Klimakonference opsamling nyhed

Corona-venlig klimakonference kom lige til tiden

Københavns Kommune mangler endnu at fjerne 430.000 tons CO2, hvis målet om CO2neutralitet skal opnås i 2025. Det kan vi ikke nå uden samarbejde mellem forvaltning, lokaludvalg og miljøpunkter – derfor inviterede vi til klimakonference i november.

Klimamålene kan ikke vente

Vi valgte at gennemføre den planlagte klimakonference “‘Hvordan engagerer vi Københavnerne i 2025-målene” vi har planlagt siden foråret, fordi det haster med at handle for at undgå de værste konsekvenser af klimakrisen.

I 2025 skal Københavns Kommune være CO2-neutral – og hvis det ambitiøse mål skal nås skal alle arbejde sammen. Både forvaltningen, lokaludvalgene, miljøpunkterne, græsrødderne og københavnerne.

Konferencen lagde grunden til et mere intensivt samarbejde mellem Københavns Kommunes Klimasekretariat og de lokale miljøaktører i lokaludvalg og miljøpunkter.

Den satte også fokus på betydningen af samarbejde og ideudvekling mellem de lokale aktører.

Der var enighed om, at alle miljøkræfter i kommunen skal sætte ind for at fortælle om vigtigheden af at spare energi, energioptimere sin bolig og transportere sig bæredygtigt på cykel eller med kollektiv transport.

Se opsamling på oplæg og materialer fra oplægsholdere:

Vi skal arbejde sammen for at nå klimamål

Konferencen samlede Klimasekretariatet fra rådhuset, ansatte fra Københavns Kommunes forvaltningen, forskere, og frivillige og ansatte fra byens lokaludvalg og miljøpunkter.

Formålet med konferencen var, at nå frem til hvordan lokaludvalg, miljøpunkter og forvaltningen sammen kan engagere borgerne i at nå 2025 målene

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen fik æren af at byde velkommen til konferencen i Stauning-salen i Arbejdermuseet.

Borgmesteren anerkendte lokaludvalgenes og miljøpunkternes kontakt til borgerne og evne til at inddrage borgerne.

Forvaltningen har arbejdet med en del af omstillingen til CO2 neutral hovedstad, og er nu nået til at borgerne i meget større omfang. Her bliver lokaludvalg og miljøpunkter en meget vigtig medspiller.

Formanden for vores miljøgruppe Henrik Palsmar takkede borgmesteren, og fortalte videre, at vi ikke løser klimakrisen i et snuptag. Det kræver mange små indsatser, men energien i en storby gør, at vi kan nå langt, hvis vi alle løfter sammen.

Henrik Palsmar på talerstolen Arbejdermuseet

Vi skal sammen inspirere borgerne og få borgernes ideer tilbage til kommunen.

Hvor klimaparate er københavnerne?

Derefter gik ordet til Peter Andreas Norn fra Rambøll. Rambøll gennemførte i 2019 en stor undersøgelse af, hvor klimaparate københavnere er, altså:

 • I hvor høj grad de er bekymrede for klimaforandringer 
 • Hvor meget de i forvejen gør for at leve mere klimavenligt 
 • Hvor parate de er til at gøre mere, og på hvilke områder 
 • I hvor høj grad de er villige til at betale for at de selv og kommunen bliver mere klimavenlig

Heldigvis viser rapporten, at københavnerne tager problemerne alvorligt, og gerne vil være en del af løsningen. De er især bekymrede for biodiversiteten og vandstanden, og er parate til at gøre noget.

De kan dog blive svære at rykke når det gælder transport og madvaner.

Dyk selv ned i tal og statistikker her:

De lavthængende frugter er plukket

Klimasekretariatet er en del af Københavns Kommune, og sekretariatet er overordnet ansvarlige for klimaplanen, de udvikler nye indsatser og nye handlingsplaner hvert 4-5 år.

Klimaplanen er en vejledende plan og ikke juridisk bindende. Sekretariatet følger op og evaluerer løbende.

Klimasekretariatet svarer på spørgsmål

Konferencen kommer på det helt rigtige tidspunkt for Klimasekretariatet. De seneste år er der hentet store besparelser på strukturelle ting, men for at komme helt i mål kræver det nu adfærdsændringer hos københavnerne.

Og her ved de godt, at et samarbejde med lokaludvalg og miljøpunkter helt essentiel. Klimaplanen skal ud og blive synlig blandt københavnerne, for de næste skridt kommer til at kræve adfærdsændringer.

Klimasekretariatet forestiller sig feks. samarbejder om:

 • Energirenovering, f.eks. med sluk lyset kampagner
 • Udskiftning af oliefyr og opsætning af flere solceller 
 • Transport, med bedre cykelforhold og udbredelse af delebiler
 • Affaldsortering
 • Byttestationer og sorteringspunkter 

Se oplæg fra Klimasekretariatet her:

Tilhørerne i salen blev indbudt til at komme med konkrete idéer til Klimasekretariatet.

 • Klimaambassadør der kan komme ud på besøg og hjælpe ejendomme og boligforeninger på vej
 • Bedre forhold for cyklister ved vejarbejde
 • Konkurrence om affaldssortering/miljøforbrug – Gameification og konkurrence mellem bydele
 • Fokus på færdiggørelse og promovering af supercykelstier

Derefter fulgte en debat om, hvordan samarbejdet mellem forvaltninger og frivillige aktører kan organiseres – f.eks. med jævnlige netværksmøder og nemmere indgange for borgerne, når de har gode idéer til forvaltningen.

Det sidste oplæg var delt af alle miljøpunkter og lokaludvalg, der var repræsenteret. De blev en efter en inviteret på scenen for at fortælle om ét lokalt miljø-initiativ, der kunne inspirere de andre.

Se de mange gode initiativer her:

Konferencen sluttede med et fælles løfte om, at samarbejdet skal fortsætte og intesiveres herfra, og også gerne blive meget mere konkret.

Det blev givet håndslag på, at konferencen bliver den første af mange møder, hvor der kan koordineres både vertikalt, fra lokaludvalg og miljøpunkter til forvaltningen, og horisontalt, lokaludvalg og miljøpunkter imellem.

Hvis der ikke havde været corona skulle der have været meget mere gruppearbejde, idéudvikling og en fælles middag – det håber vi kan lade sig gøre næste gang.

Se samlet referat fra hele konferencen her:

Læs mere om hvordan vore miljøgrupper arbejder for at gøre Valby mere bæredygtig og CO2-neutral lige her:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *