Borgermøde Gl. Køge Landevej opsamling nyhed

Velbesøgt borgermøde om nyt lokalplanforslag for Gl. Køge Landevej

Over 50 interesserede borgere var samlet i auditoriet på NEXT, da vi tirsdag aften havde inviteret til borgermøde om det nye kontorbyggeri og P-hus på Gl. Køge Landevej.

Første del af mødet var en grundig gennemgang fra bygherren og forvaltningen, med tid til at adressere borgernes bekymringer om øget trafik, parkeringsforhold og volumen på det nye byggeri på hjørnet af Gl. Køge Landevej og Carl Jacobsens Vej.

Bygherren: Moderne kontorlokaler omgivet af grønt

Projektudviklingschef Christian Wæwer fra NCC Property Development A/S præsenterede det projekt, som er baggrunden for den nye lokalplan for Gl. Køge Landevej 59-65.

De ønsker at bygge et kontorkompleks på 26.000 m2 imellem Carl Jacobsens Vej og Karin Nellemoses Vej. Bygningerne skal indeholde kontorpladser til ca. 1300 mennesker. Der er ikke fundet lejere endnu.

Byggeriet fordeles over to bygninger:

En H-formet bygning på 7 etager, , som får indvendigt gårdrum, og en kubeformet, der bliver på 5 etager med nedtrapning mod Carl Jacobsens Vej på 4 etager.

Begge bygninger trækkes tilbage fra Carl Jacobsens Vej for at give plads til en række af træer. Byggeriet opføres med transparente facader i stueetagen, som giver liv til byrummet.

Udover de to bygninger opføres et parkeringshus med grønne facader, med plads til 268 biler. Langs facaden vil bygherren indrette billige lejemål til kreative værksteder. Der oprettes også 1000 cykelparkeringspladser i kælderen på husene.

Carl Jacobsens Vej mod syd er 9 meter tilbagetrukket for at give plads til byrum. Her håber bygherren på at der kan åbne en café, og udnytte byrummet til udeservering. Han indrømmede dog, at trafikken i området kan gøre det mindre attraktivt.

Trafikafvikling på Gl. Køge Landevej

Den  nye bebyggelse skaber selvfølgelig mere trafik i området. Trafikplanlægger Stine Sonne fra Teknik- og Miljøforvaltningen gennemgik forvaltningens tanker om hvordan den skal afvikles i fremtiden.

Gl. Køge Landevej betjenes i dag af linje 8A. Når det nye Bynet ’19 træder i kraft til sommer, får strækningen hele to A-busser, nemlig 1A og 4A. Det vil være en fordel for det nye kontorbyggeri.

Der oprettes en højresvingsbane ved Karin Nellemoses Vej, så bilister, der skal fortsætte ind mod Valby ad Gl. Køge Landevej ikke skal vente på dem, der skal ind til kontorbygningerne.

Bebyggelsesprocenten overskrider eksisterende lokalplan

Projektleder Helle Bay fra Teknik- og Miljøforvaltningen tog over for at forklare, hvorfor ændringer til lokalplanen og tillæg til kommuneplanen er nødvendige i forbindelse med projektforslaget.

Grunden til at ændre lokalplanen er, at bygherren gerne vil udbygge området med en bebyggelsesprocent på 185. Det er ikke muligt i dag, medmindre lokalplanen ændres.

Forvaltningen havde et ønske om at få ryddet op i lokalplanerne i området og skabe mere sammenhæng. Derfor dækker den nye lokalplan over fire områder, selvom der kun skal bygges nyt i område 1.

Med den nye lokalplan reguleres butikkerne i området for at muliggøre 900 m2 ekstra butiksareal på Carl Jacobsens Vej.

Forslaget til lokalplanen stiller flere krav til det nye byggeri, b.la.:

 • Der skal være en udadvendt funktion på hjørnet af Carl Jacobsens Vej, hvor der færdes mange mennesker.
 • Bygningerne skal være tilbagetrukket fra Carl Jacobsens vej, da facaderne på den anden side ligger helt ud til vejen
 • Materialerne i byggeriet skal matche de øvrige bygninger, og anvende tegl i gule og røde nuancer

Forvaltningen har allerede fået mange henvendelser om størrelsen på P-huset, og de vil gerne se på, om det kan blive mindre end der er lagt op til nu.

Med projektet plantes der 25 nye træer – 10 af dem ud mod gaden, og 15 på området. Derover udpeges 21 af de nuværende 29 træer i lokalplansområdet som bevaringsværdige.

Se hele forslaget til den nye lokalplan for Gl. Køge Landevej lige her:

Bekymring om trafik, parkering og højde på det nye byggeri

Efter oplæg fik borgerne ordet og kunne stille spørgsmål til bygherren og forvaltningen. Spørgsmålene fordelte sig især over tre kategorier:

 • Trafik 
 • Parkering 
 • Højde og volumen på byggeriet 

Mere trafik på en i forvejen presset vej

Trafik var det altovervejende emne i debatten, f.eks. blev det diskuteret:

 • Den øgede trafik pga. de mange nye pendlere til kontorbygningerne hænger dårligt sammen med den meget trafikerede Gl. Køge Landevej.
 • Det er vigtigt, at til- og frakørselsforholdene til det nye P-hus bliver sikre, og ikke forstyrrer trafikken på den i forvejen hårdt pressede Gl. Køge Landevej.
 • Hvordan sikres det at den øgede trafik kan afvikles uden at skabe endnu mere trængsel?
 • Er de mange nye kontorpladser overhovedet et behov i området, hvor styrelserne flytter ud og efterlader tomme pladser, og der i forvejen er meget tomt kontorareal?

Hertil svarede forvaltningen, at den nye højresvingsbane ved Karin Nellemoses Vej skal sikre, at bilister, der skal fortsætte ind mod Valby ad Gl. Køge Landevej ikke skal vente på dem, der skal ind til kontorbygningerne.

Det er derudover Københavns Kommunes ambition, at få flere til at lade bilen stå og i stedet transportere sig på cykel eller med den offentlige transport.

Bygherren forsikrede om, at der var interesse for de nye, moderne kontorpladser, selvom der endnu ikke er indgået aftaler med lejere.

Vil de mange nye pendlere gøre parkering i området sværere?

Parkering var, som altid i Valby, der presses af pendlerparkering, et varmt emne.

 • Beboere fra Valby Have er bekymret for alle de nye bilister i området, og hvor de vil søge parkeringpladser.
 • Forslag om at bygge et nyt P-hus ved Ny Ellebjerg, i stedet for et P-hus på matriklen.
 • Kunne der etableres korttids P-pladser tæt på butikkerne i det nye område?

Forvaltningen kunne hurtigt afvise løsningen med et P-hus ved stationen. Det er Borgerrepræsentationens holdning, at der ikke skal opføres parkér-og-rejs anlæg i Københavns Kommune.

De afviste også, at der kan etableres yderligere P-pladser på gadeplan.

Teknikrum og P-hus øger højden og bebyggelsesprocenten

Hvordan det nye byggeri vil passe ind i området blev også diskuteret:

 • Der var mange der kommenterede den høje bebyggelsesprocent, som bliver højere af, at parkeringshuset ikke medregnes
 • Derudover blev det rejst, at lokalplanen giver mulighed for at bygge et teknikrum på toppen af bygningerne, hvilket vil øge højden med to meter.

Forvaltningen svarede, at muligheden for at opføre P-anlæg udover den fastlagte bebyggelsesprocent muliggøres af både kommuneplanen og lokalplanen, og det kan der ikke ændres ved.

Muligheden for et teknikrum på toppen af bygningerne er ledsaget af et krav om, at de trækkes yderligere 2 meter tilbage, så de ikke er umiddelbart synlige.

Hvad med børnene og det grønne?

Blandt øvrige forslag og bekymringer, der fremkom i debatten, var:

 • Bygherren blev opfordret til at øge de grønne ambitioner med et forslag om at indrette taghaver med bier og grøntsagshaver.
 • Forslag om yderligere at øge erhvervsandelen udover de foreslåede 1900 m2. for at skabe variation i butikslivet.
 • Arealerne omkring det nye byggeri giver plads til træer og udeservering – men er der tænkt på hvor børnene i området kan lege sikkert?

Indsend et høringssvar

Formand for Valby Lokaludvalg Michael Fjeldsøe afrundede debatten med en opfordring til alle om, at indsende et høringssvar, hvis de de brændte inde med noget.

Valby Lokaludvalg har allerede behandlet høringen, men skriver en opsamling på emnerne fra borgermødet ind, inden det indsendes.

Høringssvar kan indsendes indtil den 29. januar via Københavns Kommunes høringsportal:

1 svar
 1. Simon
  Simon says:

  Det ser og lyder virkelig kedeligt! Det er sådan nogle flotte bygninger som ligger Carl Jacobsen vej. Hvorfor er der ikke forsøgt at stræbe efter samme standard?

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *