Borgermøde om Lokalplan for Grønttorvsområdet 8. juni 2011

Københavns Kommune og Valby Lokaludvalg inviterer til borgermøde og byvandring onsdag den 8. juni 2011.

Vandringen starter kl. 18.00 fra Grønttorvet nr. 5. Efterfølgende er der borgermøde i Grønttorvets Torvehal kl. 19.00 – 21.00, hvor medarbejdere fra Center for Bydesign vil svare på spørgsmål til planerne.

Børn er også velkomne
Rytmikpædagog Lotte Tænner fra Børnekulturhuset Zone 2 vil være tilstede fra 19.00 til 21.00 for at lave aktiviteter med børnene.

Lokalplanen, der også omhandler forskønnelse af Torveporten og omlægning af krydset Retortvej/Folehaven, samt den tilknyttede miljørapport er i høring fra den 18. maj til den 18. august 2011. Borgermødet er et led i høringsprocessen og skal skabe dialog omkring Grønttorvsområdet.

Mere information
Download flyer om Grønttorvsområdet
Download folder om Grønttorvsområdet
På hjemmesiderne www.kk.dk/lokalplanforslag og http://www.blivhoert.kk.dk kan du læse om forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også sendes på mail eller til postadressen:

  • Center for Bydesign
    Postboks 447
    1505 København V.

 

Sidste frist for indsendelse af høringssvar er den 18. august 2011.