Ingen dialog om lukning af Kraftwerket

Kultur- og Fritidsforvaltningen har foreslået en omfattende omlægning af kulturtilbud til unge i København, der inkluderer en mulig flytning af Kraftwerkets aktiviteter til en anden bydel. Lokaludvalget kritiserer i et brev til forvaltningen, at forslaget er blevet udarbejdet bag lukkede døre, uden at hverken brugerne af Kraftwerket eller Valby Lokaludvalg er blevet hørt i processen.

 

Valby Lokaludvalg blev den 11. april præsenteret mundtligt for forslaget “Forslag til smarte investeringer i Kultur-og Fritidsudvalget”. Business casen er enheden DIT:KBH’s forslag til, hvordan man kan finde besparelser i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Den foreslår blandt andet at lukke ned for aktiviteterne i det brugerstyrede kulturhus Kraftwerket i Valby. DIT:KBH foreslår at samle kulturtilbuddenes aktiviteter på færre institutioner, og dermed få muligheden for at udleje for eksempel den bygning, som Kraftwerket i dag bruger.

Business Casen var behandlet bag lukkede døre i Kultur- og Fritidsforvaltningen, og Valby Lokaludvalg havde reelt kun haft to dage til at give input til forslaget. Dermed har lokaludvalget ikke haft mulighed for at behandle forslaget og udføre sin opgave: At være borgernes talerør ind til rådhuset. Derfor har lokaludvalget nu sendt et brev til Kultur- og Fritidsudvalget, der kritiserer processen omkring forslaget til besparelserne.

Da fristen for at melde tilbage var 14. april har der reelt været tale om en potentiel inddragelsesfase på to døgn. Vi var nødt til skriftligt at fastholde, at det ikke kan tages som udtryk for, at der har været en reel dialog med lokaludvalget eller dets formandskab og at vi ikke i sagsfremstillingen vil tages til indtægt for, at dette har været tilfældet.” skriver lokaludvalget blandt andet i brevet.

En proces, der foreslår afgørende ændringer i kulturtilbuddet i bydelen, bør foregå i åbenhed og med inddragelse af lokaludvalg, brugere og borgere. Lokaludvalget finder det uforståeligt og usædvanligt at det ikke er sket i denne sag. Lokaludvalget har indhentet synspunkter fra de berørte brugere af kulturtilbudene, og bragt dem videre til Kultur- og Fritidsudvalget, som har besparelsesforslaget på dagsordenen den 28. april.

Læs mere:

Brev til Kultur- og Fritidsudvalget vedr besparelser

Forslag til smarte investeringer i Kultur- og Fritidsudvalget