Cykelprojekt Valby Langgade 2024 nyhed

Nye cykelstier på Valby Langgade: Vejarbejde fra marts til november i år

I foråret 2024 begynder arbejdet med at gøre den ca. 600 meter lange strækning mellem Annexstræde og Gammel Jernbanevej mere sikker for cyklister. Anlægsarbejdet står på fra marts-november.

Der etableres cykelstier i begge retninger fra Gl. Jernbanevej – Søndre Fasanvej, og fra Skolegade til Annexstræde. Fra Søndre Fasanvej – Tingstedet kommer der fartdæmpende vejbump.

Når projektet er færdigt, har Valby Langgade fået 700 meter nye cykelstier, nyrenoverede fortove og kørebaner, nye vejbump og ny asfalt i lyskrydset.

Der nedlægges i alt 42 parkeringspladser permanent på strækningen.

Dispositionsforslag fra Teknik- og Miljøforvaltningens beslutning i 2023. Detaljer kan være ændret ift. endeligt projekt.

Du kan læse mere om projektet og følge med i anlægsarbejdet på projektets hjemmeside:

Ensretninger og ændrede busruter

Projektet anlægges i fire faser:

 • Fase 1: Valby Langgade mellem Annexstræde og Skolegade (marts – juni 2024)
 • Fase 2: Valby Langgade ved Smedestræde (juni 2024)
 • Fase 3: Valby Langgade mellem Gammel Jernbanevej og Søndre Fasanvej (juli – november 2024)
 • Fase 4: Det lysregulerede kryds ved Søndre Fasanvej (november 2024)

Imens cykelstierne anlægges bliver Valby Langgade ensrettet for motorkøretøjer:

Marts-juni:

 • Midlertidigt ensrettet mod vest for biler mellem Annexstræde og Skolegade.
 • Mod øst omkørsel via Annexstræde og Gammel Jernbanevej

Juli-november:

 • Midlertidigt ensrettet mod vest for biler mellem Gammel Jernbanevej og Søndre Fasanvej
 • Mod øst omkørsel via Gammel Jernbanevej

Også buslinje 18 og 26 vil i perioder køre en lidt anden rute.

Der vil i hele perioden være åbent for cyklister og gående i begge retninger.

Bor eller kommer du i nogle af sidegaderne til Valby Langgade, så vær også opmærksom på, at de ensrettede gader, der munder ud i Valby Langgade, kan få vendt ensretningen midlertidigt pga. vejarbejdet.

42 parkeringspladser nedlægges

For at gøre plads til cykelstierne skal der i alt nedlægges 42 parkeringspladser. Vejen er ikke bred nok til, at der både er plads til cykelstier, biltrafik og parkeringspladser i begge sider.

Pladserne nedlægges i takt med, at arbejdet skrider frem, og kommer ikke tilbage.

 • P-pladserne mellem Annexstræde og Skolegade forventes nedlagt fra marts 2024 
 • P-pladserne mellem Søndre Fasanvej og Gammel Jernbanevej forventes nedlagt fra juni 2024 
 • P-pladserne mellem Skolegade og Søndre Fasanvej bevares uændret 

Vejstykket foran Tingstedet er undtaget fra renoveringen

Vi bad i forbindelse med forhandlingerne om Budget ’23 om, at det brolagte vejstykke foran Valby Tingsted blev del af projektet, så stykket kunne få ny belægning og gøres mere trafiksikkert.

Der var ikke politisk flertal for at ændre projektet og afsætte penge til det. Derfor fortsætter projektet udenom Tingstedet, hvor der ikke ændres noget.

Vi arbejder videre på at få afsat penge til at renovere også denne del af Valby Langgade, da det er et stort lokalt ønske.

Følg med i projektet og se, hvad det betyder for netop dig

På projektets hjemmeside kan du finde oversigtskort, læse mere om ensretninger, ændrede busruter mm.:

Cykelstierne har været længe undervejs – første forslag blev forkastet

I 2020 besluttede politikerne på rådhuset i forbindelse med Budget 2020, at der skulle være cykelsti i begge retninger på hele strækningen fra Annexstræde til Gl. Jernbanvej.

Selvom der var glæde over at Valby Langgade stod overfor en renovering, var der store lokale protester imod cykelstier på hele strækningen, blandt andet også fra os. Vi mente, at projektet ville gå hårdt ud over bylivet og forholdene for fodgængere og butiksliv.

Det oprindelig projekt blev derfor forkastet, og i en omfattende inddragelse gav over 600 Valby-borgere gav deres mening til kende om forskellige løsninger til, hvordan det kunne blive mere trygt og sikkert at cykle på Valby Langgade.

På den baggrund godkendte Teknik- og Miljøudvalget i 2023 den løsning, der nu anlægges. Vi synes, der er fundet en god balance mellem at forbedre cyklisternes sikkerhed og samtidig bevare landsbystemningen og busstoppestederne omkring Tingstedet.

2 svar
 1. René Nielsen
  René Nielsen siger:

  Det er da ganske forfærdeligt! Havde været bedre med meget lav hastighed på Valby Langgade. Med dette projekt og slettede p-pladser får butikkerne på Valby Langgade endnu hårdere betingelser…
  🙁

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *