Invitation til idrætskonference 10. juni

Valby Lokaludvalg vil gerne invitere dig, din klub, jeres bestyrelse og trænere/instruktører til:

Valby Idrætskonference den 10. juni kl. 17.00 i Prøvehallen, Porcelænstorve

Konferencen er led i arbejdet med bydelsplanen, men også til for at du og din klub kan:

 • Blive inspireret via spændende oplæg,
 • Møde idrættens egen borgmester,
 • Skabe netværk med andre Valbyklubber,
 • Udtrykke jeres syn på idrætsfaciliteterne og idrættens behov i Valby!
 • Møde interessante idrætsaktører – og dele af forvaltningen,
 • Høre om Valby foreningshjemmeside og tilmelding til Valby Kulturdage,
 • Og meget mere…

Alle er velkomne, og Valby Lokaludvalg satser på, at der årligt arrangeres en idrætskonference i samarbejde med og til brug for Valbyklubberne.

Det er gratis at deltage og vi byder på mad og drikke. Benyt lejligheden til at give jeres ildsjæle en inspirerende dag, sammen med andre idrætsfolk i Valby. Tilmelding inden 4. juni på valbylokaludvalg@okf.kk.dk

Nye idrætspriser!

Afslutningsvis skal vi gøre opmærksom på , at Valby Lokaludvalg indfører nye idrætspriser i år.

Mener du , at din klub eller en anden klub har fortjent en af priserne, kan du nominere den senest samtidig med tilmeldingsfristen.

Husk at skrive en mindre begrundelse for din nominering.

Der uddeles følgende priser:

 • Årets Valbyklub – Gives til en klub, som har udviklet sig meget eller gjort noget særligt i løbet af det seneste år for enten Valby eller dets medlemmer.
 • Årets Elitepris – Gives til en klub, som har opnået flotte resultater indenfor det seneste år.
 • Initiativprisen – Gives til en klub , som har taget et særligt idrætsligt initiativ for sine medlemmer eller for nye medlemmer i Valby.

 

Med venlig hilsen – og på gensyn!

Per Stærk Larsen, Idrættens repræsentant Valby Lokaludvalg
Ejner Jensen, Formand for Valby Lokaludvalg
Mads Faber Henriksen, Udvalgssekretær for Valby Lokaludvalg

Idrætskonference 10. juni

I år har Valby Lokaludvalg valgt idræts- og fritidsliv som tema for årets arbejde. Første skridt på vejen bliver at afholde en fritids- og idrætskonference for alle aktive den 10. juni.

Formålet er bl.a. at etablere et tættere samarbejde mellem lokale idrætsforeninger og fritidstilbud, idrætsorganisationerne, kultur- og idrætsinstitutioner i Valby og Københavns Kommune. Konferencen vil også blive et vigtigt bidrag til arbejdet med bydelsplan, som løber over sommeren og efteråret.

Valby Lokaludvalg arbejder med visioner for Valby som idrætsby og sikring af et mangfoldigt fritids- og idrætsliv. I den forbindelse er Valby Lokaludvalg i færd med at opbygge et netværk af lokale foreninger, som inviteres til at deltage i konferencen sammen med idrætsorganisationerne og interesserede borgere. Vi ønsker også at nå ud til nye grupper blandt de uorganiserede idrætsudøvere og fritidstilbud, og gør en særskilt indsats for at de også deltager i konferencen.

I Valby ønsker vi at diskutere idrætsfaciliteter og fritidstilbud som tiltrækker, fastholder og udvikler flest mulige børn og unge. Vi forestiller os, at der på konferencen skal være mulighed for at gå i dybden med diskussioner af breddeidrætten og fritidslivets betydning, sammenhængskraften i Valby, eliteidræt og uorganiseret idræt.

Valby Lokaludvalg diskuterer oplæg til konferencen den 8. maj 2008. Invitationer og program udsendes herefter.

Nytårshilsen fra formanden

Formand Ejner Jensen hilste det nye lokaludvalg velkomment det nye arbejdsår.

“Det bliver et særdeles travlt år for lokaludvalget i 2008. Der kommer mange vigtige sager, som kommer til at forme Valbys fremtid”,

sagde Ejner Jensen.

Det store projekt for lokaludvalget i 2008 bliver bydelsplanen, som vil fylde meget og inkludere de eksisterende arbejdsgrupper på skoleområdet, kultur, integration. Nye grupper bliver det også nødvendigt at danne, som kan drøfte trafik, bæredygtighed mv. Den store udfordringer bliver at få involveret så mange borgere i arbejdet som muligt.

I 2008 kommer også en række lokalplaner, som lokaludvalgets skal forholde sig til:

 • Valby Idrætspark(Vandkulturhus)
 • Grøntorvet
 • Startredegørelse for Carlsberg
 • Fremtiden for Toftegårds Plads(behandles i februar)
 • Ny banelinje over kulbanevej(off. Høring VVM i 2008)

 

Af andre sager som Valby Lokaludvalg ønsker at følge op på kan nævnes:

 • Trafik og parkering ved Valby Station
 • Cykelsti på Carl Jacobsensvej
 • Akacieparkens cykelrute
 • Trafikprojekter Valby Langgade og Vigerslevvej, sidste del hvor der skal bygges plejeboliger og almindelige boliger,
 • Trafikafviklingen ved Spinderiet
 • Kunst på torvet

 

Valby Lokaludvalg vil sætte særligt fokus på årets temaer og videreudviklingen af sidste års temaer: Bedre integration i Valby og Valby Ren Bydel.

Der skal sættes særligt fokus på fritid og idrætsområdet og inddragelse af flere i foreningslivet i Valby i 2008 og der skal udbygges netværker på fritids- og idrætsområdet.

Ren Valby temaet bliver til et særskilt projekt i samarbejde med Grøn Valby og Københavns Kommune på baggrund af idekataloget for Ren Valby.

Et andet projekt er EU-projekterne Musec og Conserto som handler om bæredygtig energi, som forventes at indgå i bydelsplanarbejdet i samarbejde med Grøn Valby.

Lokaludvalget har endvidere repræsentation i hele tre helhedsplaner for udviklingsprojekter i boligområder i Valby:

 • Akacieparken
 • Hornemanns Vænge
 • Sjælør Boulevard

 

Kulturgruppen og lokaludvalget skal udvikle procedurer og rammer for anvendelse af kulturpuljen og tilpasse den til den store interesse og kulturudbud i Valby.

Arbejdet med at udvikle foreningshjemmesiden fortsætter. Valby Lokaludvalgs store arbejde ser nu ud til at blive udnyttet af andre lokaludvalg i København og led i et samarbejdsprojekt med Københavns Kommune.

I løbet af året skal der arbejdes med at oprette flere netværksgrupper, hvor disse endnu mangler, så alle medlemmer af lokaludvalget har et netværk, som de repræsenterer og er i dialog med.

En stor begivenhed bliver også, at sekretariatet skal flyttes til kulturhuset. Det vil påvirke sekretariatets arbejde i perioden.

Når alt det er nævnt bliver en af de største udfordringer at få kommunikeret til borgerne og inddraget dem i de mange processer. Valby Lokaludvalg er nok synlige overfor en del af borgerne, men vi skal også gerne aktivere nogle flere til at deltage i diskussionerne om de vigtige sager for Valby.

Godt Nytår

Borgermøde om Kultur og Identitet

Torsdag den 23. november kl. 18.00 indbyder Valby Lokaludvalg borgerne i Valby til at komme med gode ideér og visioner for kulturen i Valby. Arrangementet finder sted i Prøvehallen.

Dialogen med borgerne skal bruges til at komme på sporet af Valby identiteten eller identiteterne, som er en forudsætning for, at Valby Lokaludvalg kan arbejde med kulturen.

Peter Olesen indleder med et fotoshow om Valbys kulturelle identitet, som han ser det igennem sine briller. Peter Olesen er kendt som journalist, forfatter og aktiv Valbyborger med holdninger til sine omgivelser. Peter Olesen vil give et bud på, hvordan der tegnes en klarere profil og identitet i Valby.

Valby Lokaludvalg støtter hvert år mange kulturelle aktiviteter, der giver oplevelser for alle borgere i Valby og skaber debat. Aktiviteterne skal samle forskellige befolkningsgrupper og kulturelle udtryk. I 2007 vil Valby Lokaludvalg arbejde med et tema, som skal være med til at sætte nogle spor i Valby i løbet af året. Et eksempel på et tema kunne være, hvordan kunstnere kan være med til at skabe mere udsmykning i byens rum. Der vil ikke kun være åndelig føde på mødet i Prøvehallen, men der serveres også et måltid mad, samt drikke til alle fremmødte.