Valby Lokaludvalgs Frivilligpris

Afstemningen om vinderen af årets Frivilligpris er afsluttet, og juryen voterer.

Vinderen offentliggøres den 1. november.

Om Frivilligprisen

Lokaludvalget har indstiftet Frivilligprisen for at sætte fokus på de mange frivillige, der lægger mange timer og gør et stort stykke arbejde for at skabe sammenhæng i Valby.

Prisen gives til en person eller en forening, der i særlig grad gør en forskel med sin indsats.

Prisen kan gives til frivillige indenfor al slags frivilligt arbejde, både socialt arbejde, sport, fritid og kultur.

Frivilligprisen består af:

En vandrepokal til kaminhylden 

Et diplom til væggen 

En kontant præmie på 10.000 kr.

Årets vinder udvælges dels ved afstemning, dels ved en jurybeslutning. Afstemningens resultat og juryens beslutning vægter 50/50 i udvælgelsen.

Juryen består af medlemmer af Valby Lokaludvalg:

Benjamin Friis

Emmanuelle Kortholm 

Gitte Grønnemose Butler

Sebastian Just Olsen 

Se de nominerede 2022

I alt syv indstillede har taget imod nomineringen til Valby Lokaludvalgs Frivilligpris 2022:

BIXEN på Ottiliavej 

Kirsten Henriksen, Valby Lokalhistorisk Selskab og Arkiv 

Esin Süzme, formand i Bydelsmødre Valby 

Christina Hald Ingerslev, de grønne pigespejdere, Ålholm 

Martin Bang-Hansen, BK Hellas 

Ditte Kathrine Engelstoftegård, Valbyhaven 

Københavns Baseball Klub 

BIXEN Ottiliavej

BIXEN på Ottiliavej blev etableret i 2016 og har lige siden fungeret som gratis genbrugsbutik for flygtninge i Valby / Københavns Kommune. De frivillige er bindeleddet mellem givere/lokalområdet og de nye beboere – og sikrer ved faste butiksåbningstider at donationer lander hos dem, der har behov.

Takket være donationer, kombineret med et stort arbejde fra de frivillige for at skaffe nogle af de ting som ikke doneres fra private via firmaer, er der altid noget at komme efter for flygtningene.

BIXEN har modtaget tre indstillinger.

Christina Hald Ingerslev, de grønne pigespejdere, Ålholm

På 2 år har Christina samlet nu ca. 50 piger fra 3 år og op til spejdermøder. Det er helt utrolig læring pigerne får, da alle lederne er godt forberedte. Hvert enkelt barn bliver set og pigerne danner venskaber på tværs af skoler.

Christina formår at samle pigerne, så alle føler de er ønskede og nærmest uundværlig i gruppen. Det er helt uvurderlig oplevelse for en lille pige.

Esin Süzme, Valby Bydelsmødre

Esin har som frivillig i Valby Ejendommene, Hornemanns Vænge og Folehaven skabt bånd på tværs af de tre boligområders sociale fællesskab. Hun har været med til at vi alle på tværs af de tre områder kender hinanden, og støtter hinanden ved aktiviteter i de forskellige områder.

Man kan se hun gør frivilligheden med glæde, for hun er en person, som bliver glad af at se andre glade.

Man kan se og mærke, hun føler og ser sig selv i det hun engagerer sig selv i.

Martin Bang Hansen, BK Hellas

Martin har siden sin tiltrædelse været en utrættelig og meget engageret børne- og ungdomsformand. Han hjælper dagligt med stort og småt, såsom at sikre sig, at alle hold har det rette udstyr og tøj, sikre sig at holdene altid bliver tilmeldt de korrekte turneringer og at holdene har baneplads samt trænere og holdledere nok.

Derudover er Martin en passioneret træner, der hver gang møder velforberedt og aktiv op. Han videreuddanner sig løbende og fungerer som et godt eksempel for de øvrige forældretrænere både på og uden for banen.

Kirsten Henriksen, Valby Lokalhistorisk Selskab og Arkiv

Kirsten Henriksen er i særlig grad i stand til at gøre den lokalhistoriske viden og dokumenter i arkivet aktuelle og relevante for udviklingen af bydelen.

Det så vi senest, hvor det drejede sig om at bevare den gamle Smedje. Uden Kirstens utrættelige engagement og velunderbyggede argumentation, hvor værdien af samlingen i det lokalhistoriske arkiv kunne matche kommunens og bygherrernes viden, ville den væsentlige bygning formentlig være gået tabt for Valby.

Ditte Kathrine Engelstoftegård, Valbyhaven

Ditte er frivillig-koordinator for Valbyhaven på Toftegårds plads. Hun bruger tid på at designe haven, oplære frivillige, give sin store viden videre til de frivillige, har meget viden som hun gerne giver af, hun deltager i havearbejdet, hun søger midler til at få haven til at køre rundt og for at få nye planter og andre ting til haven. Hun lægger et stort arbejde i det.

Ditte har i høj grad fortjent årets frivillig pris, for sit utrættelige arbejde for haven.

Københavns Baseball Klub

Klubben er 100 % baseret på frivilligt arbejde, og er hjemsted for sportsfolk oftest ellers udenfor det alm danske foreningsliv. Den tiltrækker unge og gamle og nu også et miniput hold.

Det er et hjemsted og kæmpe benarbejde der gøres for at masser af mennesker fra hele verden (!) kan spille. Alt er på frivillig basis, og for nylig har de formået at samle midler ind sådan at en rigtig baseballbane kunne etableres i Valbyparken.

Afstemningen er afsluttet

Afstemningen om vinderen af årets Frivilligpris er afsluttet, og juryen voterer.

Vinderen offentliggøres den 1. november.

Resultatet af afstemningen vægter 50% i beslutningen, sammen med indstillingen fra juryen, der består af medlemmer af Valby Lokaludvalg.

Vinder af Frivilligprisen 2022

Årets Frivilligpris på 10.000 kr. går til de frivillige i BIXEN, som sørger for, at Københavns flygtninge kan handle tøj og andre fornødenheder i den gratis butik på Ottiliavej.

BIXEN blev indstillet hele tre gange til Frivilligprisen.

Afstemningen og juryens vurdering vægtede hver 50% i beslutningen, og de gav BIXEN som den klare vinder af årets pris.

BIXEN får senere i oktober overrakt pokalen sammen med de 10.000 kr., som de kan bruge som de ønsker.

Frivillige Bixen Welcome House

Prisen

Prisen består af en vandrepokal, som er produceret med frivillig hjælp i Copenhagen FabLab, og en kontakt præmie på 10.000 kr.

Kriterier for indstillinger til Frivilligprisen 2022

Det frivillige arbejde kan både være indenfor socialt arbejde, idræt og kultur. Både foreningsorganiserede og ikke-foreningsorganiserede indsatser og tiltag kan indstilles.

Du kan både indstille privatpersoner og foreninger til Frivilligprisen.

Derudover gælder det at:

Du kan ikke indstille dig selv.

Du kan dog godt indstille en forening, du er medlem af.

Du kan ikke indstille lønnede medarbejdere for indsatser i forbindelse med deres lønarbejde.

Transportgodtgørelse og mindre honorarer, som holder frivillige skadesløse, tæller ikke som løn.

Indstillingen skal motiveres og begrundes, og indeholde en beskrivelse af:

  • Det frivillige arbejdes formål
  • Den/de frivilliges aktiviteter
  • De opnåede virkninger for målgruppen

Udtalelser fra brugere kan vedlægges.