Borgermøde Toftegårds Plads opsamling nyhed

Ja tak til nyt bibliotek og en grøn Toftegårds Plads – nej tak til boliger

Budskabet var klart fra deltagerne i onsdagens borgermøde om den nye helhedsplan for Toftegårds Plads: Ja tak til en grøn plads med kulturelle aktiviteter – nej tak til boligbyggeri.

Over 100 af Valbys borgere havde fundet vej til teatersalen i Valby Kulturhus onsdag aften, og der måtte findes mange ekstra stole frem inden borgermødet om Toftegårds Plads kunne gå i gang.

Borgermøde Toftegårds Plads januar 14

Borgermødet blev holdt på baggrund af det forslag til en ny helhedsplan for Toftegårds Plads, som der lige nu bliver arbejdet hårdt på at få færdig til politisk behandling i foråret.

Forslaget indeholder et nyt Valby Bibliotek, en yderligere bygning X til f.eks. kulturelle formål, og en option på byggeri af 2.500 m2 boliger.

Borgermødet skal finde svar på uafklarede spørgsmål

Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg, bød velkommen til borgermødet ved at ridse lokaludvalgets forarbejde op, og definere de åbne spørgsmål om helhedsplanen, som borgermødet skulle kaste lys over:

 • Hvordan indfrier den foreslåede helhedsplan ønskerne til Toftegårds Plads?
 • Skal der arbejdes på at finde flere penge til biblioteket for at det kan leve op til ønskerne til funktion og indretning?
 • Hvad er holdningen til muligheden for boligbyggeri på pladsen?  

Se slides fra Michaels oplæg lige her:

Et blødt byrum hvor pladsen favnes

Michael gav ordet til Rikke Juul Gram fra Schønherr arkitekter, som er det firma, der i august vandt parallelopdraget om at lave et forslag til en helhedsplan for Toftegårds Plads.

Forslaget indeholder både en plan for den egentlige Toftegårds Plads mod nord og den store sydlige plads foran Valby Kulturhus.

Den nordlige Toftegårds Plads foreslås begrønnet, åbnet og trafikdæmpet, så der kan blive plads til og mulighed for udeservering, leg og ophold.

Toftegårds Plads Nord visualisering

Planen for sydpladsen skulle indeholde et nyt Valby Bibliotek, muligheden for en yderligere bygning X til kultur og en option på byggeri af 2500 m2 boliger.

Hovedgrebet i tegnestuens forslag der opfylder de krav er et blødt byrum med fald og bakker, hvor bygningerne favner pladsen i midten.

Toftegårds Plads Syd visualisering

Biblioteket ligger som en transparent randbebyggelse ud mod Vigerslev Allé, og grønne bakker ud mod Gl. Køge Landevej skærmer pladsen mod trafik. De greb gør Toftegårds Plads et trygt og beskyttet byrum, favnet af bygningerne udenom.

Boligerne på pladsen er placeret som en blød slange op mod ATP bygningen.

Forslaget til byggeri af biblioteket er tegnet i tre varianter, hvor kun det ene kan realiseres med den nuværende budgetbevilling.

I de to andre arbejdes der med at gøre bibliotekets tag til en del af byrummet, med hel eller delvis offentlig adgang. Det vil dog blive væsentligt dyrere, og vil kræve yderligere bevillinger på Københavns Kommunes budget.

Uanset hvilket forslag, der bliver valgt, er hovedidéen i planen den samme.

Se hele Schønheers oplæg til helhedsplan for Toftegårds Plads lige her:

Biblioteket er tidligst færdigt i 2023

Efter indlæg fra arkitekten tog kommunen over. Esben Haarder Poulsen fra Center for Byudvikling forklarede den videre proces og økonomien i projektet.

 1. Frem mod foråret ’20 skal der tages endelig stilling til hvilken helhedsplan, der skal være grundlag for pladsens udvikling
 2. Den færdige helhedsplan skal fremlægges for politikerne på rådhuset i foråret ’20. Det bliver derefter den overordnede plan med principielle rammer for pladsens udvikling.
 3. Helhedspslanen er afsæt, startskud og ramme for at lave en lokalplan, som er juridisk bindende i forhold til planloven. Det arbejde vil tage et års tid, så et nyt bibliotek vil tidligst stå færdig i 2023.

Hvis der skal afsættes flere penge til biblioteket eller til udviklingen af pladsen er det noget kommunen kan tage stilling til, når der to gange om året bliver forhandlet budget på rådhuset.

Nogle af pengene til udvikling af pladsen kan også findes ved at sælge byggerettighederne til de foreslåede 2.500 m2 boliger på pladsen.

Mia Keinicke, leder af Valby Kulturhus og Valby Bibliotek, fortalte om de funktioner, det nye bibliotek skal indeholde, og lovede mere inddragelse om det, når byggeriet nærmer sig.

Politikerne fik det sidste ord inden pausen

Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde startede med at indrømme, at hun er helt ny i processen om Toftegårds Plads, som har en lang historie.

Hun kan dog tydeligt fornemme pladens potentiale for at kunne løfte på kulturområdet. Byrummet skal meget mere end bare give adgang til bibliotek og kulturhus, men skal opfordre til ophold og indbyde til fællesskab.

Maria Frej, Valbyborger og medlem af Borgerrepræsentationen for SF, fortalte, at hun var meget glad for at projektet er kommet så langt. Hun lagde vægt på, at holde fast i at gøre pladsen til kulturens plads.

Hvis den foreslåede ekstra bygning X skal være der, er det vigtigt, at dens formål bliver kultur, og ikke alt muligt andet. Nu er projektet så tæt på at blive virkeligt, og vi skal ikke holde os tilbage og sænke ambitionerne.

Find et nyt, kommunalt formål til Rytterskolen

Lokale Jens Kjær, der sidder i Borgerrepræsentation for Enhedslisten, lagde vægt på, at vi ikke skal glemme Rytterskolen. Valbys ældste bygning, og hjemmet for det nuværende Valby Bibliotek, er ikke fredet.

Han fastslog, at det er vigtigt at grunden ikke sælges til et kommercielt formål, men finder et nyt, kommunalt formål til glæde for Valbys borgere.

Nej tak til boliger

Efter pause med kaffe, kage og livlig snak om forslagene til Toftegårds Plads, samledes borgermødet til den afsluttende debat.

Der tegnede sig hurtigt et billede af borgernes holdning til et markant element i tegningerne: Nemlig boligerne langs ATP bygningen.

Nogle af argumenterne imod boligerne var:

 • Toftegårds Plads skal være en plads, for der er plads og rum til kulturelle aktiviteter. Det er tit også aktiviteter, der fylder og larmer lidt. Beboere på pladsen vil ikke få meget ro, og støjgrænser i forhold til bebyggelse kan også forhindre, at pladsen kan bruges til f.eks. koncerter
 • Boligerne vil være nordvendte, og tilmed ligge i skyggen af ATP bygningen, så beboerne vil ikke se meget sol i deres lejligheder
 • En plads på den størrelse er unik i København, og der er mangel på grønne områder i denne del af Valby. Pladsen skal hellere bruges til mere begrønning og plads til udfoldelse end til boligbyggeri
 • Selve formålet med pladsen, nemlig et knudepunkt for kultur i Valby, vil blive forhindret af de boliger, man vil bygge for at finansiere pladsens udvikling

Forvaltningen lagde vægt på, at byggeri af boliger er en måde at rejse nogle af pengene til udvikling af pladsen, og at de tænkes som en blanding af ældre- og ungdomsboliger.

Der blev som svar på det argumenteret for, at eftersom der alligevel skal findes penge til pladsen på budgetforhandlingerne, så skal man gå efter den bedste løsning, og ikke optage dyrebar plads med boligbyggeri.

Husk nu nordpladsen

Flere af aftenens bemærkninger gik på, at udviklingen af Toftegårds Plads Nord, den egentlige Toftegårds Plads, ikke skal blive en eftertanke.

Der var udbredt opbakning til at begrønne pladsen og begrænse trafikken, så der kan etableres udeservering og den kan blive mere indbydende til ophold.

Er der penge nok?

Økonomien i projektet fik også et par ord med på vejen – for 80 mio. kr. er ikke meget til en plads, når man både vil have bibliotek, grønt byrum, belægning og bearbejdning af landskabet.

Både arkitekten og forvaltningen kunne også bekræfte, at der lige nu ikke er penge nok. Kun den ene variant af biblioteket kan finansieres med den nuværende bevilling.

Salg af byggerettigheden til boliger er en måde at rejse nogle af pengene til udvikling af pladsen. Derudover kan pengene findes løbende på Københavns Kommunes budgetforhandlinger.

Michael Fjeldsøe fastslog, at ekstra bevillinger til udvikling af pladsen er noget, vi kan arbejde videre på i fællesskab.

Bliv ved med at råbe op

Som afslutning fik deltagerne en opfordring fra arkitekten om at blive ved med at gør opmærksom på sine ønsker.

Hvis man har en holdning til om der skal være boliger på pladsen, så bliv ved med at skrive ind om det. Hvis man har en holdning til, om der skal være adgang til bibliotekets grønne tag, så bliv ved med at skrive ind om det.

De vigtige greb i helhedsplanen er, at pladsen er favnet og grøn – ikke om der ligger boliger eller ej.

Bliv ved med at bidrage til processen

Som afslutning lovede Michael Fjeldsøe, at der bliver samlet op på alle input fra borgermødet, og at de bliver taget med i den videre proces.

Lokaludvalget sidder med til at udvikle helhedsplanen til endelig politisk bedømmelse i foråret, og der kommer også løbende til at være mere inddragelse i processen.

Har du idéer, forslag og kommentarer vi skal have med, så send os en mail på valbylokaludvalg@okf.kk.dk:

Følg også gerne med i vores nyhedsbrev, hvor vi løbende oplyser om fremskridt i processen og giver dig besked når du kan få indflydelse.

Skriv dig op til nyhedsbrevet her:

1 svar
 1. Henrik Jensen
  Henrik Jensen siger:

  Det ser ud til at der er mange gode ider. Jeg er meget skuffet over, at der slet ikke står noget om tilgængeligheden. Pladsen skulle jo gærne være tilgængelig for alle borgere i Valby eller hvad? Det er efterhånden rigtig mange år siden man for første gang drøftede hvad der skulle ske med Toftegårds plads. Jeg spørger endnu en gang om man har husket at tænke på tilgængeligheden med hensyn til biblioteket. Krydset toftegårds plads er farlig nok, allerede på nuværende tidspunkt, for fodgængere og handicappede. Det gør det heller ikke bedre, at lydfyrne ofte desværre er ude af drift, i dele af krydset ved Toftegårds plads. Det er af stor betydning for stærkt svagtsende, og blinde at de fungerer. Dem bor der en del af i Valby.

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *