Workshop Valby Idrætspark nyhed

Det er nu vi skal bruge dine input til udviklingen af Valby Idrætspark

Afsæt din aften onsdag den 6. oktober til at fortælle politikerne på rådhuset hvilken udvikling vi har brug for i Valby Idrætspark – det er nu, vi har brug for dine ideer og forslag!

Vi inviterer sammen med Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen til workshop:

Onsdag den 6. oktober kl. 18.30-21 

Hafnia Hallen, Valby Idrætspark 

Julius Andersens Vej 6, 2450 København SV 

På workshoppen har vi brug for input fra foreninger, klubber og brugere til den forundersøgelse af Valby Idrætspark, som politikerne på rådhuset satte i gang i 2020.

Workshoppen skal hjælpe forvaltningen med at opstille tre scenarier for udvikling af idrætsparken, som politikerne kan tage stilling til når de skal forhandle Budget ’23 til næste sommer.

Det er altså nu, du kan få dine idéer og forslag med i arbejdet!

Vi vil høre fra både de store og de små

Workshoppen er for alle, der har interesse i Valby Idrætspark.

For os er det vigtigt, at både små og store foreninger og klubber bliver hørt i processen, og at vi også hører fra det ikke-organiserede idrætsliv i parken.

Så hjælp os med at få spredt ordet om workshoppen ved at dele invitationen eller Facebookbegivenheden.

Invitation til Workshop Valby Idrætspark

Udgangspunkt er visionsplanen fra 2018

Arbejdet med forundersøgelsen tager udgangspunkt i lokalplanen fra 2015, som ikke er realiseret, og den fornyede visionsplan, vi lavede med områdets klubber og foreninger i 2018.

Vi har i mange år forsøgt at åbne politikerne øjne for, at der er et kæmpe uforløst potentiale i Valby idrætspark. Området er nordens største, sammenhængende idrætsområde og kunne blive en samlende idrætsfacilitet for hele København.

Mange af faciliteterne er dog nedslidte, b.la. Valby Stadion, og området har et generelt et problem med tilgængelighed, sammenhæng og trafik.

Nu ser det ud til, at rådhuset snart vil prioritere en udvikling af idrætsområdet i København – på overførselssagen i foråret igangsatte de forundersøgelsen, der skal give dem en række scenarier, de kan vælge at arbejde videre med. Både Valby og Sundby idrætspark bliver undersøgt sideløbende.

Input til tre scenarier

På baggrund af resultater fra workshoppen, analyser af området og andet inddragende arbejde opstiller forvaltningen tre scenariet for udvikling af Valby Idrætspark, som Borgerrepræsentationen kan tage stilling til næste sommer.

De kan vælge at arbejde videre med et af scenarierne for både Valby og Sundby idrætspark, med bare den ene park – men de kan også vælge ikke at afsætte penge til arbejdet med idrætsparkerne.

Vi håber dog og tror på, at det nu er blevet idrættens tur til at blive prioriteret i København.

Vi glæder os til at se dig til workshop – tilmelding er ikke nødvendig.

 

1 svar
  1. Marianne Falk
    Marianne Falk siger:

    Københavns Fægteklub er en af Danmarks største BogU fægteklubber med tilbud om fægtning for BoU med særlige behov og handikap, kørestolsfægtning, integration, fægtning for motionister og talentbørn samt historisk fægtning. Klubben har til huse på Vigerslev Alles Skole i Valby men grundet medlemsfremgang i mange år og pladsmangel til udstyr vil vi gerne finde et fast sted. En permanent fægtesal.

    Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.