Cykelbro – en gave til hele Valby

Godt skjult i et  bilag til Københavns Kommunes  netop indgåede budgetaftale finder man en nyhed, der vækker stor begejstring i Valby Lokaludvalg og givet vis også hos cyklister i og omkring Vigerslevparken.  20 mio. kr. til en cykel og gangbro, der skal sikre en tryg og attraktiv overgang over Folehaven / Holbækmotorvejen.

 Broen skal være med til at  binde Vigerslevparken sammen og sikre en tryg passage mellem Folehaveområdet og resten af Valby. Broen  bliver en realitet om 4-5 år og skal anlægges i forbindelse med den kommende jernbaneforbindelse København-Ringsted.

Valby Lokaludvalg har igennem det seneste års tid arbejdet med projektet, der er en del af den nye bydelsplan for Valby. I foråret  arrangerede lokaludvalget en happening for at komme i dialog om projektforslaget med de cyklister, der til dagligt færdes i området. Ved den lejlighed tog op imod 200 cyklister godt imod lokaludvalgets ide om en cykelbro over Holbækmotorvejen ligesom der har været stor interesse for projektforslaget i forbindelse med sommerens kampagne Valbys Valg. Og nu har Københavns Kommune altså også taget ideen til sig.

Ideen om en cykelbro på stedet er født af Michael Fjeldsøe, som er næstformand i Valby Lokaludvalg. ”De ændrede terrænforhold på Lerknolden som overdækningen af jernbanen medfører er en oplagt rampe for en cykel og gang bro, der kan binde Vigerslev Parken sammen. Det er utrolig glædeligt at Københavns Kommune har været hurtige til at se ideen og gribe denne unikke mulighed  for at realisere ideen om en cykel/gang bro på stedet. Broen vil være en stor gevinst for områdets beboere og de mange cykelpendlere, der hverdag benytter strækningen til og fra arbejde eller fritidsaktiviteter. Og den vil givet vis kunne lokke endnu flere op på cyklen når man undgår at skulle igennem det meget utrygge kryds ved Vigerslev vej / Folehaven siger Michael Fjeldsøe.  

Budgetaftalen rummer desuden mulighed for at etablere endnu en bro fra Lerknolden til Vigerslev Parken over Vigerslev Alle. En sådan bro vil kunne lette passagen af Vigerslev Alle. Hvorvidt denne del af projektet bliver en realitet afhænger dog af en række tekniske undersøgelser samt en nærmere dialog med  beboerne i området herunder andelsforeningen Store Vigerslevgård, som er nærmeste nabo.

Vigerslevparken er fredet og broernes endelige anlæggelse og faktiske udformning beror derfor på Fredningsmyndighedernes godkendelse. På baggrund af en indledende dialog forventer Valby Lokaludvalg dog ikke, at Fredningsmyndighederne vil stille sig i vejen for projektet, hvis de ramper der skal anlægges i Vigerslevparken etableres med øje for parkens karakter og miljø.