Folehavebroen set fra drone Foto: Jens Panduro

Se de store ambitioner og planer for Valbys udvikling de næste fire år

Nu er den her! Læs om de rigtig store og ganske små projekter, visioner og indsatsområder, der tilsammen kan gøre Valby endnu bedre at bo og leve i, under overskriften “Et samlet Valby i en opdelt bydel”.

Bydelsplanen er blevet til over det sidste års tid, hvor vi både internt i lokaludvalget og sammen med jer til bydelsfester, borgermøder og workshops har fundet frem til, hvordan vi kan sætte ind for at gøre Valby til en endnu bedre bydel.

Bydelsplanen indeholder langsigtede mål, definerer indsatsområder og konkrete projekter, under en samlet vision, der sikrer fælles retning:

Et samlet Valby i en opdelt bydel 

Hent hele planen lige her:

Valby Bydelsplan 2023 online version

Et samlet Valby i en opdelt bydel

Visionen “Et samlet Valby i en opdelt bydel” favner over det patchwork af lokalområder med hver sine kendetegn, som Valby har udviklet sig til.

Vi ønsker med bydelsplanen at samle dette patchwork af forskellige lokale identiteter til en samlende identitet for Valby, mens vi samtidig bevarer de lokale kendetegn, der hver især giver kant til de øvrige områder i Valby.

Valby skal også i fremtiden fremstå som en attraktiv bydel, mens vi samtidig skaber en samlet og fælles identitet for borgerne i Valby.

Under overskriften har vi defineret fire temaer, der hver rummer en række projekter og indsatsområder:

  • Grøn mobilitet 
  • Kunst og kultur 
  • Indflydelse og diversitet 
  • Frivillighed og foreninger 

Dyk ned i temaerne i Valbys bydelsplan lige her:

Flagskib: Den Grønne Sti skal føres frem til Valby Idrætspark

Cykelruten Den Grønne Sti, løber fra Ydre Østerbro, skal opgraderes, så den får et trygt og intuitivt forløb gennem Valby til Valby Idrætspark og Valbyparken.

Det er projektet, vi har valgt som flagskibsprojekt i Valby Bydelsplan 2023, og det dækker over:

  • Stien bliver ført videre ad Ramsingsvej til en cykel- og gangbro over Ringstedbanen
  • På Grønttorvet skal stien være en sikker skolevej til den kommende Harrestrup Å Skole ved Torveporten
  • I en sikker krydsning over Folehaven skal den gå videre til Kirsebærhavens Skole og videre ad Blommehaven over Gammel Køge Landevej til Blushøjvej
  • Den gamle tunnel under Køge Bugtbanen skal genåbnes som adgang til Valby Idrætspark

Illustration fra Valby Bydelsplan 2023

Det er et stort projekt, der kan gennemføres i etaper, og hvoraf nogle, især forbindelsen fra Grønttorvet til Kirsebærhavens skole, er under planlægning i Københavns Kommune, mens andre, ikke mindst broen over Ringstedbanen og forbedring af tunnellerne under Roskildebanen, kræver nye planlægnings- og anlægsbevillinger.

Med udnævnelsen af projektet til flagskibsprojekt sætter vi det grundigt på dagsordenen for lokaludvalgets arbejde!

En dynamisk plan, der opdateres årligt

Valby udvikler sig hele tiden, derfor er bydelsplanen heller ikke et statisk dokument.

Der kan løbende tilføjes projekter og indsatsområder, og hele planen opdateres en gang om året, i samarbejde med vores repræsentantskab.

Deltag i repræsentantskabet

Vores lokale repræsentantskab består af repræsentanter fra lokale foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser på skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet og andre typer fællesskaber og netværk, som er aktive i Valby.

Repræsentantskabet har været med til at udarbejde og godkende bydelsplanen, og inviteres én gang årligt til en opfølgning og evaluering af planen.

Du kan også være med – hver forening/organisation/fællesskab/netværk i Valby kan deltage med én person.

Hør mere om repræsentantskabet og tilmeld dig ved at skrive til sekretariatet på valbylokaludvalg@okf.kk.dk:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *