Valbyborgerne med til at finde Valbyidentiteten

Valby Lokaludvalg afholdt i samarbejde med Valby Kulturråd et borgermøde om kulturen. Omtrent 50 aktive valbyborgere mødte frem og diskuterede kultur og identitet i Valby.

Peter Olesen holdt et inspirerende oplæg og viste lysbilleder af det gamle Valby. Når emner som kultur og identitet er til diskussion,  kommer der mange forskellige ideer på banen. Du kan læse referatet af mødet her.

Læs: Referat af mødet den 23. november 2006

Valby Lokaludvalg fik en bruttoliste over gode ideer, som udvalget kan tage med sig i det videre arbejde med kulturen i Valby.

Borgermøde om Kultur og Identitet

Torsdag den 23. november kl. 18.00 indbyder Valby Lokaludvalg borgerne i Valby til at komme med gode ideér og visioner for kulturen i Valby. Arrangementet finder sted i Prøvehallen.

Dialogen med borgerne skal bruges til at komme på sporet af Valby identiteten eller identiteterne, som er en forudsætning for, at Valby Lokaludvalg kan arbejde med kulturen.

Peter Olesen indleder med et fotoshow om Valbys kulturelle identitet, som han ser det igennem sine briller. Peter Olesen er kendt som journalist, forfatter og aktiv Valbyborger med holdninger til sine omgivelser. Peter Olesen vil give et bud på, hvordan der tegnes en klarere profil og identitet i Valby.

Valby Lokaludvalg støtter hvert år mange kulturelle aktiviteter, der giver oplevelser for alle borgere i Valby og skaber debat. Aktiviteterne skal samle forskellige befolkningsgrupper og kulturelle udtryk. I 2007 vil Valby Lokaludvalg arbejde med et tema, som skal være med til at sætte nogle spor i Valby i løbet af året. Et eksempel på et tema kunne være, hvordan kunstnere kan være med til at skabe mere udsmykning i byens rum. Der vil ikke kun være åndelig føde på mødet i Prøvehallen, men der serveres også et måltid mad, samt drikke til alle fremmødte.

Vind en brunch

Valby Lokaludvalg inviterer alle i Valby til at skrive sig op på en liste over aktive borgere i Valby, som har en mening om vores lokalsamfund. Valby Lokaludvalg vil inddrage flest mulig aktive borgere og foreninger i et aktivt netværk, der arbejder for Valby.

Valby Lokaludvalg lancerede på kulturdagene “netværkslisten” og konkurrencen om en brunch på en restaurant i Valby. Hvis du sender en mail mfh@okf.kk.dk kan du nå at komme med i konkurrencen om en brunch og få informationer om kommende arrangementer, som Valby Lokaludvalg afholder.

Valby Kulturdage en stor succées

Vejret var med Valby Lokaludvalg under dette års kulturdage. Rigtigt mange valbyborgere og københavnere havde en god oplevelse på Valby Kulturdage fra den 1. til 2. september 2006.

Valby Lokaludvalg var igen i år hovedsponsor for Valby Kulturdage. Valby Lokaludvalg benyttede lejligheden til at synliggøre sig selv og hverve aktive Valbyborgere, som har en mening om deres lokalsamfund. Lokaludvalget lancerede Projekt Netværker, som skal samle netværker og aktive foreninger i Valby og skabe debat om udviklingen i Valby og skabe grobund for spændende og udviklende projekter.

Valby Lokaludvalg var stærkt repræsenteret af udvalgsmedlemmer og mange mennesker meldte sig til rundvisningerne på Porcelænsgrunden og Valby Skole.