Valby Langgade graves op

Over de næste fire måneder får Valby Langgade et betydeligt løft, med ny støjdæmpende asfalt, ny belægning på cykelstierne, renovering af fortove og vejbrønde, og plantning af 22 nye gadetræer. Først skal de gamle sporvognsskinner under asfalten dog graves op – og det er både larmende og pladskrævende arbejde.

 

Valby Langgade blev i forbindelse med budget ’16 udvalgt til at være en del af Københavns Kommunes genopretningsprogram ’Et løft til vejene’. Vejen er i så dårlig stand, at genopretningen skal ske nu, hvis man skal undgå, at de nuværende skader i asfalten udvikler sig, så vand fra kørebanen kan trænge ned og beskadige den underliggende vejopbygning.

Genopretningen betyder et både visuelt og funktionsmæssigt løft, som vil være til glæde og gavn for både beboere, erhvervsdrivende og forbipasserende.

Hvordan planlægges anlægsarbejdet

Helhedsgenopretning er en genopretningsmetode, der er økonomisk effektiv, og som både under og efter udførelsen minimerer de trafikale gener for fremkommeligheden. Anlægsarbejdet foregår over fire etaper, og af hensyn til både beboere, erhvervsdrivende og trafikanter, udføres arbejdet i to etaper af gangen. Genopretningen sker i hele Valby Langgades bredde, altså fra facade til facade.

Der ligger stadig nogle gamle sporvognsskinner i vejbanen, som bliver fjernet som det første. Opgravningen af sporvognsskinnerne er nødvendig, da de ligger skjult under asfalten, og blandt andet forårsager revner og skader, så vejbanerne bliver hullede.

Dette arbejde er meget pladskrævende og betyder, at Valby Langgade i perioder bliver ensrettet i retning mod byen. Der skal derfor påregnes omvejskørsel på grund af ensretningen i de enkelte etaper.

Se kort over området, og oversigt over ensretninger i anlægsfaserne

Fremtidssikret genopretning

Med denne helhedsgenopretning vil den færdige strækning ikke have behov for større vedligehold i op til 15 år efter. Indsatsen forventes at skabe forbedret livskvalitet for borgerne, da den sundhedsskadelige trafikstøj nedbringes. Samtidig øges trafiksikkerheden, ligesom de genoprettede strækninger giver et løft til både vejnettet og byrummet. Den type støjreducerende slidlag, der normalt anvendes i Københavns Kommune, har en gennemsnitlig støjreduktion på 1,5 dB over hele dens levetid på ca. 12 år. Denne støjreduktion svarer til, at ca. 30 % af trafikken fjernes fra vejen, hvilket udgør en mærkbar ændring

Anlægsarbejdet vil vare det meste af 2016. Du kan følge arbejdet på Københavns Kommunes hjemmeside.