Bibliotek Toftegårds Plads Valby nyhed

Det er nu, vi skal kæmpe for biblioteket på Toftegårds Plads

Hvis vi skal have det bibliotek, Valby er blevet stillet i udsigt, skal der findes ekstra penge når rådhuset forhandler om årets overførselssag i denne uge.

Der blev afsat 80 mio. kr. til at anlægge Valby Bibliotek på Toftegårds Plads på Budget ’19.  Schønherr arkitekter har lavet forslag til en helhedsplan for pladsen, kaldet ‘Bølgen’, hvor der indgår tre varianter af en biblioteksbygning: A, B og C.

Hovedgrebet i tegnestuens forslag er et blødt byrum med fald og bakker, hvor bygningerne favner pladsen i midten. Det nye Valby Bibliotek vokser ud af pladsen i én bevægelse, og er altså integreret i pladsen. Variant B er arkitekternes hovedforslag.

Tværsnit Toftegårds Plads

På denne illustration fra Schønherr arkitekter er det greb, der gør biblioteket til en del af pladsen, helt tydelig

 

Hvis hovedforslaget skal realiseres kræver det dog, at Kultur- og Fritidsudvalget på rådhuset arbejder for, at der findes flere penge til biblioteket, når de skal i forhandlinger om overførselssagen til marts.

Variant A er en skrabet model, som kan finansieres med de penge, der er afsat på Budget ’19. Den lever slet ikke op til forventningerne, og er ringere end variant B og C på flere, afgørende punkter.

I et brev til Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer vi derfor til, at udvalget arbejder for at finde de penge, der mangler, for at Valby kan få det bibliotek, vi har fået stillet i udsigt.

Hvad er forskellen på A og B?

Variant A er en udformning af biblioteket, som kan anlægges for de 80 mio. kr., der blev afsat på Budget ’19. En mindre del af det beløb er afsat til renovering af Valby Kulturhus.

I Variant A er der skåret 1 meter af bygningens højde, og der er givet køb på at bygningen vokser organisk ud af pladsens landskab.

Tværsnit variant A Valby Bibliotek Toftegårds Plads
Tværsnit variant B Valby Bibliotek Toftegårds Plads
Volumenstudie variant A Valby Bibliotek Toftegårds Plads
Volumenstudie variant B Valby Bibliotek Toftegårds Plads

Første billede viser variant A med en brat overgang mellem plads og bibliotek. Andet billede viser variant B med en glidende overgang mellem plads og bibliotek. 

Vi mener, at variant A mangler nogle afgørende kvaliteter i forhold til bibliotekets udformning og den arkitektoniske hovedidé i helhedsplanen.

 • Biblioteksbygningen er en meter lavere i variant A, hvilket vi frygter kan få en negativ indflydelse på fornemmelsen af at være i et åbent og indbydende biblioteksrum, når man er inde i bygningen
 • I stedet for en glidende, integreret overgang bliver der en brat overgang fra plads til bygning. Det vil skabe en barriere, der kamufleres som grøn væg, i stedet for en oplevelse af at bygningen forlænger pladsens bevægelse

Det er helt afgørende, at biblioteket får en organisk sammenhæng med pladsen og bygningen bliver udformet, så oplevelsen af lys og luft er bevaret som kvalitet inde i biblioteket.

Det er derfor bydende nødvendigt at Kultur- og Fritidsudvalget arbejder for en merbevilling på overførselssagen, der kan realisere Variant B.

Opbakning fra Valby afhænger af bibliotekets kvalitet

Sat på spidsen er forskellen mellem variant A og B at med variant A får vi ‘bare’ en bygning på pladsen, mens vi med variant B får et flot bibliotek, der integreres med pladsen og bliver starten på den landskabelige bearbejdning.

Vi frygter, at et bibliotek der ikke taler ind i den efterfølgende udvikling af pladsen, vil sætte hele den videre udvikling af pladsen i fare for ikke at bliver realiseret.

Etape 0 illustration Valby Bibliotek

Første etape i omdannelsen af Toftegårds Plads er etablering af Valby Bibliotek på pladsen

Vi har gennem en omfattende inddragelse af Valbys borgere gennem flere år fået opbakning til, at Valby Bibliotek flyttes til Toftegårds Plads for at blive en integreret del af en plads, der med tiden skal have et markant løft og blive Valbys nye, kulturelle knudepunkt.

Hvis udviklingen af Toftegårds Plads skal blive en succes, som Valby tager til sig, så skal den idé, vi har snakket med borgerne om, også være den, der bliver realiseret.

Inden forhandlingerne om overførselssagen blev udsat på grund af corona-krisen, viste der sig opbakning fra både både Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti til at få beregnet, hvor meget mere variant B vil koste. Regningen lyder på 26 millioner, som vi håber partierne vil kæmpe for at få bevilget nu.

Hvis du er enig og vil hjælpe med at råbe politikerne på rådhuset op, kan du skrive direkte til medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget. Find medlemmerne og deres kontaktinfo på Københavns Kommunes hjemmeside:

Variant B integrerer bygningen med pladsen

Variant B er helhedsplanens hovedforslag.

Den arkitektoniske hovedidé er, at biblioteket er integreret i pladsen som bygning, der i én bevægelse ’vokser ud af pladsen’. Fra pladsen har man en skrå flade, der forlænges op som tagkonstruktion på biblioteket.

Skråningen mellem bygning og plads udformet med siddetrin, så den indgår som en del af pladsen og dens funktioner.

Bibliotek Toftegårds Plads Valby nyhed deling

Som det fremgår af projektets titel ’Bølgen’ er det dette greb, der giver en organisk sammenhæng mellem bygning og bibliotek og skaber helhedsvirkningen.

Hvis der ikke findes penge til at realisere variant B vil Valby få et resultat, der ikke leverer den kvalitet som bygning og plads, som borgerne forventer.

Variant C muliggør ophold på taget

Variant C er en udformning af Variant B i en kraftigere bygningskonstruktion, der gør det muligt at opholde sig på bibliotekets tag, der på den måde bliver en del af pladsen.

Selv om det er en god idé, kan merudgifterne til en kraftigere konstruktion måske vise sig at være ud af proportioner med hvor attraktivt det vil være at opholde sig på selve taget, der ikke vil være skærmet mod trafikstøjen.

Det er derfor variant B, vi arbejder for at få realiseret.

Læs hele vores brev til Kultur- og Fritidsforvaltningen her:

Det er nu, pengene skal findes – og ikke ved at bygge boliger

På budget ’19 blev der afsat 80 mio. kr. til anlæg af biblioteket. Der er endnu ikke afsat penge til anlæg af resten af pladsen.

Fordi finansieringen af biblioteket er en bevilling på budget ’19 skal evt. ekstra midler til anlægget af biblioteket findes på overførselssagen, hvor rådhuset fordeler de overskydende midler fra budgetåret.

Økonomiforvaltningen har foreslået, at der kan anlægges boliger på pladsen som en måde at finde mere finansiering til at anlægge pladsen. Et eventuelt overskud fra et salg af byggeretten skal altså gå til finansiering af pladsen, ikke det nye bibliotek.

Hvad kan jeg gøre?

Forhandlingerne om overførselssagen går i gang på rådhuset i slutningen af februar måned.

Hvis du også synes, at politikerne skal afsætte de ekstra midler til at vi kan få det bibliotek, der er fremlagt, og som kan blive første skridt til en grøn og attraktiv Toftegårds Plads – så skriv og fortæl det til politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget på rådhuset.

Se medlemmerne af udvalget og find kontaktinfo lige her:

7 replies
 1. Susanne Sara Nyegaard
  Susanne Sara Nyegaard siger:

  Nu har vi i ubeskriveligt mange år måttet vente på gode og tidssvarende biblioteksfaciliteter i Valby – forhold der kan matche andre bibliotekstilbus resten af Kbh. Og så skal vi ulykkeligvis “nedgraderes” til ringere biblioteksforhold og i stedet affinde os med flere boliger i et i forvejen tætpakket boligområde med de seneste byggerier langs Gl. Køge Landevej, Vigerslev Allé, på Grønttorvet og Carl Jacobsensvej. No way! Vi bor omkr. 50.000 indbyggere i Valby, og flere kommer til! Sammenholdt med antallet af indbyggere har vi nok det mindste (lillebitte!) bibliotek i hele kommunen. Det fungerer heldigvis godt – men nærmeste på trods af de fysiske rammer. Én ting er at vi er hægtet af alt, hvad der hedder metroplaner ved Valby St. og udsat for uhørte forringelser i busbetjeningen; men at vi nu også risikerer, at et længe ønsket/ventet og opdateret bibliotek bliver “rundbarberet” er simpelthen uartigt og at holde de mange valbyborgere for nar!!!!! :o(

  Svar
 2. Jytte Plambeck.
  Jytte Plambeck. siger:

  Lange bro skal akut gennem renoveres for adskillige 100 millioner kroner. Tænker det, desværre,får stor indflydelse på biblioteksbyggeriet.

  Svar
 3. Helle Laursen
  Helle Laursen siger:

  Det kunne virkeligt være betydningsfuldt, at Valby får flot og større biblioteket på Toftegårdsplads. Det er et super sted for et nyt bibliotek at ligge. Mon ikke det er mest økonomisk, at bygge biblioteket ordentligt. Jeg håber på et rummeligt og flot bibliotek? Et bibliotek m plads til mange Valby er vokset meget og der kommer flere til i alle de nye huse. Lad os håbe kultur og fritids forvaltningen forstår sig på behovet for kvalitet, så vi får bygget noget smukt og anvendeligt.

  Svar
 4. Marianne Løffler
  Marianne Løffler siger:

  Jeg kan kun tilfulde tilslutte mig Susanne Sara Nyegaards kommentar fra 19/2. I lyset af de omfattende negligeringer Valby som bydel rammes af så minder jeg om at selve biblioteket, bygningen, lokalerne, funktionaliteten og fremtidssikringen skal have den aller aller højeste prioritet nu. Vi kan ikke justere på bygningen når først den står der, pladsen kan altid omredigeres.
  KONCENTRER JER OM AT FÅ MIDLER TIL ET SKØNT BIBLIOTEK.

  Svar
 5. Sarah Kristiansen
  Sarah Kristiansen siger:

  Kunne være lækkert med et flot og tidssvarende bibliotek. Har boet i Valby i flere år og nu i Vanløse. Jeg skal som københavner borger cykle til Frederiksberg eller Rødovre for at møde et bibliotek som både har mulighed for bibliotek og kulturformidling. Det er da skammeligt at jeg ikke kan finde det i cykelafstand i min egen kommune 😉 Næst prioriteret må gerne være en opgradering i biblioteket i Vanløse.

  Svar
 6. Berit nielsen
  Berit nielsen siger:

  De skulle heller finde en bygning der er i Valby til bibliotek og ikke bygge en der ikke passer til Valby

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *