Kulbanevej Øst lokalplan og borgermøde nyhed

47.500 m2 nye boliger og en tryggere Kulbanevej på vej i Kulbanekvarteret

En ny lokalplan for området ved Kulbanevej/Retortvej vil gøre det muligt at udbygge området med 47.500 m2. boliger, en daginstitution, og omlægge Kulbanevej så den forbindes med Grønttorvet.

Vi inviterer sammen med Københavns Kommune til borgermøde om den nye lokalplan:

Tirsdag den 27. oktober kl. 19-21

Lykkebo Skole, Vigerslevvej 141

2500 Valby 

Mødet kræver tilmelding senest torsdag den 22. oktober. Tilmeld dig på valbylokaludvalg@okf.kk.dk:

På borgermødet orienterer bygherren og kommunen om lokalplanforslaget.

Nye boliger, en daginstitution og rekreativt område med regnvandsbassin

Det er Bonava Danmark, der har købt området, og ønsker at bygge boligkarreer i tre til syv etagers højde, tilpasset områdets øvrige bygninger og natur. Bygherren forventer, at byggeriet vil blive svanemærket.

Lokalplan Kulbanevej Øst visualisering

Visualisering, der viser et eksempel på et nybyggeri i overensstemmelse med lokalplanen

I alt vil Bonava bygge op til 45.000 m2 boliger – heraf op til 11.000 m2 almene boliger.

Bebyggelsen placeres således, at den danner en port til Kulbanekvarteret med bebyggelse langs Retortvej og langs den nye Kulbanevej. Der skabes fire indre grønne byrum.

Bebyggelsen er højst mod Retortvej og Ringstedbanen. Omkring den nye Kulbanevej er bebyggelsen lidt lavere, og den er lavest mod villaområdet mod syd.

Lokalplansområdet omfatter også et kommunalt areal, hvor der anlægges en ny børneinstitution, samt et grønt område med regnvandsopsamling, der skal etableres i forlængelse af Kulbaneparken.

En tryggere og grønnere Kulbanevej

Lokalplanen vil give Kulbanevej en ny placering gennem området. Den nye vejstruktur indebærer, at Kulbanevejs nuværende utrygge udmunding i Retortvej på toppen af bakken forsvinder.

Kulbanevej Øst vejomlægning

Den nye Kulbanevej får cykelstier og vejtræer. Den skal udmunde i Retortvej over for Ingrid Marievej i et kryds, der forudsættes signalreguleret, og den får et forløb, der ikke indbyder til gennemkørsel for uvedkommende trafik.

Se hele lokalplanforslaget her:

Kulbanevej Øst - lokalplanforslag-1 forside

I januar indsendte vi høringssvar i en intern høring om lokalplanforslaget. Vi ser meget positivt på den nye vejføring for Kulbanevej, da det vil løse problemet med det nuværende farlige kryds Kulbanevej/Retortvej.

Læs vores høringssvar her:

Vi vil besvare den justerede nye lokalplan med et nyt høringssvar, der også inkluderer input fra borgermødet den 27. oktober.

Det nye lokalplanforslag er i høring til den 25. november på Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *