Ny Ellebjerg beslutningsgrundlag nyhed

Vigtig beslutning på Christiansborg vil forme fremtiden for Ny Ellebjerg station

Transportudvalget skal til foråret tage en beslutning om Ny Ellebjerg station, der vil få stor betydning for, om landets fremtidige tredje største station bliver overskuelig og intuitiv at finde rundt på, eller fortsat ulogisk og labyrintisk.  

Sammen med åbningen af sidste ben af metrolinjen M4 bliver sidste stadie i Ny Ellebjergs udvikling at forbinde de to nye perroner ved Øresundssporene med resten af stationen med en gangforbindelse.

Gangforbindelse Ny Ellebjerg station

Gangforbindelsen bliver også stationsadgangen sydfra fra Følager og adgang for hele det vestlige opland, f.eks. fra Grønttorvsområdet.

Perronerne skal forbindes til det nye concourseniveau, som blev besluttet i 2020, og er ved at blive anlagt. Metroselskabet undersøger pt. muligheden for en overdækning af jernbanesporene ved stationen, hvor der ovenpå kan etableres et nyt bykvarter med både boliger og erhverv.

Ny Ellebjerg concourseniveau

Visualisering af concourseniveau fra beslutningsgrundlag. Bebyggelse over stationen er endnu ikke besluttet eller finansieret.

Transportudvalget får forelagt et beslutningsgrundlag, der skal hjælpe dem med at beslutte, om det er en bro eller en tunnel, der skal binde Ny Ellebjerg station sammen og være indgangen til stationen fra Følager.

Læs beslutningsgrundlaget her:

Beslutningsgrundlaget analyserer tre forskellige løsninger, med meget forskellige konsekvenser for Ny Ellebjerg station som helhed:

  • En simpel broløsning, budget ca. 239 mio. kr. 
  • En fremtidssikret broløsning, budget ca. 300 mio. kr.  
  • En fremtidssikret tunnelløsning, budget ca. 413 mio. kr.  

Rapporten viser, at mens broløsningerne er billigere og nemmere at anlægge uden gener for togtrafikken, så er tunnelløsningen den, der skaber den bedste helhedsløsning for stationen.

Vælg tunnelen og skab en velfungerende station

Vi har læst rapporten, og støtter op om en tunnelløsning – en løsning vi også selv pegede på i 2016, da vi fik udført en funktionsanalyse af Ny Ellebjerg station.

Der er en verden til forskel på et underjordisk torv med handel og adgang ligeligt til alle tog (og tryg passage mellem nord og syd) og et virvar af trapper, overgange, elevatorer, som er svært at overskue og besværligt at forcere.

For passagerer, der kommer til stationen fra Følager, er tunellen en langt mere logisk indgang, end at man først skal over en bro for derefter at komme under jorden til concourseniveauet og de øvrige perroner.

Investeringsforskellen på løsningerne er ubetydelig sammenholdt med, at det bliver Danmarks trediestørste station med ca. 37.000 daglige påstigere.

Tunnelløsningen passer også langt bedre til de langsigtede planer om at bygge butikker og boliger oven på stationen.

Simpel broløsning er billigst, men løser ikke Ny Ellebjergs problemer

Den simple broløsning er den billigste løsning, hvor der etableres en enkel gangbro med trapper og elevatorer, som forbinder de to spor.

Ny Ellebjerg simpel broløsning

Visualisering af Simpel broløsning, set fra Køge Bugt-banen

Der vil i fremtiden kunne opstå flaskehalse omkring broen, da den vil være relativ smal.

Løsningen er inklusiv perronerne budgetteret til 239 mio. kr.

Fremtidssikret broløsning giver bedre visuel sammenhæng

I en mere ambitiøs løsning etableres en stor overdækket gangbro med trapper, elevatorer og rulletrapper som forbindelse mellem de to spor.

Fremtidssikret broløsning

I denne løsning er arkitekturen fra concourse- niveauet ført videre ind mod perronerne, hvilket sammen med den overdækkede bro giver en arkitektonisk mere sammenhængende løsning. Samtidig gør udformningen af broen det nemmere at håndtere de mange passagerer, der forventes på Ny Ellebjerg Station i fremtiden.

Løsningen er inklusiv perronerne budgetteret til 300 mio. kr.

Tunnel kan binde hele Ny Ellebjerg station logisk sammen

Den mest omfattende løsning er en tunnelløsning, hvor der etableres en bred tunnel som gangforbindelse mellem de to spor. Løsningen indeholder trapper, elevatorer og rulletrapper.

Designmæssigt er tunnelløsningen fuldt integreret med concourse-niveauet, og tunnellen ligger i direkte forlængelse heraf, hvorfor denne løsning vurderes at være den mest intuitive i forhold til at finde vej på stationen.

Løsningen kan i stil med den fremtidssikrede broløsning håndtere de mange passagerer, som forventes på Ny Ellebjerg Station i fremtiden.

Løsningen er inklusiv perronerne budgetteret til 413 mio. kr. Heraf udgør perronerne 174 mio. kr.

Beslutningen skal træffes til foråret

Det er vigtigt, at de hurtigt får truffet en beslutning på Christiansborg. Der skal absolut senest træffes politisk beslutning vedr. tunnelløsningen i maj 2021, og for broløsningerne i september 2021.

Hvis beslutningen og dermed anlægget bliver forsinket, kan vi komme til at vente helt til 2030 før de nye perroner og gangforbindelser kan åbne, på grund af installation af nyt signalprogram.

Vi håber og presser på for en hurtig beslutning, og for, at tunnelløsningen bliver vedtaget.

Du kan dykke længere ned i fordele og ulemper ved de forskellige løsninger i beslutningsforslaget, som fremlægges for Transportudvalget her:

Vi håber at de tager en beslutning, der endelig kan gøre Ny Ellebjerg overskuelig – så der ikke er flere, der ligesom Tobias her skal fare vild på stationen:

Fakta: Ny Ellebjerg landets tredje største station fra 2024

Med åbningen af Sydhavnsmetroen i 2024 vil passagertallet på Ny Ellebjerg vokser fra de nuværende ca. 5.000 daglige påstigere til ca. 37.000 daglige påstigere.

Det gør stationen til en af Danmarks største, og et vigtigt knudepunkt for S-tog, regionaltog og metro. Fra stationen vil der være direkte forbindelse til det centrale København, alle S-togslinjer, store dele af Sjælland og på sigt også Københavns Lufthavn

For at sikre et overskueligt og indbydende layout har DSB, Metroselskabet og staten finansieret et centralt concourseniveau som, når det er anlagt, vil udgøre stationens centrum. Herfra har passagererne nem, tryg og overskuelig adgang til stationens perroner.

Første del af concourseniveauet er anlagt, og den resterende del åbner i 2024 samtidig med Sydhavnsmetroens station ved Ny Ellebjerg.

Der skal bygges yderligere to perroner ved Øresundssporene, der skal forbindes til resten af stationen og concourseniveauet enten via gangbro eller tunnel. Hvilken løsning det bliver, skal Transportudvalget beslutte i løbet af foråret.

 

1 svar
  1. Ole Heilmann
    Ole Heilmann siger:

    Helt enig i at en tunnelløsning fra Følager er langt den mest hensigtismæssige løsning for adgang fra det store Grønttorvsområde – og naturligvis området ved Følager, som jo også er et stort beboelsesområde under udbygning.

    Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *