Ritter leverede båltalen i Valby

Valby Lokaludvalgs nye formand var båltaler ved Sankt Hans arrangementet i Vigerslev Parken.

Download talen: Båltale

Prøv Valby-ruterne i efterårsferien

Oplev Valby i efterårsferien

Valby Lokaludvalg arrangerer byvandringer og gåture i efterårsferien. Alle er velkomne men tilmelding til sekretariatet senest d. 8. oktober 2009.

 • Søndag d.11 oktober: Historisk byvandring, Carlsberg-kvarteret og Det centrale Valby. Mødested v. Tingstedet
 • Mandag d. 12. oktober: gåtur i Folehave-Kvateret, mødested v. Vigerslev Bibliotek
 • Tirsdag d. 13. oktober: gåtur i Forfatterkvarteret og på Vester Kirkegård, mødested v. Valby Kulturhus
 • Onsdag d. 14. oktober: gåtur i Valby midte – mødested v. Timotheus kirken
 • Torsdag d. 15. oktober: gåtur i Valby Parken, mødested v. rundkørslen v. Hammelstrupvej
 • Fredag d. 16. oktober: gåtur i det nordlige Valby. Mødested v. Valby Langgade/Vester Alle

 

Alle ture starter kl 11 og varer cirka 2 timer.

Valby Kulturdage trodsede regnen

Trods rusk og regn havde lokaludvalget mange besøgende i teltet, som i år bød på diverse former for information omkring Lokaludvalgets aktiviteter.

De nye kort over “Valby-ruter” var et særligt hit. På den modsatte side af Valby Langgade glødede Speakers Corner, når spidskandidaterne og andre lokale politikere gav den gas i anledning af det forestående kommunalvalg.

Også på Porcelænstorvet og i Skolegade var der glimtvis mange besøgende til Valby Moves aktiviteterne, og teatergruppen Terra Nova havde travlt med at skrive recepter ud mod det smitsomme Livsglæde Defekt Syndrom med henvisning om at få en test hos patientforeningerne på Skolegade eller ved eksempelvis at lytte til “lyden af verden” i teltet på Porcelænstorvet.

Vinderne af 10 gavekort er fundet

Vinderne af Lokaludvalgets udlodning af 10 stk. sæsonkort til Teater V er nu blevet udtrukket.

Valby Lokaludvalg takker alle deltagere for den interesse i har udvist Valby Lokaludvalg. Alle vindere har fået direkte besked pr. post.

Teater V blev stiftet i efteråret 2005 af skuespilleren, dramatikeren og instruktøren Pelle Koppel, med en vision om at etablere et kontinuerligt producerende professionelt teater i Valby. Dette lykkedes i 2009 da teatret blev godkendt som Lillestorbyteater i Københavns Kommune med bevilling (foreløbig!) frem til (og med) 2012. Teater V producerer nyt dansk samtidsteater udfra et ønske om, at favne både det smalle, og det lidt bredere repertoire, og præsenterer væsentlige teateroplevelser for måde bydelens børn, unge, voksne og ældre, og derved forhåbentlig med tiden blive opfattet som værende “hele Valbys teater”.

Teater V´s forestillinger spiller i Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby (2 min. fra Valby Station) og i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 8, 2500 Valby (2 min. fra Valby Station)

Roser til Valby Moves

Jeg tror, at vi var et af de bedste indslag i hele Copenhagen Moves-kampagnen, udtaler Per Stærk. Han begrunder sin udtalelse med, at over tyve lokale foreninger var aktive i afviklingen af et flot program og Per skønner, at der var ca. 1500 mennesker samlet fra fredag til søndag som kiggede med på opvisningsbanen.

Vigtigst af alt var, at børnene og de unge straks kastede sig over streetbanerne, var med i zone 2s tegnestue.

Danseworkshop, karateopvisning, campoeria, hinkebane, håndbold og airtrack og og rulleskøjter tog kegler.

Foreningerne har allerede indskrevet nye medlemmer i deres klubber. Det er jo i sig selv en succes.

Min egen floorballforening fik eksempelvis 4 nye medlemmer , udtaler Per Stærk. Valby Moves var en prøve på det nye idrætsnetværk i Valby og det holdt hele vejen igennem. Vi ved godt, at vi er lillebror i det store kulturdagsarrangement, men vi gør det igen til næste år, og det tager naturligvis sin tid at skabe en tradition som denne.” siger Per Stærk.

Flot finale – med borgmesteren støtte!

Den store finale med akrobatisk unicykel opvisning efterfulgt af squaredance og ikke mindst Valbyspils afslutning med flere hundrede balloner , der fløj til vejrs var et smukt punktum. Et punktum som også blev overværet af Københavns Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev som kiggede, forbi søndag og gav en kommentar og sin støtteerklæring til Valby Moves foran de fremmødte publikummer.

Hele arrangementet blev afviklet efter planen, fortæller udvalgssekretær Mads Faber. Nu skal vi lige evaluere, hvad vi kan gøre for, at det bliver en endnu større succes til næste år. En stor ros til de frivillige, som hjalp med til at gøre det til nogle festlige dage. Til næste år er målet at få endnu flere foreninger med, flere til at kigge forbi, og på egen krop prøve idrættens i Valby eller opleve iscenesættelsen af Valbys idrætsliv.

Sammenhold nu – Stor teamsprit hos idrætsklubberne i Valby

50 idrætsfolk satte hinanden i stævne den 10. juni for at etablere et netværk omkring idrætten i Valby.

Det var stor opbakning til lokaludvalget idé om at etablere et idrætsnetværk. Der kom masser af ideer til det videre arbejde for fremme idrættens forhold i Valby”, udtaler Per Stærk Larsen fra Valby Lokaludvalg.

Flere foreninger stille talstærkt op og godt 20 foreninger var repræsenteret på mødet. Det svarer til godt 4000 medlemmer, som er aktive i Valby.

”Mødet viste, at der er grobund for et sammenhold imellem de aktive i foreningerne i Valby for at løfte fælles sager. Jeg fornemmede hold-ånd på mødet og rigtigt mange foreningsfolk fik snakket med hinanden på en ny måde”, siger Per Stærk.

Mødet blev indledt af Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev, som i sin tale fremhævede at idrætten har en værdi i sig selv og roste lokaludvalgets initiativ til at skabe netværk med særligt fokus på idræt.

”Vi skal tænke nyt, kreativt, stort, og tænke sammen og i helhed”,

udtalte Per Stærk Larsen som indledning til mødet, og kunne ved slutningen konstatere at Valbys klubber i stor stil havde formået at løfte opgaven. Det giver resultater, hvis et netværk af valbyforeninger kan være med til at vise politikerne hvordan den fremtidige idrætsfacilitering i Valby skal se ud. Anledningen er, at Valby Lokaludvalg skal udarbejde bydelsplan, som forelægges politikerne i Københavns Kommune og bliver et planlægningsredskab for kommunens forvaltninger.

Nu har vi etableret en idrætskonference, et idrætsnetværk, Valby Idrætspriser og fået reserveret en del af kulturdagene til idrætsklubberne, så vi er godt på vej til at fremme idrætten i Valby. I forbindelse med kulturdagene er det målet at Porcelænstorvet omdannes til et stort aktivitetsområde, også kaldet Valby Moves, som sætter store og små i gang og i spil, mens Valbys klubber kan vise sig frem på bedste vis, på 2 aktivitetsscener.

Et nyt mål kunne være, at foreningslivet bliver bedre til at markedsføre sig overfor børn og unge i samarbejde med skoler, institutioner og andre aktører. Sammenhold udenfor banen kan også give resultater i form af flere børn og unge, som bliver aktive i klubberne.

”Det er noget af det, som vi fremadrettet kan bruge vores idrætsnetværk til, udtaler Per Stærk.

Der var opbakning til, at planen skal omfatte både breddeidræt og elite idræt.

Der var også mange ideer til, hvordan breddeidrætten kan styrkes. Skolerne skal have bedre idrætsfaciliteter og arbejde bedre sammen med klubber for at få flere børn og unge til at dyrke idræt. Der bør laves lovkrav om etablering af idræts- og aktivitetsmuligheder ved nybyggeri på linje med krav om parkeringsmuligheder.

Et konkret forslag for at fremme eliteidrætten var, at omdanne Klub Danmarkhallen til bl.a. Beach Volley.

”En klar gevinst ved aftenens møde er også, at vi fik sat den selv-/uorganiserede idræt på dagsordenen og at vi er repræsenteret på ligefod med de etablerede sportsgrene”, udtaler Nikolai Viking.

Byens rum skal udnyttes til at skabe udfoldelsesmuligheder for skatere, boldspil, parkour på Toftegårds Plads, på Carlsberg og Grøntorvet.

Priser til idrætten

 • Ajax Håndbold fik Eliteprisen for deres flotte tilbagevending til landets bedste håndboldrække for herrer – den blev modtaget af formand for Ajax, Helge Bruus Jensen.
 • Kirsebærhaveskolens idrætskoordinator Thomas Bergmann Krogh, modtog initiativprisen, for både at skabe idrætskoordinator-rollen, samt tiltagene omkring idrætstilbuddene på skolen såsom klubhus, idrætsklub med 100 medlemmer, kunstofbane, facilitering af kampsportsrum i sikringsrum mv.
 • Karateklubben Bosatsu blev årets Valbyklub, fordi klubben har gennemgået en proces hvor opmærksomheden er vendt udefter, med opvisninger og opsøgende aktiviteter sammen med boligselskaber, skoler mv med fokus på indsatsen for at tiltrække nye medlemmer særligt blandt børn af anden etnisk oprindelse end dansk. Herunder har klubben ansat to kvindelige tørklædeklædte receptionister til at modtage og skabe tryghed blandt nye medlemmer og deres forældre. Bosatsu har samtidig endnu en gang hjemtaget et stort antal medaljer ved stævner i både ind- og udland.

Læs hele referatet fra dagen: sammenhold_nu_juni2008

Nytårshilsen fra formanden

Formand Ejner Jensen hilste det nye lokaludvalg velkomment det nye arbejdsår.

“Det bliver et særdeles travlt år for lokaludvalget i 2008. Der kommer mange vigtige sager, som kommer til at forme Valbys fremtid”,

sagde Ejner Jensen.

Det store projekt for lokaludvalget i 2008 bliver bydelsplanen, som vil fylde meget og inkludere de eksisterende arbejdsgrupper på skoleområdet, kultur, integration. Nye grupper bliver det også nødvendigt at danne, som kan drøfte trafik, bæredygtighed mv. Den store udfordringer bliver at få involveret så mange borgere i arbejdet som muligt.

I 2008 kommer også en række lokalplaner, som lokaludvalgets skal forholde sig til:

 • Valby Idrætspark(Vandkulturhus)
 • Grøntorvet
 • Startredegørelse for Carlsberg
 • Fremtiden for Toftegårds Plads(behandles i februar)
 • Ny banelinje over kulbanevej(off. Høring VVM i 2008)

 

Af andre sager som Valby Lokaludvalg ønsker at følge op på kan nævnes:

 • Trafik og parkering ved Valby Station
 • Cykelsti på Carl Jacobsensvej
 • Akacieparkens cykelrute
 • Trafikprojekter Valby Langgade og Vigerslevvej, sidste del hvor der skal bygges plejeboliger og almindelige boliger,
 • Trafikafviklingen ved Spinderiet
 • Kunst på torvet

 

Valby Lokaludvalg vil sætte særligt fokus på årets temaer og videreudviklingen af sidste års temaer: Bedre integration i Valby og Valby Ren Bydel.

Der skal sættes særligt fokus på fritid og idrætsområdet og inddragelse af flere i foreningslivet i Valby i 2008 og der skal udbygges netværker på fritids- og idrætsområdet.

Ren Valby temaet bliver til et særskilt projekt i samarbejde med Grøn Valby og Københavns Kommune på baggrund af idekataloget for Ren Valby.

Et andet projekt er EU-projekterne Musec og Conserto som handler om bæredygtig energi, som forventes at indgå i bydelsplanarbejdet i samarbejde med Grøn Valby.

Lokaludvalget har endvidere repræsentation i hele tre helhedsplaner for udviklingsprojekter i boligområder i Valby:

 • Akacieparken
 • Hornemanns Vænge
 • Sjælør Boulevard

 

Kulturgruppen og lokaludvalget skal udvikle procedurer og rammer for anvendelse af kulturpuljen og tilpasse den til den store interesse og kulturudbud i Valby.

Arbejdet med at udvikle foreningshjemmesiden fortsætter. Valby Lokaludvalgs store arbejde ser nu ud til at blive udnyttet af andre lokaludvalg i København og led i et samarbejdsprojekt med Københavns Kommune.

I løbet af året skal der arbejdes med at oprette flere netværksgrupper, hvor disse endnu mangler, så alle medlemmer af lokaludvalget har et netværk, som de repræsenterer og er i dialog med.

En stor begivenhed bliver også, at sekretariatet skal flyttes til kulturhuset. Det vil påvirke sekretariatets arbejde i perioden.

Når alt det er nævnt bliver en af de største udfordringer at få kommunikeret til borgerne og inddraget dem i de mange processer. Valby Lokaludvalg er nok synlige overfor en del af borgerne, men vi skal også gerne aktivere nogle flere til at deltage i diskussionerne om de vigtige sager for Valby.

Godt Nytår

Kulturdage med fokus på integration og miljø

Valby Lokaludvalg har sat fokus på integration og miljø, som de gennemgående temaer for kulturdagene. Kulturdagene blev åbnet af Integrationsborgmester Jacob Hougaard og Karen Lumholt fra Lokaludvalget.

Udenfor lokaludvalgets telt læste mange de gode historier om personer, som gør en særlig indsats for integrationen i Valby.

I teltet fik borgerne indtryk af årets gang i lokaludvalget. ”Det er jo vores store chance for at vise, hvad vi laver og når vi nu betaler for festen, så må det vel okay at få lidt opmærksomhed også”, siger formand Ejner Jensen. Valby Lokaludvalg er hovedsponsor og initiativtager til Valby Kulturdage.

Karen Lumholt fik æren af at blive udnævnt til årets Valby borger af Valby Bladet for sit arbejde for bedre integration i Valby. I sin takketale sagde Karen, at det ville være fantastisk, hvis alle i Valby fik en ven af anden etnisk oprindelse end dansk.

Der var 34 foreninger som deltog og det skønens at der var 25.000 mennesker i de to dage. Det svarer til over halvdelen af beboerne i Valby. Det er ganske pænt.

Der var en god blanding af seriøse indslag og så var der folkefest, som blev sluttet af med koncert med Valby-drengen Peter Belli.

Stadig penge til kulturen i Valby

Valby Lokaludvalg har i indeværende år givet støtte for over 550.000 kr. til aktive valbyborgeres kulturaktiviteter i bydelen.

Valby Lokaludvalg har i efteråret afsat yderligere 350.000 kr. til gode initiativer indenfor kulturområdet i Valby.

Se her hvordan I søger midlerne.

Friluftsmaleri i Søndermarken

Søndag den 19. august 2007 kl. 10. Mødested: På bakken i Søndermarken med udsigt over Vesterbro.

Kunstskolen arrangerer Friluftsmaleri i Søndermarken for store og små! Medbring malergrej og picnickurv. Billedkunstner Ruben Calmer giver gode råd og vejledning.