Kulbaneparken restpuljemidler nyhed

Vores sidste penge går til aktiviteter i Kulbaneparken

Vi havde en del penge tilbage på kistebunden i år, da mange af årets aktiviteter er blevet aflyst pga. corona. Vi har derfor besluttet at bruge en pose af dem på at støtte op om udviklingen i Kulbaneparken med indkøb af udstyr til aktiviteter.

På årets sidste ordinære møde besluttede vi at indkøbe til Kulbaneparken:

  • Krolfsæt til 10 spillere, som brugere af parken kan låne og bruge på den nye store krolfbane, som anlægges i Kulbaneparken
  • Udstyr til gadeidrætsbanen i Kulgraven
  • Understøttelse af foreningsudvikling med kontorgrej til delt kontorplads i Lysboksen

Kulbanekvarteret var længe et glemt og forsømt byområde, men efter anlægget af Ringstedbanen er færdigt og banegraven dækket til, er området inde i en rigtig fin udvikling med nye fællesskaber, foreningsdannelser og traditioner.

Det har dog været op og ned for anlægget af parken, og vi arbejder stadig på at skaffe flere budgetmidler til beplantning og træer.

Derfor har vi valgt at støtte op om parkens fremtidige aktiviteter med nogle af vores overskydende puljemidler for 2020.

Udstyr til glæde for alle kvarterets beboere og foreninger

Som del af parken anlægges en stor krolf-bane, som både kvarterets børn, unge og ældre kan benytte.

Kulgraven er det nye kombinerede skybrudsbassin og gadeidrætsrum i Kulbaneparken og anlægges med etape 2 af Kulbaneparken i slutningen af 2021. Her er der indrettet baner til rulleskøjter, løbehjul, skateboard,  pumptrackbane til bmx-cykler samt basketbane.

Mange af de lokale børn og unge har ikke selv økonomisk midler til at købe udstyr, derfor har vi besluttet at støtte med indkøb af dette. Kulgraven er klar til brug ved årsskiftet 2021/22, men allerede til foråret, forventeligt i april, starter undervisning i gadeidræt med Mills Club, hvor grejet tages i brug.

For fortsat at understøtte det spirende foreningsliv og traditioner i Kulbanekvarteret, vil der blive etableret en delt foreningskontorplads i det kontor som Områdefornyelsens sekretariat fraflytter. Her giver vi tilskud til indkøb af computer, printer, projektor og almindeligt kontorgrej.

Læs mere om anlægget af Kulbaneparken her:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *