Vigerslev Stationstorv nyhed

Nyt stationstorv med boliger og butikker ved Vigerslev Allé Station på vej i høring

Nyt lokalplanforslag for Vigerslev Stationstorv skal muliggøre en stationspark, nyt butikstorv, boliger og plejeboliger på gruspladsen ved siden af Vigerslev Allé station.

Teknik- og Miljøudvalget har sendt forslaget videre til Borgerrepræsentationen, der efter behandling sandsynligvis sender forslaget i offentlig høring.

Se behandlingen på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden:

Grusplads mellem jernbaner og trafikerede veje

Bygherre ønsker at opføre den nye bebyggelse på det ledige areal ved siden af Vigerslev Allé Station.

Visualisering, der viser et eksempel på et nybyggeri i overensstemmelse med lokalplanen. Her ses nyt vejkryds og indretning af ubebyggede arealer med opholdsarealer, beplantning, cykelparkering samt færdselsarealer til biler og fodgængere. Illustration: Arkitema.

Pladsen er omkranset på to sider af jernbaner fra Øresunds- og Ringstedbanen, og på de andre to af Vigerslev Allé og Retortvej. Det fulde areal er ca. på størrelse med to fodboldbaner

Forslaget til byggeriet indeholder både:

 • En grøn stationspark ud mod Vigerslev Allé
 • Et boligbyggeri i midten
 • En sports- og aktivitetsplads
 • En ny afskærmning, der sættes omkring togene på Ringstedbanen 

Den nye bebyggelse ønskes opført som boligkarré i op til 6 etager, med en højde på op til 22 m(ekskl. teknik på tag) og et etageareal på ca. 22.000 m2.

Nederst vil bygningen blive indrettet som et nyt lokalcenter med plads til f.eks. flere dagligvarebutikker. Ovenpå stueetagen placeres boligerne, der kommer til at bestå af en blanding af familie-, pleje- og ungdomsboliger med to indadvendte gårdrum, der altså er bygget ovenpå stueetagen.

Illustration: Arkitema

På grund af støjhensyn foreslås det at placere plejehjem på tværs inde i boligkarreen, i den roligste del af byggeriet, hvor dem omkransende bebyggelse skærmer for støj fra veje og jernbaner.

Grønt og byliv

Længst væk fra Vigerslev Allé vil der på det nye torv blive gjort plads til et butikslokale med facade ud mod torvet.

Torvet skal ifølge planen være grønt med mange træer og stier, der fører til og fra stationen. Forvaltningen stiller krav om plantning af mindst 110 nye træer samt mindst 20 buske eller træer, hvoraf mindst 90 % skal være blandt de arter, der er optaget på listen over hjemmehørende og/eller frugtbærende arter.

I byrummet i den østlige del af området bliver der mulighed for bl.a. at dyrke motion i form af boldspil mv.

Parkering og trafik

På baggrund af områdets anvendelse, beliggenhed i byen, herunder nærhed til kollektiv transport og cykelinfrastruktur mv. stiller kommunen krav om 52 p-pladser til den nye bebyggelse – en reduktion på 20% i forhold til parkeringsnormen.

Der skal etableres ca. 700 cykelparkeringspladser i lokalplansområdet.

Svært at realisere hyggeligt byrum op af trafikeret vej

Vi havde lokalplanforslaget i indledende høring i august 2022, på et tidspunkt, hvor materialet var mindre detaljeret.

Vi lagde i høringssvaret vægt på, at imens tanken om et stationstorv er tiltalende, kræver det særlig opmærksomhed at realisere et byrum, der er indbydende og som reelt vil blive brugt, når det ligger op ad en trafikeret vej.

Det er vigtigt, at til- og frakørsel til det nye byggeri ikke skaber farlige situationer på Retortvej. Oversigtsforholdene er dårlige og der køres stærkt på vejen, der også benyttes som alternativ indfaldsvej i morgentrafikken.

Retortvej er også en fremtidig skolevej for Harrestrup Å skole.

I det hele taget efterlyser vi en samlet planlægning af området, der også omfatter genbrugspladsen og de omliggende områder hen mod Kulbaneparken.

Læs hele vores høringssvar på den indledende høring her:

Hvis det nye forslag til en lokalplan for Vigerslev Stationstorv bliver godkendt politisk, vil det snart blive sendt i otte ugers offentlig høring.

I den forbindelse bliver der afholdt et borgermøde, som vi selvfølgelig informerer nærmere om.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og bliv direkte informeret om tid og sted for borgermødet:

2 svar
 1. Irene
  Irene siger:

  Jeg synes ikke det er rimeligt at der gang på gang, bliver givet dispensation til hvormange P-pladser der skal være til et byggeri.
  Vi mangler P-pladser næsten alle vegne i København.

  Svar
 2. Peter Eliot Juhl
  Peter Eliot Juhl siger:

  Måske burde man gøre Toftegårds Plads Syd færdig først, før man kaster sig over flere bare pletter.

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *