Byrum og nærgenbrug

En Vision

Visionen for Herman Bangs Plads er, at den skal være en hyggelig og indbydende plads, som kombinerer et grønt byrum med en nærgenbrugsstation.

Projektet er udviklet i samarbejde med Områdefornyelsen Gl. Valby og Teknik- og Miljøforvaltningen, og er vedtaget som en del af Budget 2015.

Et Formål

Formålet med at kombinere et byrum og en nærgenbrugsstation er, at de to funktioner gensidigt kan forstærke hinanden, så det bliver endnu mere attraktivt at genbruge, ligesom nærgenbrugsstationen kan tiltrække flere besøgende til byrummet.

Kombinationen vil gøre Herman Bangs Plads til et levende og trygt byrum, der kan styrke sammenhængskraften på tværs af boligområder og samtidig få lokalbefolkningen til at genbruge mere.

Nærgenbrugsstationen indgår som en del af kommunens Ressource- og Affaldsplan.

Seneste nyt om Herman Bangs Plads

Herman Bangs Plads Valby udskudt
Bro over Folehaven Valby nyhed
Herman Bangs Plads Valby godkendt

Første af sin art

Nærgenbrugsstationen på Herman Bangs Plads bliver den første af sin art, der udformes som et attraktivt byrum, der udover genbrugs- og byttefaciliteter også indeholder andre funktioner, der kan danne grundlag for et mangfoldigt byliv ved Langgade Station. Et nyskabende og flerfunktionelt byrumsprojekt på Herman Bangs Plads er med til at manifestere Valby som en grøn og innovativ bydel.

Fra ide til virkelighed

Områdefornyelsen Gl. Valby og Teknik- og Miljøforvaltningen indrettede i 2012 en miniudgave af en nærgenbrugsstation kombineret med en grøn oase. En spørgeskemaundersøgelse viste, at 95 % af de besøgende syntes rigtig godt om eksperimentet og visionen. I 2014 afholdt Områdefornyelsen genbrugsdage på pladsen – i 4 dage var pladsen indrettet med møbler og græs. Der blev opsat midlertidige byttehylder, beplantning og møbler på pladsen.

Kontakt Miljøgruppen

Valby Miljøgruppe er åben for alle. Er du interesseret og kunne tænke dig at vide mere, så kontakt miljøgruppens formand Henrik Palsmar på mail: henrik@palsmar.dk.