FL Smidth tillæg til lokalplan nyhed

FL Smidth bygger nyt hovedkontor og boligområde

FL Smidth ønsker at bygge nyt hovedsæde, fem boligkareér og en daginstitution på deres grund mellem Vigerslev Allé og jernbanen.

Byggeriet kræver et tillæg til den gældende lokalplan, samt en ændring af kommuneplanrammerne. Begge dele kommer i offentlig høring op til sommerferien.

Nyt, komprimeret hovedkontor

Udgangspunktet for det nye byggeri er, at FL Smidth ønsker at samle hovedkontoret på et mindre areal og samtidig få opdateret bebyggelsen til moderne kontordrift.

Projektet omfatter to nye bygninger:

  • En u-formet karré i tre-fem etagers højde, der mod syd erstatter den bueformede laboratoriebygning ud mod Ramsingsvej
  • En ny hovedbygning i op til 39 meters højde som vender ud mod virksomhedens græsklædte forplads og Vigerslev Allé

Det store grønne område foran hovedkontoret, der oprindeligt er designet af landskabsarkitekt C.Th. Sørensen, vil i vid udstrækning blive bevaret i sin nuværende form og vil blive åbnet for offentligheden.

Fem nye boligkarréer

Det nye hovedsæde giver plads til et helt nyt boligkvarter med et samlet etageareal på 50.000 m2, da alle FL Smidths øvrige kontorbygninger på grunden bliver gjort overflødige og skal rives ned.

FL Smidth overblik nybyggeri

Eksempel på et nybyggeri i overensstemmelse med tillægget til lokalplanen set fra syd mod Vigerslev
Allé.

Med planen ændres området fra at være et lukket erhvervsområde til at være et åbent område, der indbyder til passage og ophold, og hvor terrænparkering begrænses mest muligt.

Bebyggelsesplanen syd for det nye hovedkontor skal bestå af fem nye karréer i tre til fem etager plus tagetage eller penthouseetage.

Oversigt byggeområde FL Smidth

Karreerne forbindes af en gennemgående stiforbindelse, som løber gennem alle gårdrum. I den sydligste karré etableres en daginstitution.

Konsekvenser for byggeområdets træer

Bygherre vurderer,  79 træer i området opfylder kriterierne for at blive udpeget som bevaringsværdige.

22 af disse indgår i en allé med ca. 100 asketræer. Hele alléen fastlægges som bevaringsværdig i lokalplanen, selv om ikke alle træerne opfylder kriterierne.

Lokalplanen muliggør dog, at enkelte træer i alléen kan fældes, fordi de står risikabelt tæt på nybyggeriet, og at der kan dispenseres til, at hele alléen kan nyplantes, så den kommer til at bestå af ensartede træer.

Det vil være nødvendigt at fælde de resterende 49 bevaringsværdige træer, fordi de står i eller så tæt på byggefelter og parkeringskælder, at de ikke kan bevares. Lokalplanen stiller krav om plantning af mindst 130 nye træer.

I offentlig høring inden sommerferien

Inden sommerferien kommer forslaget til lokalplanstillæg i offentlig høring, og det skal tage højde for:

  • Ønsket om en daginstitution
  • Etablering af en skakt til en skybrudstunnel
  • Forbedring af forholdene for bløde trafikanter på Ramsingsvej
  • Begrønning og vejens funktion som skybrudsvej

Desuden tages der højde for den stibro på tværs af banen i forlængelse af Ramsingsvej til Grønttorvsområdet, som vi har foreslået og arbejder på at finde finansiering til.

Læs hele forslaget på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden fra 2. juni:

Vi havde forslaget til den nye lokalplan i intern høring i 2019.

Vi lagde vægt på, at der findes finansiering til forbindelsen over jernbanen til Grønttorvet, og på, at bebyggelsesprocenten ikke bliver for høj, så grønne og rekreative områder bliver glemt.

Læs vores høringssvar her:

Hvis alt går efter planen, vil byggeriet af det nye FLSmidth-hovedkontor gå i gang i 2021 og blive afsluttet i 2023. Boligområdet forventes at være færdigt i 2027.

 

1 svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *