Valby Lokaludvalgs Frivilligpris

Om Frivilligprisen

Lokaludvalget har indstiftet Frivilligprisen for at sætte fokus på de mange frivillige, der lægger mange timer og gør et stort stykke arbejde for at skabe sammenhæng i Valby.

Prisen gives til en person eller en forening, der i særlig grad gør en forskel med sin indsats.

Prisen kan gives til frivillige indenfor al slags frivilligt arbejde, både socialt arbejde, sport, fritid og kultur.

Frivilligprisen består af:

En vandrepokal til kaminhylden 

Et diplom til væggen 

En kontant præmie på 10.000 kr.

Årets vinder udvælges dels ved afstemning, dels ved en jurybeslutning. Afstemningens resultat og juryens beslutning vægter 50/50 i udvælgelsen.

Juryen består af medlemmer af Valby Lokaludvalg:

Benjamin Friis

Emmanuelle Kortholm 

Gitte Grønnemose Butler

Sebastian Just Olsen 

Kriterier for indstillinger til Frivilligprisen 2022

Det frivillige arbejde kan både være indenfor socialt arbejde, idræt og kultur. Både foreningsorganiserede og ikke-foreningsorganiserede indsatser og tiltag kan indstilles.

Du kan både indstille privatpersoner og foreninger til Frivilligprisen.

Derudover gælder det at:

Du kan ikke indstille dig selv.

Du kan dog godt indstille en forening, du er medlem af.

Du kan ikke indstille lønnede medarbejdere for indsatser i forbindelse med deres lønarbejde.

Transportgodtgørelse og mindre honorarer, som holder frivillige skadesløse, tæller ikke som løn.

Indstillingen skal motiveres og begrundes, og indeholde en beskrivelse af:

  • Det frivillige arbejdes formål
  • Den/de frivilliges aktiviteter
  • De opnåede virkninger for målgruppen

Udtalelser fra brugere kan vedlægges.

Send din indstilling

Det er ikke længere muligt at indstille kandidater til Frivilligprisen 2022.

For at modtage nomineringen skal de indstillede indsende en kort video med en beskrivelse af dem selv og deres frivillige arbejde senest den 7. oktober.

Afstemningen afholdes fra den 12.-30. oktober, hvorefter vinderen offentliggøres.

Vinder af Frivilligprisen 2021

Vinder af Frivilligprisen 2021 blev Tina Andersen fra Kulbaneparkens Venner.

Valget af Tina begrundes med at hun lægger et kæmpe arbejde i at løfte et kvarter der længe har været glemt.

Hun har lagt et kæmpe, og vedholdende arbejde i at skabe et godt miljø og en fælles fortælling for området.

Tina Andersen frivilligpris

Juryens begrundelse

Valget af Tina begrundes med at hun lægger et kæmpe arbejde i at løfte et kvarter der længe har været glemt. Hun har lagt et kæmpe, og vedholdende arbejde i at skabe et godt miljø og en fælles fortælling for området.

Indstillingen fra bestyrelsen i Kulbaneparkens Venner lagde fokus på afviklingen af kulturfesten, og det viser noget om hvad hun har gjort for lokalmiljøet.

Prisen

Prisen består af en vandrepokal, som er produceret med frivillig hjælp i Copenhagen FabLab, og en kontakt præmie på 10.000 kr.