Bliv del af miljøgruppen

Miljøgruppen er en frivillig borgergruppe der arbejder for, at Valby skal være en bydel, hvor alle kan bo, leve og arbejde miljøvenligt og grønt.
I samarbejde med lokaludvalget sørger vi for, at Valby bliver ved med at udvikle sig i en grønnere, renere, klimavenligere og mere bæredygtig retning.

Gør en grøn forskel i Valby

I miljøgruppen kan du gøre en indsats for lige præcist det du brænder for.

I samarbejde med lokaludvalget kommer du helt tæt på de lokalpolitiske beslutninger i Valby.

I samarbejde med resten af miljøgruppen kan du arbejde videre med dine egne ideer og projekter, samtidig med at du bidrager til den fælles indsats.

Møder og projekter

Miljøgruppen mødes fem gange om året, hvor vi planlægger miljøarbejdet i bydelen.

Derudover arrangerer vi miljøprojekter og events hen over året.

Vi spiser ofte sammen og hygger os, imens vi bliver enige om hvor og hvordan vi i fællesskab kan gøre en grøn forskel for Valby!

Kom med til næste møde i miljøgruppen

Miljøgruppen mødes ca. fem gange om året.

Nye medlemmer og interesserede er meget velkomne. Skriv til miljømedarbejder Asger Gad for at høre mere om udvalgsarbejdet eller tilmelde dig næste møde:

Visionen for Miljøarbejdet

Klimaet først! 

Miljøgruppen vil i sit arbejde give lokale københavnere oplysning om klimakrisen og de muligheder, den enkelte har for at bidrage til løsninger.

Alle skal kunne træffe bæredygtige valg i dagligdagen. Det gælder vores boliger, og hvad vi forbruger af transportformer, mad, energi, tøj og hvidevarer, og det gælder vores omgang med tingene, hvor affaldssortering, genbrug og genanvendelse skal være naturlige vaner.

I miljøgruppens årsplan beskrives det, hvilke indsatsområder, der fokuseres på i 2024:

CO2-besparende indsatser

Miljøgruppen vil b.la. arbejde aktivt med oplysning om solceller og energibesparelser, nedbringelse af trafik og vejledning i at spise klimavenligt.

Natur og biodiversitet

Miljøgruppen vil fortsætte arbejdet med Valbi-planen, der skal skaffe flere vildt bevoksede m2 til bier, insekter og smådyr, og med en kortlægning og udbredelse af grønne områder i bydelen.

Læs miljøgruppens årsplan for 2024

Miljøprojekter

Valbi-planen

Det er os. Bierne og insekterne i Valby! Vi kunne rigtigt godt bruge din hjælp. Du kan være med til at gøre Valby til Danmarks første certificerede bi- og insektvenlige bydel.

Målet er 7 hektar bi- og insektvenlige arealer i Valby (70.000 m2).

I 2023 fik vi en særlig hæderspris fra Danmarks Biavlerforening for at nå det første mål på 5 hektar bi- og insektvenlig beplantning.

Valbiplanen miljøside

Reparationsnetværk

Vi er gået sammen med Copenhagen Fablab om at starte et reparationsnetværk op i Valby. Hvis vi reparerer i stedet for at købe nyt og smide ud, så sparer vi værdifulde ressourcer og genererer mindre affald.

Netværket holder åbne repair caféer hver den anden torsdag i måneden kl. 17-19 på 4. sal i Valby Kulturhus, hvor du kan få hjælp til at reparere dine ødelagte ting.

Bytteøer

Miljøgruppen har opstillet en bytteø ved Valby Bibliotek, hvor Valbys borgere kan bytte de ting, de ikke bruger mere.

Udover bytteøen er der stort bytterum på Langgade Nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads.

En grøn og levende Toftegårds Plads

Valby Miljøgruppe står for den midlertidige nyindretning af den tredjedel af pladsen, der ligger op til Vigerslev Allé.

Indretningen består af plantekasser med træer, buske og blomster og bænke. Ved at plante i plantekasserne undgår man at bryde asfalten op til den forurenede jord nedenunder, ligesom indretningen er fleksibel og mobil, da planter og træer kan flyttes rundt på pladsen.

Miljøpublikationer

Radonmålinger-i-Valby

Seneste Miljønyheder

Kontakt Miljøgruppen

Valby miljøgruppe er åben for alle, der vil være med til arbejdet for en grønnere og mere bæredygtig bydel.

Er du interesseret og kunne tænke dig at vide mere, så kontakt miljømedarbejder Asger Gad på mail: GN7S@kk.dk