Deltag i det lokale demokrati – bliv suppleant i lokaludvalget

Lige nu er der ledige pladser på vores suppleantliste! Som suppleant til lokaludvalget kan du få rigtig meget indflydelse på vores arbejde med at sikre, at Valby bliver hørt på rådhuset, og bliver ved med at udvikle sig i en bedre retning.

For at blive skrevet på vores suppleantliste skal du repræsentere en lokal forening, bestyrelse eller institution. Det kan f.eks. være en boligforening, en skolebestyrelse, en idrætsforening eller andet.

Udover at blive indkaldt som stedfortræder til de månedlige lokaludvalgsmøder, når faste medlemmer må melde afbud, er der som suppleant rig mulighed for at deltage i vores arbejde med at udvikle Valby.

Skriv til os på valbylokaludvalg@okf.kk.dk hvis du har spørgsmål eller vil skrives på suppleantlisten:

Deltag på lige fod med medlemmerne i fagudvalg

Vores suppleanter deltager på lige fod med medlemmerne i de fagudvalg, lokaludvalget har nedsat. Fagudvalgene mødes ca. en gang om måneden, hvor de skriver høringssvar, arbejder med projekter fra bydelsplanen, behandler lokale sager og får besøg fra forvaltning og interessante oplægsholdere.

Der er fem udvalg, du kan melde dig til:

  • Miljøgruppen 
  • Byudvikling & Trafik 
  • Kunst, Kultur & Frivillighed 
  • Puljeudvalget 
  • Børn, Fritidsliv & Sociale emner 

Læs mere om de enkelte udvalg her:

Det er i fagudvalgene sagerne til de månedlige lokaludvalgsmøder behandles.

Deltag i lokaludvalgsmøder som tilhører

Som suppleant kan du deltage i de månedlige lokaludvalgsmøder som tilhører. Du har ikke taleret medmindre du er indkaldt som stedfortræder for et medlem.

Møderne afholdes som regel anden tirsdag i måneden i Valby Kulturhus fra kl. 18.30.

Skriv til os på valbylokaludvalg@okf.kk.dk hvis du har spørgsmål eller vil skrives på suppleantlisten.

Anfør i mailen hvilken af følgende interessegrupper, din forening hører under:

  • Børn, unge, idræt, kultur og fritid
  • Ældre, sundhed, social og integrationsområdet
  • Bolig, miljø og erhverv

Læs mere om Valby Lokaludvalg, de nuværende medlemmer og det arbejde, du kan blive en del af:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *