Indstilling Marianne Falk, Københavns Fægteklub

Formål med det frivillige arbejde

At engagere unge fra fra seks til over 80 år i en moderne sport. Fægtning skal være for alle og derfor et bl.a. kontingentet kun 150 kr per mdr. Gennem ”Åben Skole” samarbejdet, utallige ”FerieCamps” samt samarbejde med skoler er tilgangen af medlemmer til klubben steget markant. Derudover har klubben mange andre tilbud; eksempelvis fægtning for børn med særlige behov og handikap, kørestols-fægtning, børn og unge fra belastede områder, integrations aktiviteter, historisk fægtning (HEMA), familie-fægtning mm..

Aktiviteter i det frivillige arbejde

Moderne Sportsfægtning er en forholdsvis lille sport i Danmark. I 2014 startede Marianne en fægteklub: KØBENHAVNS FÆGTEKLUB. Interessen er stor og i dag har klubben omkring 180 medlemmer i Valby, samt fået oparbejdet en større beholdning af moderne og dyrt fægteudstyr. Klubben er således på få år blevet en af de største fægteklubber i Danmark. Takket være Mariannes frivillige, store arbejde.

Beskrivelse af den/de frivilliges indsats

Marianne deltager i og organiserer al træning i klubben og er næstformand.
Marianne er frivillig træner for mere end 50 børn og unge om ugen.
Marianne organiserer i forskellige udad rettede aktiviteter; eksempelvis Valby Kulturdage m.fl..
Marianne opretholder et godt samarbejde med DIF, Para Sport Danmark, Københavns Kommune, Dansk Fægte-Forbund, andre fægteklubber såvel i Danmark som i udlandet, Red Barnet, Fritidsguiderne samt lokalområdets skoler, hvor vi tilbyder aktivitet bl.a. i forbindelse med ”Åben Skole”.
Marianne organiserer mange konkurrencer og sociale aktiviteter i klubben.
Derudover deltager hun i Dansk Fægteforbunds bestyrelse og udvalg for herigennem at fremme dansk fægtning. Marianne er et sandt ”energibundt” og forbillede.

Opnåede virkninger for målgruppen

Sportsmiljøet fremmer kammeratskab, samt at det er ikke det vigtigste at vinde kampe, men at vinde nye venner i et trygt miljø. Alle skal således have en såvel sportslig, som social oplevelse. Moderne sportsfægtning og historisk fægtning sætter de perfekte rammer for disse aktiviteter.
Klubbens medlemstal er steget år efter år, og på kort tid blevet Danmarks største Børn og Ungdoms fægteklub.
Dansk Idræts Forbund har udtaget klubben at deltage i et Europæisk projekt for klubber, som er succesrige og innovative. Der bliver pt skrevet en MASTER opgave i Tyskland om KØBEHAVNS FÆGTEKLUBs unikke arbejde.
Klubben blev af Dansk Fægte-Forbund kåret som Årets Fægteklub i Danmark år 2019.