Budgetønsker budget '20 Valby Lokaludvalg nyhed

Vores fem højeste ønsker til Budget ’20

Bedre sammenhæng i Valby, flere kunstgræsbaner og sikker cykeltrafik på Valby Langgade: Forhandlingerne om Budget ’20 er fuld gang på rådhuset, og vi har sendt vores ønskeliste til politikerne i Borgerrepræsentationen.

Vores største ønske er en bevilling til at planlægge den gang- og cykelforbindelse mellem Grønttorvet og FLSmidth, som vi har ønsket os i årevis, og som vil binde det nye og gamle Valby meget bedre sammen!

Derudover ønsker vi os b.la. undersøgelser af muligheden for en kunstgræsbane i Vigerslevparken og en løsning for cyklister på Valby Langgade.

I alt har vi fem ønsker til årets budgetforhandlinger:

 • Cykel- og gangforbindelse ml. Grønttorvet og Ramsingsvej (Projekteringsbevilling)
 • Kunstgræsbane i Vigerslevparken ved Hellas boldklub (Forundersøgelse af muligheden)
 • Trafikrenovering af Valby Langgade ml. Gl. Jernbanevej og Annexstræde (Forundersøgelse om en sikker løsning for strækningens cyklister)
 • Tunnel under S banen mellem Blommehaven og Valby Idrætspark (Forundersøgelse)
 • Undersøgelse af de trafikale forhold i Valbyparken

I lyset af Københavns Kommunes begrænsede anlægsbudget pga. anlægsloftet har vi ikke bedt om store bevillinger til anlæg, men fokuseret på undersøgelser af, hvordan nogle af Valbys problemer kan løses.

Gang- og cykelforbindelse til at binde nye og gamle Valby sammen

En direkte forbindelse for fodgængere og cyklister fra Valbys udviklingsområder i syd til det centrale Valby er vigtig for bydelens sammenhæng.

Forbindelsen skal sikre, at fodgængere og cyklister fra Grønttorvet får direkte adgang til det centrale Valby, og at borgere nord for banen får direkte adgang til den nye Grønttorvspark og videre til Folehaven.

Forvaltningen har allerede set på, om en forbindelse er mulig, og skitseret et par forslag til, hvordan en forbindelse kunne se ud:

Vi ønsker os nu en projekteringsbevilling, så planlægningen kan gå ind i næste fase, og pengene til at anlægge forbindelsen kan findes på et senere budget.

Læs mere om den vigtige forbindelse her:

Gang- og cykelforbindelsen er prioriteret som et projekt i Valbys bydelsplan 2017, og er også medtaget i Københavns Kommunes cykelredegørelse som en vigtig forbindelse.

Valby Langgade skal gøres sikrere for cyklister

Vi har fået mange henvendelser om, at strækningen af Valby Langgade mellem Annexstræde og Gl. Jernbanevej er usikker for cyklister, da der ikke er anlagt cykelsti.

Vi anbefaler, at der på Budget ’20 sættes penge af til at lave en grundig foranalyse, der inddrager borgerne i at tale forskellige løsninger igennem.

Resultatet af undersøgelsen skal være et forslag, som kan komme med i forhandlinger om budgettet for 2021.

En kunstgræsbane til Hellas

Hellas boldklub er en lokal klub med stor aktivitetsfremgang, der spiller på græsbaner i Vigerslevparkens nordlige ende. Klubben ønsker sig en kunstgræsbane, så de kan undgå den store nedgang i aktiviteter med medfølgende frafald af medlemmer i vinterperioden.

Der skal dog også tages hensyn til parken og mulige planer for skybrudssikring i området.

Vi har derfor ønsket en forundersøgelse for at afdække, om det overhovedet er muligt at etablere en kunstgræsbane i parken, og i givet fald hvordan.

Hjælp os med at få indflydelse

Politikerne får rigtigt mange ønsker til Budget ’20. Det er derfor vigtigt at skabe opmærksomhed om vores lokale ønsker.

Hvis du vil hjælpe os med at skabe opmærksomhed omkring vores budgetønsker er der flere ting du kan gøre:

 • Skriv direkte til medlemmerne af Borgerrepræsentationen 
 • Skriv et læserbrev til lokalavisen 

Du kan finde en oversigt med kontaktinfo for alle medlemmerne af Borgerrepræsentationen lige her:

Læserbreve indsendes til Valby & Kgs. Enghavebladet lige her:

Budgettet forhandles af partierne på rådhuset

Det er i de årlige budgetforhandlinger politikerne på rådhuset drøfter og beslutter hvilke initiativer og projekter der skal afsættes penge til for de kommende år.

Vedtagelsen af budgettet i oktober måned markerer afslutningen på mange måneders arbejde. Processen omkring vedtagelsen af Københavns Kommunes kommende budget har nemlig været i gang siden foråret.

Læs mere om budgetprocessen på Københavns Kommunes hjemmeside:

 

2 replies
 1. gudrun Poulsen
  gudrun Poulsen says:

  Jeg håber, vi snart får den længe lovede elevator ved S-tog stationen på Lyshøjgårdsvej i Valby.. Det er en skændsel, at den ikke er kommet endnu.
  Desuden mangler vi bedre forbindelse mellem bus og ny Ellebjerg station i begge retninger. Som det er nu er der meget langt at gå fra busstoppestederne og til toget. Jeg ved godt, vi bor i udkants-København, måske derfor vi heller ikke har noget sundhedshus i Valby. Det må gerne ligge i det sydlige Valby. Desuden er forringelserne af vores busser ikke nævnt!
  hilsen fra een ikke tilfreds Valby-borger. G. Poulsen

  Svar
 2. Christine Valdez Schmidt
  Christine Valdez Schmidt says:

  Sikre vej når man skal krydse Valby langgade omkring Ålholm skole. Fodgængerovergangen der er stopper bilerne ikke ved da den ikke er lysreguleret. Har flere gange stået helt ude på cykelstien med små børn hvor ingen gider at stoppe. Der er også rigtig mange der krydser vejen ved Valby langgade ved nystedvej og der er der ikke engang et fodgængerovergang. Når man tænker på at der er en skole, en daginsitution og plejehjem i det område så er jeg meget overraskende at man ikke har prioritet sikkerheden højere.

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *