvaltningen mødt op for at gennemgå lokalplanforslaget for Toftegårds Plads, der skal bane vejen for den store renovering af pladsen foran Valby Kulturhus med:

 • Nyt Valby Bibliotek 
 • Grønt bakkelandskab med over 100 nye træer  
 • En afskærmet plads med mulighed for kulturelle aktiviteter 
 • 72 almene ungdomsboliger 

Lokalplanforslaget er i høring indtil den 24. maj – find materialet og send dine kommentarer her:

Omkring 40 borgere deltog mandag aften i gennemgangen af lokalplanforslaget i Valby Kulturhus, hvor forvaltningen var mødt talstærkt op for at kunne besvare alle spørgsmål.

Pladsen skal realiseres med intentionen fra helhedsplanen

Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg, bød velkommen og ridsede forhistorien for lokalplanforslaget op.

For lokaludvalgets vedkommende startede den nuværende proces da vi i 2016 indbød til konference om pladsens fremtid. Det blev til forslaget ‘Kulturens Plads i Valby‘, som var flagskibsprojekt i Valbys Bydelsplan 2017.

På Budget ’19 vedtog politikerne på rådhuset den helhedsplan, der blev udarbejdet, hvor hovedgrebet er slyngede bygninger, der omkranser pladsen så den bliver skærmet for trafikstøj og skaber en indbydende plads i midten.

Visualisering af pladsen ifølge med bestemmelser fra Lokalplanforslaget. Visualisering: DSP PLUS

Lokaludvalget bakker fortsat op om helhedsplanen. Vi arbejder for at realisere det bibliotek, som Valby har fortjent, og for at pladsen bliver realiseret med den intention, der ligger bag:

En kulturel plads med plads til liv og aktiviteter, der giver en god synergi med de eksisterende kulturtilbud i Valby Kulturhus og Kraftwerket.

Byggeriet af ungdomsboliger på pladsen er fortsat ikke noget, der kommer fra lokaludvalgets ønskeliste. Vi arbejder for, at der bliver skrevet meget konkrete anvisninger til byggeriet ind i lokalplanen, så intentionerne fra helhedsplanen bliver overholdt også her.

Ny lokalplan skal erstatte eksisterende fra 1981

Den nuværende lokalplan for området er fra 1981. Den havde som formål at omdanne den nordlige plads fra busterminal til rekreativt område.

Samme lokalplan omdannede pladsen foran Valby Kulturhus til en busterminal, der dog fungerede i meget få år. Siden har pladsen været mere eller mindre ubenyttet, undtagen til køreprøver.

Den nye lokalplan skal erstatte den gamle, og tage udgangspunkt i helhedsplanen og det efterfølgende arbejde med detaljering af Valby Bibliotek og ungdomsboligerne.

Planen omfatter de gamle bygninger i området, der fastsættes som bevaringsværdige.

Se forvaltningens slides fra gennemgang af lokalplanforslag og kommuneplantillæg her:

Bestemmelserne i lokalplanen giver pladsen foran Valby Kulturhus en samlet rumlighed på 9000 m2. Facader skal udføres i rødt tegl.

Ungdomsboligerne opføres om et altangangshus, hvor tagene enten skal være grønne tage, have solceller eller laves som tagterrasser.

Ungdomsboliger Toftegårds Plads visualisering lokalplanforslag

Visuialisering af ungdomsboliger ifølge bestemmelser fra lokalplanforslaget. Illustration: H+ TNT Arkitekter.

Der etableres en beplantet vold ud mod Gl. Køge Landevej og et begrønnet areal rundt om ungdomsboligerne. Der stilles krav om mange nyt træer – 109 i hele lokalplansområder, heraf langt de fleste på pladsen foran Valby Kulturhus.

Den daglige bogbus til biblioteket benytter porten i ungdomsboligerne til at køre til Valby Bibliotek, og der vil derfor stadig være muligt at have et grønt område foran teatersalen, hvor Valbyhaven ligger i dag.

Biblioteket som et socialt rum i synergi med omgivelserne

Sagsarkitekten gennemgik tankerne bag selve biblioteksbygningen, hvor synergien mellem biblioteket og pladsen er vigtigt.

Biblioteket opføres i rødt tegl, et materiale, som går igen fra pladsens belægning. To steder giver store glasfacader kig igennem bygningen, hvilket skaber en visuel forbindelse mellem nord- og sydpladsen.

Biblioteksrummet bliver et åbent rum opdelt i zoner, med et stort børnebibliotek. Det bindes sammen med pladsen med en rækker siddetrin, som går igen både inde og ude. Trinene går ind igennem den åbne glasfacade, og bliver til en indendørs scene.

Indenfor vil alle niveauer af biblioteket være tilgængelige for kørestolsbrugere via ramper. På de udvendige trapper vil det ikke være muligt at komme op med rullestol.

Biblioteket får indgang to steder, både fra Valby Kulturhus/Valgårdsvej og fra krydset Gl. Køge Landevej/Vigerslev Allé.

Se arkitektens slides, der blev præsenteret på borgermødet den 8. maj:

Trafikstøj, tilgængelighed, parkeringspladser og Valbyhaven

Spørgsmålene fra deltagerne gik især på fire emner:

Valbyhaven – hvordan kan permahaven foran teatersalen bevares, når der bygges et 17 meter højt hus lige ved siden af?

Svar: Ruten for bogbussen ind til pladsen er ændret, så det grønne område kan bevares, og skyggediagrammerne viser, at haven stadig vil få sollys meget af dagen.

P-normen – Er der tænkt tilstrækkeligt med P-pladser ind i planerne, og hvad med cyklerne, der alle gerne vil parkere indenfor to meter af indgangen? 

Svar: Der etableres fire p-pladser i forbindelse med ungdomsboligerne, og ni P-pladser på pladsen i alt. Det er i tråd med de parkeringsnormer, politikerne har bestemt i kommuneplanen.

Tilgængelighed på pladsen – hvordan kan f.eks. kørestolsbrugere og svagtseende finde rundt? 

Svar: Der stilles krav om tilgængelighed, som byggeri af bibliotek og anlæg af plads selvfølgelig skal leve op til.

Lyd og trafikstøj – kommer passagen ind til pladsen ikke til at fungere som en tragt for trafikstøjen, der kan vælte ind på pladsen? 

Svar: Simuleringerne viser, at det ikke kommer til at være tilfældet, og at støjen fra trafikken vil holde sig under de tilladte decibel.

Alle spørgsmål blev noteret og tages med videre i udviklingen af lokalplanforslaget.

Den videre proces

Efter planen går byggeriet på pladsen i gang om et lille års tid og kører over nogle år. Det hele skulle stå færdigt i 2027.

I slutningen af 2024 vil forvaltningen invitere til en ny dialog specifikt om udformningen af pladsen foran Valby Kulturhus.

I første omgang gælder det om at få dine kommentarer og synspunkter skrevet ned og indsendt til høringen om lokalplanforslaget, der løber indtil 24. maj:

2 svar
 1. Grethe Zinck
  Grethe Zinck siger:

  Jeg ønsker for pladsen, at den sjal være åben og så lidt bebyggelse som muligt.
  Københavns pladser er efterhånden blevet totalt bebygget, uden mulighed fir kreativitet. Den sidste plafs, vi har i kbh., bør være til afholdelse af kultur og loppemarked . Pladsen bør stå åben med lys ig luft, som den gør i dag. Vi har ikke brug for nyt bibliotek. De biblioteker, der er i Valby, er ikke overrendte. Vi bør ikke bygge mere grimt i Valby end det er i forvejen. Beskyt nu det sidste, vi har tilbage. En åben plads med mulighed for kreativitet. Cafeliv, loppemarked , koncerter, tribune osv

  Svar
 2. Minna Skafte Jensen
  Minna Skafte Jensen siger:

  Jeg holder meget af det bibliotek vi har, og har svært ved at se hvorfor vi skal have et nyt med udvidede kulturmuligheder. Vi har jo allerede kulturhus og teatersal lige ved siden af pladsen. Det gamle bibliotek er et ualmindelig rart sted, selv om det trænger til lidt istandsættelse. Det er også hensigtsmæssigt at det ligger lige ved siden af spinderiet.

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *