Stort vejarbejde på Søndre Fasanvej starter i juli

Fra juli 2023 – maj 2024 står Søndre Fasanvej for tur til en helhedsgenopretning, som blandt andet betyder, at vejen ensrettes fra juli til december 2023. I foråret 2024 vil vejen i perioder være helt spærret.

I begyndelsen af juli går Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at genoprette kørebane og fortove på Søndre Fasanvej fra Valby Langgade til kommunegrænsen til Frederiksberg.

Anlægsarbejderne vil foregå indenfor tidsrummene:

 • Mandag-fredag fra 7-19
 • Lørdag fra 8-17

Forvaltningen oplyser, at aften-, nat- og weekendarbejde kan forekomme i de situationer, hvor selve processerne i arbejdet ikke kan udføres i den almindelige arbejdstid.

Fire etaper frem til maj 2024

Arbejdet udføres i følgende 4 etaper:

Første etape: Overkørsel ved Lidl

Første etape omfatter renovering af den nordlige overkørsel ind til tankstationen, ud for Lidl.

Der vil blive opretholdt adgang til tankstationen og området foran supermarkederne via den sydlige indkørsel. Etapen forventes afsluttet ved udgangen juli 2023.

Anden etape: Renovering af fortov i den vestlige side af Søndre Fasanvej (lige husnumre)

Denne etape omfatter renovering af fortov, kantsten og brønde i den vestlige side af Søndre Fasanvej. Fortov og cykelsti afspærres, og der etableres en midlertidig delt sti for fodgængere og cyklister udenom arbejdsområdet.

Der opretholdes adgang til alle gadedøre og porte. Denne etape forventes at begynde i juli 2023 og afsluttes i oktober 2023.

Tredje etape: Renovering af fortov i den østlige side af Søndre Fasanvej (ulige husnumre)

Den tredje etape omfatter renovering af fortov, kantsten og afvanding i den østlige side af Søndre Fasanvej. Fortov og cykelsti afspærres, og der etableres en midlertidig delt sti for fodgængere og cyklister udenom arbejdsområdet. Der opretholdes adgang til alle gadedøre og porte.

Etapen forventes at begynde i midten af oktober 2023 og afsluttes i december 2023.

Fjerde etape: Renovering af kørebanebelægning og fortovshjørner i krydset ved Valby Langgade

Fjerde etape omfatter udskiftning af kørebanebelægningen på Søndre Fasanvej inklusive ny afmærkning på kørebanen. I denne fase renoveres fortovshjørnerne ved Valby Langgade også.

Strækningen vil være lukket for biltrafik i perioder. Fortove vil – bortset fra ved krydset ved Valby Langgade – ikke være berørt af arbejder i denne etape.

Etapen forventes at blive udført i april/maj 2024.

Ensretning af Søndre Fasanvej fra juli – december

For at kunne få plads til maskiner og materialer, er der desværre ikke plads til at opretholde bil- og bustrafik på strækningen i begge retninger i anlægsperioden.

Strækningen ensrettes derfor fra kommunegrænsen mod Valby Langgade i etape 2 og etape 3, forventet juli-december 2023. Al bil- og bustrafik i retning mod Frederiksberg omlægges ad alternative veje.

Cykel- og gangtrafik kan opretholdes i begge vejsider i hele anlægsperioden, men cyklister og fodgængere opleve, at cykel- og gangarealer midlertidigt flyttes til særligt afmærkede områder langs arbejdsområdet.

Genopretning fra facade til facade

En helhedsgenopretning betyder, at belægningen renoveres fra facade til facade. Arbejdet inkluderer at:

 • Den eksisterende asfalt fjernes, og bunden af vejen genoprettes, der hvor det er påkrævet
 • Vejbrønde og stikledninger renoveres, så vejen kan afvandes tilfredsstillende
 • Der rettes kantsten og fortove
 • Der, hvor der er behov, korrigeres hældningen på fortove, så vandet ledes væk fra husfacaderne

Københavns Kommune sætter hvert år en række helhedsgenopretninger i gang, og vejstrækningerne prioriteres i forhold til graden af nedslidning.

De nærmeste naboer til vejarbejdet har fået direkte besked – hvis du har spørgsmål kan du kontakte vejgenopretning på vejgenopretning@kk.dk:

6 svar
  • Katrine Clausager Rich
   Katrine Clausager Rich siger:

   Hej Peter,

   Nej, projektet stopper ved kommunegrænsen.

