Dorte Østergaard Jakobsen Valby kunst deling

Ved Gammel Køge Landevej i krydset ved Toftegårds Plads hænger et keramisk murrelief udført af kunstneren Dorte Østergaards Jakobsen i samarbejde med keramiker Kim Dyrholm. Værket er udført i 1989 og blev støttet økonomisk af København Kommunes Gavlkomité og Teknisk Service.

Værket forestiller to hjorte, hvoraf den ene er i spring på vej ud mod Gammel Køge Landevejs trafikmylder. Én af idéerne bag kunstværket var da også, at motivet skulle fungere som advarsel til de mange bilister om at sænke farten – for der kunne jo komme en hjort springende!

Relieffets blå baggrundsfarve er valgt som reference til cykelstiernes farve, som i 1989 var opmalet i lyseblå. De keramiske kalker er både inspireret af væggens kvadratiske form og af en rejse til Portugal, hvor mange af husene er beklædt med kakler.

Dorte Østergaard Jakobsen er egentlig udannet tekstil designer, og det er også det materiale, at hun arbejder mest med. Hun har ved flere lejligheder brugt tekstiler i rumlige installationskunstværker, hvor hun særligt udnytter tekstilernes transparens og dermed evne til at aktivere lyset som medspiller i værkets samlede udtryk.

Dorte Østergaard Jakobsens værker er blevet udstillet på muséer og i gallerier i Danmark, Japan, Israel, Brasilien, Tyskland, Italien og Island.