Tilmelding til Valby Kulturdage

Der er åbent for at tilmelde sig til Valby Kulturdage den 4. og 5. september. I år bliver der indrettet tema-torve, så aktiviteter, foreninger og tilbud, der minder om hinanden placeres samlet. Deltagerne på et torv kan organisere sig og være fælles om at planlægge aktiviteter, så publikum vil opleve en masse liv på kulturdagene.

Det betyder også, at man som forening ikke kan regne med at få den samme plads man har haft tidligere år. Kulturdagene breder sig i år over et mindre område, for at fortætte kulturdagene og sørge for, at det afspærrede område er spækket med aktivitet.

Alle tilmeldte foreninger får tildelt et område på 3*3 meter. Aktiviteter kan dog sagtens brede sig over et større område, gerne i samarbejde med de øvrige foreninger på det torv, man er placeret. Det er i år muligt at søge kulturdagepuljen om støtte, og alle tilmeldte bliver opfordret til at tænke over, hvordan de bidrager til et par festlige og aktivitetesspækkede dage.

Vil man opstille telt, og skal man bruge strøm, skal man gøre opmærksom på det, ligesom man skal give besked om hvad man medbringer til opstilling og til aktiviteter. Opstilles der telt skal det kunne holde til vind og vejr, da kulturdagene jo ikke altid foregår i strålende sol og vindstille.

Tilmeldinger modtages på valbylokaludvalg@gmail.com. Har du spørgsmål eller har du brug for ideer til aktiviteter, er du velkommen til at kontakte sekretariatet, som står klar med gode råd og masser af forslag – valbylokaludvalg@okf.kk.dk eller på tlf. 24 97 77 58.

 

Handel på Valby Kulturdage 2015

Som del af arbejdet med at opdele kulturdagenes aktiviteter i områder, hvor lignende aktiviteter samles, indrettes i år et markedstorv på en central placering. Her kan handlende leje et telt og få adgang til strøm, og skabe et hyggeligt strøg med underholdning og musik.

Valby Langgade bliver i år afspærret fra Annexstræde til Søndre Fasanvej. Herudover bliver Skolegade spærret af. Butikker, der ligger indenfor afspærringen, kan sætte varer frem på fortovet. Gaden reserveres i år til kulturelle aktiviteter, og butikker kan derfor ikke stille telte frem på gaden.

Markedstorvet

På markedstorvet kan de handlende hver især eller i fællesskab arrangere underholdning og musik, så markedet bliver et hyggeligt og livligt sted at være. Det er muligt at søge kulturdage-puljen om penge til aktiviteterne, og styregruppen kan hjælpe med ideer og forslag til aktiviteter.

En plads på markedstorvet med telt på 3*3 meter koster 2000 kr., et telt på 3*6 meter koster 2500 kr. Adgang til strøm koster 500 kr. Egne telte kan gratis stilles op. Medbringes eget telt, er det vigtigt, at teltet er robust, og kan klare vind og vejr, da kulturdagene jo ikke er sikret højt solskin og vindstille. Teltet skal være bemandet under hele kulturdagene. Tilmelding er pr. plads, og flere handlende kan dermed godt deles om et telt.

Den præcise placering af torvet besluttes når der er et overblik over hvor mange butikker, der ønsker et telt.

Handlende, som gerne vil bidrage til kulturdagene, men ikke har mulighed for eller lyst til at deltage på markedstorvet, kan for et bidrag på 1000 kr. få et klistermærke eller flag, og blive nævnt i kulturdagenes markedsføring på hjemmeside, i nyhedsbrev og på Facebook.

Tilmelding

Tilmeld dig kulturdagene til valbylokaludvalg@gmail.com.

I den næste tid kan alle Valbys handlende forvente et besøg eller en opringning med en opfordring og en hjælpende hånd til at komme med til festen på Valby Langgade den 4. og 5. september.

Ideerne spirer til Valby Kulturdage 2015

Over 35 borgere fra handels, forenings – og kulturlivet var tirsdag aften mødt op til en livlig og inspirerende aften i Valby Kulturhus. Overskriften var Valby Kulturdage 2015, som afholdes den 4. og 5. september.

Valby var repræsenteret bredt, med deltagere fra blandt andre Lokaludvalget, Kultur Valby, Valby Jazzklub, Valby Kunstforening, Teater V, Valby Kino, Dansk Folkehjælp, Copenhagen Tomahawks, SF Valby, Vaby Pelshus, Bondestuen og mange flere. Deltagerne blev budt velkommen af Sanne Fejfer Olsen, der præsenterede styregruppen for Valby Kulturdage, og de beslutninger der er taget indtil videre i processen.

En masse info

Området som kulturdagene breder sig over er i år afkortet, så det strækker sig fra hjørnet Valby Langgade/Annexstræde og op til Søndre Fasanvej. Derudover kan kulturdagene brede sig til sidegader og pladser, der ligger i tilknytning til området. Aktiviteterne inddeles i temaer, så lignende aktiviteter og foreninger placeres samlet.

Dorthe Sørensen Eren præsenterede de nærmere økonomiske rammer for kulturdagene. Valby Lokaludvalg står for at afspærre området, og gøre det muligt for foreninger, butikker og borgere at byde ind med aktiviteter til kulturdagene. Lokaludvalget har afsat 100.000 kr. i en pulje, som kan søges specifikt til aktiviteter under kulturdagene 2015.

Katrine Clausager Rich gennemgik kulturdagenes PR-indsats. Udover traditionel annoncering fokuseres der i år på at videreudvikle program-app’en, som kan findes på www.kulturdage.dk, på at øge tilstedeværelsen på sociale medier og på at gøre kulturdagene synlige i bybilledet med plakater og bannere.

Spørgsmål og afklaring

Den efterfølgende spørgerunde gik primært på den nye områdeafgrænsning og forholdet mellem kultur og handel. Flere udtrykte bekymring for, at det nye område er for ekskluderende for Valbys butikker, der ligger udenfor afspærringen. Og at det nye område, ved at sprede aktiviteter på områdets pladser, forsømmer at fylde Valby Langgade op med aktiviteter.

Dorthe Eren forsikrede om, at det primære fokus er at fylde Valby Langgade med aktiviteter, og derefter brede sig til pladserne, når gaden bliver for trang. Al handel med varer på kulturdagene skal samles på et handelstorv, så gaden kan udnyttes til kulturelle aktiviteter, hvilket mange har efterspurgt. Det er vigtigt at holde for øje, at handel og kultur ikke udelukker hinanden, men skal supplere hinanden på kulturdagene.

Et spørgsmål var også, om det overhovedet er muligt at få foreninger, handlende og aktører nok til at fylde gaderne med aktiviteter? Svaret er, at det kræver en opsøgende indsats, hvor foreningerne bliver engageret i at være med til at lave den store fejring af Valby, som kulturdagene helst skal være. Og det er i høj grad også op til deltagerne på workshoppen at bringe budskabet videre: Det er nu du skal med på vognen hvis du vil være med til festen. Og der er penge og støtte at hente.

Workshop og videre arbejde

Efter præsentationen og en kort pause blev deltagerne delt ud i grupper efter fælles interesser, og arbejdede i fællesskab med deres ideer til aktiviteter under kulturdagene. Der var livlig snak og debat om bordene, og alle deltog aktivt og noterede ideer og visioner på de udleverede plancher.

Resultatet blev en lang liste med en masse ideer og nye initiativer, under overskrifterne musik, dans, teater, sport, handel, politik, events og meget mere. Mange af deltagerne var med på, at hvis planlægningen skal løftes, kræver det at de kommer på banen og deltager aktivt.

Tak til alle, de deltog med deres gode og konstruktive energi. Følg med på hjemmesiden, i lokalpressen og på nyhedsbrevet, og engager dig i planlægningen af Valby Kulturdage 2015!

Husk inspirationsaften om Valby Kulturdage tirsdag den 17. marts

Husk at der er inspirationsmøde om Valby Kulturdage den 17. marts fra 18.30-21 i Valby Kulturhus. Bliv klogere på de nye rammer for kulturdagene, få hjælp til at udvikle dine ideer og til hvordan du søger penge til dem fra kulturdage-puljen.

På mødet bliver de nye rammer for kulturdagene præsenteret. Kulturdagene vil i 2015 brede sig over et mindre område end tidligere, for at fortætte området og få det til at emme af liv og sjove aktiviteter, som lokale foreninger, kulturelle aktører og andre, der vil være med til at skabe to fede dage, skal stå for.

Både foreninger, erhvervsdrivende, Valbys kulturliv og andre, der har noget de gerne vil bidrage med og vise frem, kan få inspiration med hjem fra mødet.

Program:

18.30-19: En bid mad til de sultne
19-19.15: Velkomst – hvem er vi?
19.15-19.30: Nye rammer for kulturdagene
19.30-19.45: Hvad tilbyder vi deltagerne?
19.45-20.45: Workshop i grupper
20.45-21: Opsamling

Der vil være tid at få sparring og inspiration til ideer, praktisk info om deltagelse, og god mulighed for at netværke. Senest kl. 21 siger vi tak for i aften.

Skriv til Katrine på cn23@okf.kk.dk for at tilmelde dig mødet.

Søg penge fra kulturdagepuljen – første gang mandag den 16. marts

Lokaludvalgets kulturdage-pulje har første ansøgningsfrist på mandag den 16. marts. Puljen kan søges af foreninger, borgere og professionelle kulturaktører til aktiviteter under Valby Kulturdage 4. og 5. september 2015. Der er 100.000 kr. i puljen.

Det er nu du skal begynde at komme til tasterne, hvis du vil være tidligt ude med at søge penge til dine aktiviteter på Valby Kulturdage. Kulturdage-puljen er åben for alle, og den eneste forudsætning er, at aktiviteten skal foregå  under Valby Kulturdage 2015, og bidrage til at styrke kulturdagenes kulturelle profil.

Puljen har normalt ansøgningsfrist den 15. i måneden, men da den 15. marts falder på en søndag, er fristen ændret til mandag den 16. marts.

Læs mere om kulturdage-puljens retningslinjer, download ansøgningsskemaet og afsend din ansøgning til valbylokaludvalg@okf.kk.dk med emnefeltet “Kulturdage-puljen” senest på mandag, for at være med i første ansøgningsrunde.

Kulturdage-puljen kan søges indtil den 15. juni 2015.

Inspirationsmøde om Valby Kulturdage 17. marts

Valby Kulturdage afholdes i 2015 den 4. og 5. september, og planlægningen er i fuld gang. Lokaludvalget inviterer alle, der vil deltage i kulturdagene, til at komme og blive inspireret og få nye ideer. Det er tirsdag den 17. marts 2015 fra kl. 18.30-21 i Valby Kulturhus.

På mødet bliver de nye rammer for kulturdagene præsenteret. Kulturdagene vil i 2015 brede sig over et mindre område end tidligere, for at fortætte området og få det til at emme af liv og sjove aktiviteter, som lokale foreninger, kulturelle aktører og andre, der vil være med til at skabe to fede dage, skal stå for.

Både foreninger, erhvervsdrivende, Valbys kulturliv og andre, der har noget de gerne vil bidrage med og vise frem, kan få inspiration med hjem fra mødet.

Program:

18.30-19: En bid mad til de sultne
19-19.15: Velkomst – hvem er vi?
19.15-19.30: Nye rammer for kulturdagene
19.30-19.45: Hvad tilbyder vi deltagerne?
19.45-20.45: Workshop i grupper
20.45-21: Opsamling

Der vil være tid at få sparring og inspiration til ideer, praktisk info om deltagelse, og god mulighed for at netværke. Senest kl. 21 siger vi tak for i aften.

Skriv til Katrine på cn23@okf.kk.dk for at tilmelde dig mødet.

NY DATO for inspirationsmøde for Valby Kulturdage: 17. marts 2015

På grund af koordinering med andre begivenheder flyttes inspirationsmødet fra tirsdag den 24. marts til tirsdag den 17. marts 2015. Flyt krydset i kalenderen og kom til en inspirerende aften om Valby Kulturdage fra kl. 19-21 i Valby Kulturhus.

Lokaludvalget inviterer alle, der vil deltage i kulturdagene, til at komme og blive inspireret og få nye ideer. Både foreninger, erhvervsdrivende, Valbys kulturliv og andre, der kan få noget ud af at være med til kulturdagene, kan få inspiration med hjem.

Vi byder på en bid mad fra kl. 18.30, så dem, der kommer direkte fra arbejde ikke skal sulte.

Kl. 19 indledes mødet med et oplæg om Valby Kulturdage 2015 med efterfølgende mulighed for spørgsmål og debat. Herefter går vi i grupper efter interesser og baggrund for at deltage.

Der vil være tid at få sparring og inspiration til ideer, praktisk info om deltagelse, og god mulighed for at netværke. Senest kl. 21 siger vi tak for i aften.

Skriv til Katrine på cn23@okf.kk.dk for at tilmelde dig mødet.

Nye rammer for Valby Kulturdage 2015

Valby Kulturdage bliver i år ikke bare som det plejer. Efter sidste års kulturdage var vel overstået, begyndte snakken om, at tiden måske var ved at løbe fra kulturdagene i den nuværende form. Efter en masse debat, både i lokaludvalget og med samarbejdspartnere, og efter en omfattende spørgeskemaundersøgelse, er rammerne for en ny indretning blevet skitseret.

Det følgende er en gennemgang af de beslutninger, der foreløbigt er truffet i Valby Lokaludvalg omkring kulturdagene 2015. Processen er langt fra slut, og du kan stadig komme med dine ideer og forslag til hvordan du mener kulturdagene skal indrettes.

Afspærring ændres 

Det afspærrede område indskrænkes for at skabe en mere intensiv oplevelse og mere aktivitet. Valby Langgade bliver afspærret fra Annexstræde til Søndre Fasanvej, og ikke som tidligere år helt op til Gl. Jernbanevej. Til gengæld inddrages de nærmeste sidegader og pladser, der ligger i området.

Sidegader og pladser bruges til at skabe en række rum eller zoner, der ligger tæt, men som alligevel kan have forskellig funktion. Der vil blive indrettet tema-torve, så aktiviteter, foreninger og tilbud, der minder om hinanden placeres samlet. F.eks. et markedstorv, et politisk torv, et børneområde, et kunstområde, et område med idrætsforeninger osv. Deltagerne på et torv kan organisere sig og være fælles om at planlægge aktiviteter, så publikum vil opleve en masse liv.

Musikoplevelser 

Der vil i år ikke blive opstillet en stor scene ved Annexstræde. Scenen var en stor del af budgettet, da det både koster mange penge at sætte den op, og derefter at betale for de store navne til at fylde den.

I stedet lægges vægten på mindre koncerter, fx ved Tingstedet, Valby Gadekær, Skolegade og Smedestræde. Lokale musikere, musikstuderende, kor og små orkestre skal være at finde på pladser og gadehjørner, og skabe en hyggelig og livlig stemning.

Mange muligheder for deltagelse 

Det skal fortsat være muligt at tilmelde sig som forening eller butik enten i form af at deltage med en stand under hele kulturdagene, eller ved at komme med en aktivitet, fx en optræden, et modeshow eller en præsentation.

Der vil blive opstillet et stort telt på en central placering, hvor der kan være debatindslag, optræden, digtoplæsning, små koncerter og lignende. Her vil det være muligt for foreninger og andre at booke sig ind med en aktivitet, som ikke gør sig så godt i fri luft.

Ingen faste pladser

I og med at så meget laves om og tænkes nyt i år, kan du som forening eller forretning ikke regne med at kunne få samme placering som tidligere år. Vi håber I vil spille med på, at for at Valby Kulturdage fortsat kan være en tilbagevendende begivenhed i Valby, skal vi tænke dagene om så de fortsat kan være velbesøgte.

Det der viser sig ikke at fungere i år, arbejder vi på at gøre bedre til næste år. Hvis kulturdagene skal bevares kræver det, at vi ikke er bange for at prøve noget nyt.

Skriv til valbylokaludvalg@okf.kk.dk med dine ideer og forslag til Valby Kulturdage 2015.

 

 

Inspirationsmøde den 24. marts 19-21

Sæt kryds i kalenderen den 24. marts 2015, hvor Valby Lokaludvalg inviterer til inspirationsmøde om Valby Kulturdage fra kl. 19-21 i Valby Kulturhus.

Lokaludvalget inviterer alle, der vil deltage i kulturdagene, til at komme og blive inspireret og få nye ideer. Både foreninger, erhvervsdrivende, Valbys kulturliv og andre, der kan få noget ud af at være med til kulturdagene, kan få inspiration med hjem.

Vi byder på en bid mad fra kl. 18.30, så dem, der kommer direkte fra arbejde ikke skal sulte.

Kl. 19 indledes mødet med et oplæg om Valby Kulturdage 2015 med efterfølgende mulighed for spørgsmål og debat. Herefter går vi i grupper efter interesser og baggrund for at deltage.

Der vil være tid at få sparring og inspiration til ideer, praktisk info om deltagelse, og god mulighed for at netværke. Senest kl. 21 siger vi tak for i aften.

Skriv til Katrine på cn23@okf.kk.dk for at tilmelde dig mødet.

Søg penge til aktiviteter under Valby Kulturdage

Lokaludvalget vedtog på sit møde den 13. januar at afsætte 100.000 kr. fra Lokalpuljen til en kulturdage-pulje, som foreninger, borgere og professionelle kulturaktører kan søge til aktiviteter under Valby Kulturdage 2015.

Mere kultur – mindre udsalg 

Et gennemgående tema i debatten om Valby Kulturdage, og et udbredt ønske fra spørgeskemaundersøgelse, er ønsket om at der kommer mere kulturelt indhold på kulturdagene. Der er ønske om at Valbys professionelle kulturaktører i højere grad byder ind med aktiviteter. Det skal den målrettede pulje hjælpe med til.

Puljen har samme retningslinjer som Lokalpuljen med den tilføjelse, at aktiviteten skal finde sted under Valby Kulturdage, og at den skal bidrage til at styrke kulturdagenes kulturelle profil.

Første ansøgningsfrist til puljen er 15. marts, og ansøgninger behandles første tirsdag i følgende måned. Sidste ansøgningsfrist er den 15. juni 2015.

Retningslinjer og ansøgningsskema

  • Betingelserne for at få støtte fremgår af retningslinjerne→
  • Ansøgningsskemaet kan du downloade her
  • Evalueringsskema kan du downloade her

 

Ansøgninger sendes til valbylokaludvalg@okf.kk.dk med emnefeltet “Kulturdage-puljen”.

Valby Kulturdage løber af stablen den 4. og 5. september 2015.