   Mvh. Katrine, sekretariatet

   Svar
 1. Johannes Aagaard
  Johannes Aagaard siger:

  Vejarbejder uden arbejde – og konsekvenserne?
  Præcis, som det var tilfældet med overstående vejarbejde på (og omfattende afspærring af) Vigerslev Allé, er det som dagligt passerende umuligt ikke at bemærke, at vejarbejdet også på Søndre Fasanvej mestendels står stille – og ydermere afføder massive trafikale problemer.
  Et løst overslag ville være, at der de seneste par uger er blevet arbejdet på stedet i mindre end 3-4 timer effektivt dagligt. Endnu kl. 0700-0800 på hverdage pågår der stort set aldrig arbejde på stedet, og allerede fra først på eftermiddagen ses arbejde at være ophørt. På lørdag har jeg kun en enkelt gang i perioden med afspærring ses anlægsarbejde – med ganske få arbejdende folk på stedet.
  Det er en kendt sag, at der på utroligt mange af vejarbejderne her i København kun arbejdes i snit 2-4 timer dagligt, og i realiteten fører Københavns Kommune ikke tilsyn med arbejderne. Nærmest som en hovedregel trækker vejarbejderne ud over det planlagte, og KK har endnu ikke uddelt dagbøder eller sanktioner i forbindelse med disse manglende overskridelser.
  Endelig i forbindelse med vejarbejderne på Vigerslev Allé, ses kørebanen efter åbningen så mangelfuldt udbedret, hvor opgravninger har fundet sted, at der ses ekstreme koncentrerede ujævnheder, som er decideret til fare for eksempelvis motorcyklister, samt fremkalder både unødig støj og potentielt beskadier dæk og hjulophæng på andre køretøjer. Konklusionen m.h.t. Vigerslev Allé må være, at KK end ikke ved arbejdernes forsinkede afslutninger fører ordentligt tilsyn med arbejdets udførelse. Og det rammer borgerne og vil med sikkerhed meget snart medføre behov for yderligere asfaltarbejder for at udbedre de åbenlyse fejl og mangler.
  Forholdene på Søndre Fasanvej og de affødte trafikale problemer er i øjeblikket uacceptable, og sørger KK ikke for det nødvendige tilsyn med arbejderne, så må Valby Lokaludvalg trække i de nødvendige tråde til, at der sker.
  Dette her koster ikke “kun” både samfundet, det offentlige og de enkelte borgere og ikke mindst de handlende dyrt både i tid og direkte økonomiske tab; det medfører også en massivt større forurening, når motorkøretøjer tvinges til at køre på en måde – ofte i skridtgang og med minutters venten, hvor motorerne kører mindst brændstoføkonomisk. Endelig påfører det de boende i de ramte områder med megen unødig støj – alt sammen forhold, der påvirker folks helbred negativt.
  Der kan gøres langt bedre.

  Svar
 2. Katrine
  Katrine siger:

  Davs 🙂
  Tak for info. Dejligt at byen bliver vedligeholdt – selv om det gonnok’ er en lang periode med støjgener i dén kaliber. Der er flere ting ved arbejdet, der undrer mig (så som den lange periode og den ekstremt tynde bemanding), men i denne omgang vil jeg holde mig til en enkelt sag:

  I skriver, at de nærmeste naboer til arbejdet har fået direkte besked – men det har jeg ikke? Kan i mon hjælpe mig med info om, hvorfor jeg ikke har fået besked, samt hvordan jeg sikrer mig at få besked om den slags i fremtiden?

  VH Katrine
  Brøndkærvej 9

  Svar
  • Katrine Clausager Rich
   Katrine Clausager Rich siger:

   Hej Katrine,

   Du har også fået svar på mail, men hermed så alle kan blive oplyst:
   information vedrørende TMF arbejder,beror det på en vurdering/afvejning af hvor langt ud i lokalområdet de skal informere naboerne. Som udgangspunkt tager de den første ejendom/de første opgange ned ad en tilstødende sidevej. Det er altid en konkret vurdering af hvorvidt der er særlige forhold, i det enkelte projekt, der gør at de skal informere længere ned af sidegaderne.

   I dette tilfælde indrømmer TMF at have vurderet forkert.

   Katrine, sekretariatet

   Svar
 3. Vibeke Hemmel
  Vibeke Hemmel siger:

  100% enig med Johannes Ågård! Hvorfor kan KK ikke afslutte et besværligt vejarbejde, før man graver endnu et hul, der står ensomt i månedsvis? Og udstede dagbøder til forsinkelser. Og rydde op efter sig… jeg fatter ikke hvorfor.

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *