Valby Lokaludvalgs Frivilligpris

Afstemningen er i gang!

Til og med den 28. september kan du være med til at bestemme hvem af de nominerede, der skal vinde årets Frivilligpris!

Afstemningen tæller 50% i beslutningen om, hvem der skal løbe med prisen i år.

Se kandidaterne og afgiv din stemme her:

Om Frivilligprisen

Lokaludvalget har indstiftet Frivilligprisen for at sætte fokus på de mange frivillige, der lægger mange timer og gør et stort stykke arbejde for at skabe sammenhæng i Valby.

Prisen gives til en person eller en forening, der i særlig grad gør en forskel med sin indsats.

Prisen kan gives til frivillige indenfor al slags frivilligt arbejde, både socialt arbejde, sport, fritid og kultur.

Frem til 5. september kan du indstille kandidater til prisen.

Prisen uddeles ved en prisfest i oktober.

Frivilligprisen består af:

En vandrepokal til kaminhylden 

Et diplom til væggen 

En kontant præmie på 10.000 kr.

Årets vinder udvælges dels ved afstemning, dels ved en jurybeslutning. Afstemningens resultat og juryens beslutning vægter 50/50 i udvælgelsen.

Juryen består af medlemmer af Valby Lokaludvalg:

Benjamin Friis

Dorte Juel Viborg

Henrik Christensen

Afstemningen foregår på hjemmesiden fra uge 37-40, hvorefter juryen voterer og vinderen findes.

Kriterier for indstillinger til Frivilligprisen 2020

Det frivillige arbejde kan både være indenfor socialt arbejde, idræt og kultur. Både foreningsorganiserede og ikke-foreningsorganiserede indsatser og tiltag kan indstilles.

Du kan både indstille privatpersoner og foreninger til Frivilligprisen.

Derudover gælder det at:

Du kan ikke indstille dig selv.

Du kan dog godt indstille en forening, du er medlem af.

Du kan ikke indstille lønnede medarbejdere for indsatser i forbindelse med deres lønarbejde.

Transportgodtgørelse og mindre honorarer, som holder frivillige skadesløse, tæller ikke som løn.

Indstillingen skal motiveres og begrundes, og indeholde en beskrivelse af:

 • Det frivillige arbejdes formål
 • Den/de frivilliges aktiviteter
 • De opnåede virkninger for målgruppen

Udtalelser fra brugere kan vedlægges.

Sådan foregår afstemningen

 • De nominerede indsender en præsentation af sig selv på video

  Videoen skal være på mellem 30 og 60 sekunder, hvor foreningen eller den frivillige præsenteres.

 • Afstemningen er åben indtil den 26. september

  Der stemmes imellem de indsendte videoer. Resultatet af afstemningen vægter 50% i beslutningen om en vinder.

 • Juryen voterer

  Juryen, der består af medlemmer af lokaludvalget, voterer og finder en vinder

 • Vinderen offentliggøres til prisfest i oktober

  I oktober afholdes en prisuddeling, hvor vinderen offentliggøres.

Vinder af Frivillighedsprisen 2018

Sidste gang Frivilligprisen blev uddelt var i 2018, og den gik til de frivillige fra Valby Kino for deres store indsats for at sikre, at Valby har en lokal biograf.

Priskomitéens begrundelse

Priskomiteen lagde vægt på, at Valby Kino har løftet en opgave som syntes umulig, og med en hjerteblodets indsats, med fuldstændig frivillighed, og på eget initiativ har skabt et miljø i Valby, der løfter Valby for alle.

Prisen

Prisen består af en vandrepokal, som er produceret med frivillig hjælp i Copenhagen FabLab, og en kontakt præmie på 10.000 kr.