Cykelbroen over Folehaven i fare

Teknik- og Miljøforvaltningen vil på baggrund af en afgørelse fra Fredningsnævnet annullere den planlagte cykelbro over Folehaven, der skulle have gjort livet mere trygt for op til 4000 cyklister og fodgængere dagligt fra 2017.

Når Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune mødes på mandag, har de et forslag på dagsordenen om ikke at gennemføre den planlagte cykelbro over Folehaven. Cykelbroen blev vedtaget på budget’ 16 til en pris af 20. mio. kr., er en del af Valbys Bydelsplan 2013. Broen skal skabe en tryg overgang for cyklister og fodgængere over Folehaven ved tilkørslen til Holbækmotorvejen – et farligt kryds, med flere højresvingsulykker på samvittigheden.

 Men fordi broen nu skønnes at bliver dobbelt så dyr som beregnet, har forvaltningen indstillet til Teknik- og Miljøudvalget at aflyse bygningen af broen – på trods af at de ikke kan pege på alternative måder at øge trygheden i krydset.

At fredningsnævnet træffer den afgørelse kan ikke komme bag på forvaltningen. Det har vi, og dem der arbejdede på projektet, vidst siden 2013. Det ligner en måde at undskylde, at projektet annulleres” fortæller Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg.

Den primære baggrund for forslaget er, at Fredningsnævnet har truffet en afgørelse om, at broen skal opføres i konstruktion, og ikke på en jordvold. Derudover fordyres projektet af fund af forurenet jord, en ændret linjeføring af stien, og et øget krav om risikotillæg. I alt skal der tilføres yderligere i alt 20 – 22 mio. kr., hvis projektet skal realiseres.

Forvaltningen vurderer ikke, at der kan findes alternative måder at øge trygheden i krydset på. Derfor anbefaler lokaludvalget, at den manglende finansiering til krydset findes på anden vis, i stedet for helt at nedlægge projektet.

Formand Michael Fjeldsøe og næstformand Villy Sørensen har søgt foretræde for udvalget mandag den 8. februar for at fremlægge lokaludvalgets synspunkt.