Tigerhuset nedrivning nyhed

Uenighed på rådhuset: Skal huset på Valby Langgade 52 bevares eller rives ned?

Ejeren af ejendommen på Valby Langgade 52 har søgt kommunen om tilladelse til nedrivning af Tigerhuset og opførelse af 23 ungdomsboliger på den smalle grund langs Irma. Tilladelse til nedrivning blev i første omgang ikke givet, da Teknik- og Miljøudvalget var delt på midten – 5 stemmer for, 5 stemmer imod.

For nedrivning stemte SF, Enhedslisten og Alternativet. Imod nedrivningen stemte Socialdemokratiet, Konservative og Venstre.

Konservative og Venstre fik tilføjet en såkaldt protokolbemærkning til beslutningen:

Partierne mener, at Valby Langgade 52 bør bevares, og at det i samarbejde med bygherre undersøges, om der i lokalplanen kan muliggøres nybyggeri på den øvrige del af ejendommen i overensstemmelse med områdets egenart.”

Se behandlingen og beslutningen her på Københavns Kommunes hjemmeside:

Tigerhuset vurderes ikke bevaringsværdigt

Sagen blev behandlet på baggrund af Socialdemokratiets Mette Reismanns tidligere medlemsforslag om bevaring af huset på Valby Langgade 52, og forvaltningen har i den forbindelse undersøgt og udtalt sig om husets bevaringsværdi.

I indstillingen står:

Valby Langgade 52 er et 2 etagers byhus fra 1908 i en traditionel byggestil, der fremstår anonymt med en facade med ujævne proportioner. Det er på denne baggrund vurderingen, at bygningen ikke har nogen særlig arkitektonisk bevaringsværdi.

Kulturhistorisk og miljømæssigt ligger bygningen imidlertid i forlængelse af det gamle Valby, og med sit lille traditionelle bygningsvolumen falder det godt ind i dette bymiljø af småhuse og er med til at styrke et værdifuldt kulturmiljø.”

Se hele forvaltningens vurdering her:

Forslag til nyt byggeri er i strid med lokalplanen

De reelle byggemuligheder på grunden er meget begrænsede i den gældende lokalplan.

Selv om Valby Langgade 52 kan nedrives ifølge lokalplanen, er der reelt kun mulighed for opførelse af en mindre bygning i nogenlunde samme omfang som den eksisterende. En stor del af grunden bag ved den eksisterende bygning er udlagt som vejareal.

De ungdomsboliger, ejeren af grunden ønsker at bygge, er altså i strid med den gældende lokalplan, og kan kun lade sig gøre ved en dispensation eller en ny lokalplan, som vil skulle igennem politisk behandling og offentlig høring.

Viste visualiseringer er udformet af tegnestuen Holsher Nordberg på bestilling af grundejer, og kan altså ikke opføres indenfor bestemmelser i gældende lokalplan.  

Synes du Tigerhuset skal bevares?

Vi har ikke haft sagen til behandling, og derfor ikke haft lejlighed til at danne en fælles holdning om en evt. nedrivning af huset og nybyggeri på grunden

Hvis nedrivning af huset bliver godkendt, og bygherren holder fast i ønsker om et nyt byggeri i strid med gældende lokalplan, vil vi få sagen i høring.

Vi har tidligere i forbindelse med byggeriet på Valby Langgade 65-67 (Lagkagehuset og Wok Shop) overfor og byggeriet af ungdomsboligerne på Smedestræde 2 lagt vægt på vigtigheden af, at det særlige kulturmiljø i den gamle landsby bevares.

Området er et af de bedst bevarede landsbymiljøer i København, og det ønsker vi at holde fast i.

Hvad synes du?

Grundens fremtid fortsat usikker

Med beslutningen har Teknik- og Miljøudvalget afvist at tillade en nedrivning af Valby Langgade 52 – men har ikke besluttet, om der dermed skal laves en bevarende lokalplan for området, eller om der skal laves ny lokalplan der tillader byggeri på den resterende del af grunden.

Vi følger derfor vågent med i udvalgets dagsordner og melder ud når vi ved mere.

Følg med i vores nyhedsbrev, hvor vi 3-4 gange om måneden opdaterer dig på aktuelle Valby-sager og begivenheder:

 

11 svar
 1. Jens Aaberg
  Jens Aaberg siger:

  Bygningen bør bevares, da den netop repræsenterer den størrelse og byggeskik, der var udbredt i Valby for hundrede år siden. Arkitektonisk indeholder den ikke i sig selv så mange kvaliteter, men dens kulturhistoriske og typologiske værdi må være tilstrækkeligt til, at den skal blive stående.

  Svar
 2. Bettina Hauge
  Bettina Hauge siger:

  Det skal bevares, for det er repræsentativt for den gamle bydel. Det er de nye ikke!

  Svar
 3. Bettina Hauge
  Bettina Hauge siger:

  Det skal da bevares, for det er repræsentativt for den gamle bydel. Det er de nye ikke!

  Svar
 4. Tine
  Tine siger:

  Helt klart bevare bygningen. Fastholde nuværende størrelse som passer ind i helheden. Jeg vil gerne at man bevarer de lave bygninger og bygningsstil. Det er unikt ved bydelen.

  Svar
 5. Mathias Black
  Mathias Black siger:

  Bygningen bør bevares. Jeg synes det gamle bybillede i Valby skal, så vidt muligt, bevares. På længere sigt vil det være godt både for kultur og kommercielt liv.

  Svar
 6. Lars Theilade
  Lars Theilade siger:

  Selvfølgelig skal bygningen bevares.
  Grundmuret historisk byggeri fuld af håndværkertimer kommer aldrig tilbage, når det først er væk.
  Grundmuret byggeri er sindssygt dyrt at opføre.
  Vi må passe bedre på vores by.

  Svar
 7. inge Juel
  inge Juel siger:

  Selvfølgelig skal Tigerhuset bevares
  det skal bare friskes lidt op med gul farve
  som husene i området har.

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.