Klimakonference nyhed

Klimakonference om alt det, vi kan gøre sammen.

Vores miljøgruppe samlede tirsdag aften Københavns lokaludvalg, miljøpunkter, forvaltninger og politikere til konference om, hvordan vi sammen kan arbejde for at få København i mål med 2025-planen og være med til at løse klimakrisen.

Konklusionen på aftenens konference var klar:

Med klimakrisen er vi oppe imod helt ufattelige kræfter. Derfor skal alle os, der arbejder lokalt med tæt kontakt til københavnerne, arbejde sammen om de lokale initiativer, der virkelig kan gøre en forskel.

Vi har en unik mulighed for at samle lokale kræfter, skabe og støtte lokale bevægelser og lægge pres på rådhuset om at rykke på klimadagsordenen.

Sådan konkluderede formanden for vores miljøgruppe Henrik Palsmar efter en inspirerende aften i Valby Kulturhus.

En opsang fra ungdommen

Omkring 60 mennesker var samlet i Teatersalen i Valby Kulturhus – de fleste i det, man kalder deres bedste alder.

Som indledning fik forsamlingen derfor et par gevaldige spark fra den yngre generation – først med skønsang fra Søndre Sogns klimakor, der sang ‘Planet B’ og ‘Vi skal plante et træ’:

Derefter fra Københavns Ungeråds klimagruppe, der fortalte om deres ønsker for klimapolitikken og hvordan de gerne vil engageres i arbejdet.

Her var budskabet klart: De vil ikke spises af med ‘det hele skal nok gå’, lappeløsninger og toksisk positivitet, der står i vejen for at finde løsningerne.

Klimakonference ungeråd præs

De vil tages seriøst, repræsenteres i systemet og have reel indflydelse.

Se slides fra Københavns Ungeråds præsentation her:

København når i mål – men arbejdet er ikke slut

Charlotte Korsgaard, chef i Københavns Kommunes klimasekretariat, gav en status på arbejdet med Københavns strategi om at være CO2-neutral i 2025.

Hun kunne fortælle, at der med et nyt tillæg til planen, der omfatter ny Carbon Capture teknologi, ser det ud til, at Københavns Kommune når målet, og dermed bliver verdens første CO2-neutrale hovedstad.

Klimakonference klimasek

Her stopper arbejdet ikke – der skal vedtages nye klimamål frem mod 2035, hvor ambitionen er, at København skal nå klima-positivitet.

Københavnerne skal inddrages meget mere

For at nå videre mod klima-positivitet er det ikke længere nok med strukturelle ændringer. Københavnerne skal med, der skal ske en meget større inddragelse, og nye initiativer kommer til at gribe ind i københavnernes hverdag og privatliv.

Især på transportområdet og energiområdet er der stadig meget at hente.

Fra publikum var der både ros og kritik til klimasekretariatet – ros for det flotte resultat, men også debat om måden at udregne reduktioner. Kan afbrænding af biomasse f.eks. påstås at være CO2-neutralt, og kan det passe, at man kan nedsætte Københavns CO2-aftryk ved at bygge vindmøller i andre kommuner?

Læg pres på politikerne

Efter forvaltningen fik politikerne ordet.

Karina Vestergaard Madsen (Ø) og Klaus Mygind (SF) fra Borgerrepræsentationen var indbudt til at fortælle om, hvordan de gerne vil have lokaludvalgene og miljøpunkterne ind i arbejdet for klimasagen.

Også her var opfordringen klar:

Brug den magt, I har lokalt, til at engagere borgerne og sammen lægge pres på politikerne for at få løsningerne løftet op.

Lokaludvalg og miljøpunkter – de lokale klimakæmpere – har en utrolig magt, hvis vi bruger den.  Hvis vi står sammen bliver politikerne nemlig nødt til at lytte.

Lokaludvalg og miljøpunkter i unik position som lokal aktør

Efter en tiltrængt kaffepause opsummerede formand Henrik Palsmar og fremlagde sit synspunkt på, hvad lokaludvalg og miljøpunkter kan opnå ved at arbejde mere koordineret sammen.

Som lokale aktører kan vi snakke med folk, og tit på tværs af de partiskel, der hersker andre steder, fordi vi er så lokale. Vi har god kontakt med både politikere og forvaltninger, der har brug for det lokale input, fordi København er for stor til at blive styret fra rådhuset alene.

Det potentiale skal vi udnytte.

Derfor har miljøgruppen i Valby taget initiativ til møderne – for hvordan kan vi arbejde sammen om at udbrede de gode, lokale intitativer?

Henrik Palsmar opfordrede sammen med lokaludvalgssekretær Dorthe Eren til, at lokaludvalg og miljøpunkter bruger det kommende arbejde med nye bydelsplaner for de enkelte bydele til at sætte fælles projekter i søen. Bydelsplanerne er lokale visionsplaner, som forvaltningerne og politikerne på rådhuset er forpligtede til at forholde sig til.

Borgerne skal om bord frem mod 2035

Konferencen startede med budskabet om, at København strukturelt når sit mål om at blive CO2 neutralt i 2025. Det budskab gentog Henrik Palsmar i sin opsummering som et budskab, der er værd at udbrede.

Vi skal dermed videre mod 2035 målene, og der skal borgerne om bord. Der er strukturelle ændringer ikke nok. Der skal ske meget mere inddragelse af borgere, erhvervsliv mm.

Derfor sluttede konferencen også med en opfordring til at lave et formaliseret samarbejde mellem Københavns Lokaludvalg, miljøpunkter og klimasekretariatet.

Henrik Palsmar afsluttede med endnu en svada til forsamlingen:

Det er givtigt at mødes på tværs, så det skal vi arbejde videre med.

Der er alt muligt vi kan kritisere, der lægger hindringer i vejen for at vi kan løse krisen. Men der er mange gode muligheder for at arbejde sammen – hvis vi tør!

Vi er centrale aktører i spørgsmålet. Vi skal og kan arbejde sammen.”

Med de ord blev der sagt tak for i aften – med håb om godt fremtidigt samarbejde!

Se slides og præsentationer fra aftenen her:

Læs mere om vores miljøgruppe og det arbejde, de udfører lokalt i Valby, lige her:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *