Valby Grønne Bazar 2009

Igen i år arbejdede Valby Lokaludvalg sammen med Miljøpunkt Valby om det Økologisk forårsmarked i Valby.

Valby Lokaludvalg brugte begivenheden til at indsamle de fremmødtes forslag til gode gå-og løberuter. Der kom mange gode bidrag og der var stor interesse for projektet. billeder fra dagen kommer her på siden snarest. Man kan også se billeder på Miljøpunkt Valbys hjemmeside www.miljopunkt-valby.dk.

På miljø-sightseen i Valby

20 valbyborgere i alle aldre trodsede onsdag d. 18. juni det halvdårlige vejr og tog på cykeltur rundt i Valby. Formålet med turen var at hente inspiration til bydelsplanens miljø-tema. Borgerne kom højt til vejrs idet turen blandt andet gik til taget af Valby Skole hvor medarbejdere fra Grøn Valby fremviste skolens solcelleanlæg. Efter cykelturen blev der grillet ved naturlegepladsen i Valby Parken hvor de fremmødte samtidig havde mulighed for at komme med input til hvordan Valbys allerede stærke miljøprofil kan skærpes gennem den kommende bydelsplan.

Kære Miljø-interesserede Valbyborger – Ta’ med på cykeltur i det grønne

Kom med på grøn cykeltur, spis en lækker økologisk grillbuffet og deltag i en spændende debat om hvordan vi sikrer bydelsplanen en stærk miljøprofil.

Arrangementet foregår onsdag d. 18 med afgang fra Kulturhuset, Toftegårds Plads, kl. 17.00.

Ved Kulturhuset præsenteres ”Berlineren” – en skraldespand importeret til Valby direkte fra Berlin. Oven på en kort snak om affald og renhold vil Formand for Valby Lokaludvalg Ejner Jensen opdatere de fremmødte omkring planerne for udviklingen af Toftegårds Plads. Turen går herefter til området omkring Gadekærsvej, hvor snakken vil gå på udviklingen af grønne og rekreative områder. Endeligt skal vi se på solceller og snakke om miljøvenlige energikilder.

På turen ud imod Valby Parken kører vi forbi FL Smith og får en opdatering på udviklingen af området. I Valby Parken står grill buffeten klar og aftenen afsluttes med en samlet debat om hvordan Valbys allerede stærke miljøprofil udvikles og blive en slagkraftig del af bydelsplanen. Tilmelding til arrangementet nødvendig senest mandag d. 16. juni til Louise Lind på 60156505 eller lli@okf.kk.dk

Mange indput til bydelsplanens miljøprofil på Valby Grønne Bazar

Valbyborgere i alle aldre udfyldte postkort med deres bud på hvordan Valby kan blive en grønnere og mere miljøvenlig bydel. Alt i alt blev det til mere end 100 udfyldte kort, der rummer ideer til alt lige fra hvor i bydelen, der kan anlægges grønne oaser, hvordan affaldshåndtering- og sortering kan forbedres samt mange forslag til mere bæredygtige trafikløsninger.

Sekretariatet for Valby Lokaludvalg er i samarbejde med Grøn Valby ved at gennemgå de mange kort. Arbejdet sker først og fremmest med henblik på at identificere relevante ideer og emner til bydelsplanens miljøprofil. Hernæst vil Grøn Valby anvende kortene som input til planlægningen af de fremtidige indsatsområder.

Udover kortskrivning var mange af de besøgende ved lokaludvalgets stand optaget af de tre instalationer der illustrerede de tre hoved miljøtemaer for bydelsplanen: Grønne områder, affald samt klima og Co2.

Valby Ren bydel – Det nytter noget!

Den 13. april var 170 mennesker i aktion og samlede 20 tons affald i Valby. Der er ingen tvivl om, at Valby Lokaludvalgs og Grøn Valbys initiativ med massiv kampagne for at skabe opmærksomhed og medansvar omkring affaldsproblemet har motiveret mange borgere til at yde en så flot indsats, siger formand Ejner Jensen. Nu handler det om, at blive ved med at holde rent og det er også borgernes ansvar at rydde op efter dem selv. Læs mere om rengøringsdagen her.

Se hvor der er blevet gjort rent: valby_ren_by_april2008

Ritt: Ren Valby er en gevinst for hele byen

Overborgmester Ritt Bjerregaard gæstede den 9. april Valby efter invitation fra lokaludvalget og Lokalavisen Valby.

Ritt Bjerregaard fik fremvist skraldespand a la Berlin i Valbys grønne farve, som er special importeret fra Berlins bystyre af Hans Jørgen Lykkeboe fra Grøn Valby med det formål at lave forsøg med opstilling af 100 forsøgsskraldespande i Valby. Skraldespanden kan bl.a. bruges til cigaretskodder og almindeligt affald.

Herefter var Ritt på rundvisning i Spinderiet og rundt i Valby for at tage affaldsproblemerne i selvsyn. Efterfølgende kan vi konstatere, at kommunen, mange borgere og grundejere har fejet for egen dør. Bl.a. er områder Ritt besigtigede ved den gamle Kvickly er blevet rengjort. Så det nytter noget!

Ritt Bjerregaard udtalte efterfølgende på sin hjemmeside, at Ren Valby er en gevinst for hele byen.

Bondam: Valby Lokaludvalg er en vigtig frontløber

Samarbejdsaftale med kommune om Ren Bydel indgået 11. april 2008.

Det er helt historisk, at kommunen og et lokaludvalg indgår et samarbejde. Fredag den 11. april indgik Valby Lokaludvalg, Grøn Valby og Teknik- og Miljøborgmesteren en aftale om en fælles indsats for et renere Valby. Efter at kommunen nøje havde gransket Valby Lokaludvalgs udspil til samarbejdsaftale, som er blevet til bl.a. på baggrund af borgerhøringen i november 2007 var der hul igennem og en aftale faldt på plads.

“Valby Lokaludvalg er en vigtig frontløber”,

udtaler Klaus Bondam. Læs hele pressemeddelelsen nedenfor.

Som led i aftalen etableres en hotline til kommunen, hvor borgerne kan ringe, når der trænger til at blive tømt skrald eller hvis private grundejere ikke overholder deres forpligtelser. Første skridt i samarbejdsaftalen var forårsrengøringen, hvor kommunen den 10. og 11. april gjorde hovedrent på alle kommunale arealer i det centrale Valby og valby borgerne tog fat søndag den 13. april. Det var også en af ideerne fra borgerhøringen. I samarbejdsaftalen indgår, at der skal følges op på initiativerne første gang efter et par måneder.

Læs pressemeddelsen: pressemeddelelse samarbejdsaftale april2008
Læs samarbejdsaftalen: aftale ren valby april2008

Økologi og institutioner med boliger på Grønttorvet

Lokaludvalget skriver i sit høringssvar til den forudgående høring vedr. byggeri på Grønttorvet bl.a. at det nye byggeri på Grønttorvsgrunden skal være bæredygtigt og at der skal bygges skoler og institutioner i området.

I høringssvaret fremhæver lokaludvalget endnu engang, at byggeriet vil medføre mere trafik, når der placeres store pladskrævende butikker på området. Det vil give en uacceptabel trafikmængde.

Læs hele høringssvaret: høringssvar grønttorvet marts 2008

Nytårshilsen fra formanden

Formand Ejner Jensen hilste det nye lokaludvalg velkomment det nye arbejdsår.

“Det bliver et særdeles travlt år for lokaludvalget i 2008. Der kommer mange vigtige sager, som kommer til at forme Valbys fremtid”,

sagde Ejner Jensen.

Det store projekt for lokaludvalget i 2008 bliver bydelsplanen, som vil fylde meget og inkludere de eksisterende arbejdsgrupper på skoleområdet, kultur, integration. Nye grupper bliver det også nødvendigt at danne, som kan drøfte trafik, bæredygtighed mv. Den store udfordringer bliver at få involveret så mange borgere i arbejdet som muligt.

I 2008 kommer også en række lokalplaner, som lokaludvalgets skal forholde sig til:

 • Valby Idrætspark(Vandkulturhus)
 • Grøntorvet
 • Startredegørelse for Carlsberg
 • Fremtiden for Toftegårds Plads(behandles i februar)
 • Ny banelinje over kulbanevej(off. Høring VVM i 2008)

 

Af andre sager som Valby Lokaludvalg ønsker at følge op på kan nævnes:

 • Trafik og parkering ved Valby Station
 • Cykelsti på Carl Jacobsensvej
 • Akacieparkens cykelrute
 • Trafikprojekter Valby Langgade og Vigerslevvej, sidste del hvor der skal bygges plejeboliger og almindelige boliger,
 • Trafikafviklingen ved Spinderiet
 • Kunst på torvet

 

Valby Lokaludvalg vil sætte særligt fokus på årets temaer og videreudviklingen af sidste års temaer: Bedre integration i Valby og Valby Ren Bydel.

Der skal sættes særligt fokus på fritid og idrætsområdet og inddragelse af flere i foreningslivet i Valby i 2008 og der skal udbygges netværker på fritids- og idrætsområdet.

Ren Valby temaet bliver til et særskilt projekt i samarbejde med Grøn Valby og Københavns Kommune på baggrund af idekataloget for Ren Valby.

Et andet projekt er EU-projekterne Musec og Conserto som handler om bæredygtig energi, som forventes at indgå i bydelsplanarbejdet i samarbejde med Grøn Valby.

Lokaludvalget har endvidere repræsentation i hele tre helhedsplaner for udviklingsprojekter i boligområder i Valby:

 • Akacieparken
 • Hornemanns Vænge
 • Sjælør Boulevard

 

Kulturgruppen og lokaludvalget skal udvikle procedurer og rammer for anvendelse af kulturpuljen og tilpasse den til den store interesse og kulturudbud i Valby.

Arbejdet med at udvikle foreningshjemmesiden fortsætter. Valby Lokaludvalgs store arbejde ser nu ud til at blive udnyttet af andre lokaludvalg i København og led i et samarbejdsprojekt med Københavns Kommune.

I løbet af året skal der arbejdes med at oprette flere netværksgrupper, hvor disse endnu mangler, så alle medlemmer af lokaludvalget har et netværk, som de repræsenterer og er i dialog med.

En stor begivenhed bliver også, at sekretariatet skal flyttes til kulturhuset. Det vil påvirke sekretariatets arbejde i perioden.

Når alt det er nævnt bliver en af de største udfordringer at få kommunikeret til borgerne og inddraget dem i de mange processer. Valby Lokaludvalg er nok synlige overfor en del af borgerne, men vi skal også gerne aktivere nogle flere til at deltage i diskussionerne om de vigtige sager for Valby.

Godt Nytår

Kulturdage med fokus på integration og miljø

Valby Lokaludvalg har sat fokus på integration og miljø, som de gennemgående temaer for kulturdagene. Kulturdagene blev åbnet af Integrationsborgmester Jacob Hougaard og Karen Lumholt fra Lokaludvalget.

Udenfor lokaludvalgets telt læste mange de gode historier om personer, som gør en særlig indsats for integrationen i Valby.

I teltet fik borgerne indtryk af årets gang i lokaludvalget. ”Det er jo vores store chance for at vise, hvad vi laver og når vi nu betaler for festen, så må det vel okay at få lidt opmærksomhed også”, siger formand Ejner Jensen. Valby Lokaludvalg er hovedsponsor og initiativtager til Valby Kulturdage.

Karen Lumholt fik æren af at blive udnævnt til årets Valby borger af Valby Bladet for sit arbejde for bedre integration i Valby. I sin takketale sagde Karen, at det ville være fantastisk, hvis alle i Valby fik en ven af anden etnisk oprindelse end dansk.

Der var 34 foreninger som deltog og det skønens at der var 25.000 mennesker i de to dage. Det svarer til over halvdelen af beboerne i Valby. Det er ganske pænt.

Der var en god blanding af seriøse indslag og så var der folkefest, som blev sluttet af med koncert med Valby-drengen Peter Belli.