Kender du et helt særligt træ?

Københavns Kommune har bedt om vores hjælp til at finde byens helt særlige træer – også kaldet ikoniske træer. Og vi har brug for din hjælp til at udpege dem.

Som en del af Københavns Kommunes træpolitik, skal byens helt særlige, ikoniske træer udpeges, så de kan bevares bedst muligt. De ikoniske træer er dem, vi skal passe ekstra godt på, fordi de f.eks. har en særlig arkitektonisk værdi, en vigtig historisk eller biologisk værdi, eller spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet.

Der findes ikoniske træer mange steder i byen, men dem vi har brug for hjælp til at udpege, er træer på kommunale arealer – altså dem langs vejene, på byens pladser, foran biblioteket eller i skolegården.

Er træet ikonisk? 

Hvis du vil udpege et ikonisk træ, skal du først undersøge, om træet vokser på et kommunalt ejet areal. Det kan du undersøge ved hjælp af Københavnerkortet.

Derefter skal du vurdere, om træet lever op til mindst fire af følgende syv kriterier:

 • Træet er et fuldt udvokset træ
  …det betyder, at træet opfattes som et voksent og dermed ’myndigt’ træ.
 • Der er et særligt lokalt tilhørsforhold til træet
  …det betyder, at træet skal have en stor betydning for de lokale beboere, at det fungerer som mødested, er et lokalt orienteringspunkt eller fungerer som et lokalt åndehul.
 • Træet har en særlig arkitektonisk/ rumlig værdi
  …det betyder, at træet bidrager væsentligt til stedets identitet, gør stedet mere menneskeligt, skaber en modvægt til den styrede og planlagte by eller at træet/træerne bidrager til byens overordnede arkitektoniske træk.
 • Træet har en særlig biologisk værdi
  …det betyder, at det er et særligt levested for planter, dyr og svampe eller at træet er en særlig træart.
 • Træet har en særlig aktiv betydning for det lokale mikroklima
  …det betyder, at træet skaber tiltrængt skygge et varmt sted, at træet skaber læ eller at træet skaber en visuel barriere ud til en larmende vej.
 • Træet giver særlige sanselige oplevelser
  …det betyder, at træet har frugter, særlige farver, blomstrer smukt, har en særlig grenstruktur, dufter særligt eller bidrager med andre sanselige oplevelser.
 • Træet har en særlig historisk betydning
  …det betyder, at træet er plantet ved en særlig begivenhed, af en særlig person eller indgår i en historisk sammenhæng.

Hvis træet opfylder mindst fire af de syv kriterier, har du fundet et ikonisk træ. Send dit forslag til os på valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Mailen skal indeholde følgende:

 1. En præcis angivelse af hvor træet står
 2. Oplysning om og beskrivelse af, hvilke kriterier træet har opfyldt.
  Begrundelsen er også vigtig ved de kriterier som kan være vanskelige at se på stedet, fx lokalt tilhørsforhold, særlig historie og særlig biologisk værdi.
 3. Gerne et billede af træet.

Vi håber du vil hjælpe os med at finde og beskytte Valbys helt særlige træer!

Udpegningen af ikoniske træer er en del af Københavns Kommunes træpolitik – læs den her:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *