Vær med til at vælge det nye Valby Lokaludvalg

I starten af 2022 skal der vælges nye lokaludvalg i hele København.

Kandidatlisten er lukket, og i alt 28 kandidater fra lokale foreninger har tilmeldt sig afstemningen. Af dem kan kun de 15 opnå en plads i udvalget.

Hvis din forening vil være med til at vælge hvem der skal være, skal I tilmelde jer afstemningen senest den 7. februar kl. 12.

Se kandidaterne

I alt 28 kandidater er opstillet til de 15 pladser, som skal udfyldes af lokale foreninger, bestyrelser, råd og nævn.

Se kandidaterne på Københavns Kommunes hjemmeside:

Ud over de 15 foreningskandidater udpeger de ti partier i Borgerrepræsentationen hver et lokalt medlem.

Sådan stemmer du til valget

For at være stemmeberettiget til valget er det et krav, at din forening, råd eller nævn:

Har eksisteret minimum et år inden valget åbner den 14. februar 2022

Har minimum 15 medlemmer

Har aktiviteter i Valby

Hver forening kan opstille én repræsentant til at stemme, som har ni stemmer at fordele på de 28 kandidater.

Har din forening en kandidat opstillet er det dem, der er stemmeberettigede.

Vigtige tidsfrister

Tilmelding til afstemning

Fristen for at tilmelde sig til at stemme til det digitale valg:

Mandag den 7. februar kl. 12

Digital afstemning

Den digitale afstemning er åben 2 uger fra den 14. februar.

Alle tilmeldte stemmeberettigede vil modtage et link til afstemningen den 14. februar.

Det har lokaludvalget indflydelse på

Valby Lokaludvalg har direkte indflydelse på Valbys udvikling.

Lokaludvalget sætter fokus på mærkesager for bydelen, og giver får adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel i Valby.

Lokaludvalget har tre primære opgaver i Valby:

Uddele penge til lokale projekter

Lokaludvalget har årligt en pulje på over 2 mio., hvoraf over halvdelen kan søges til projekter, der kommer Valby til gode.

Der er ansøgningsfrist en gang om måneden, og uddeling af puljemidlerne sker på de månedlige lokaludvalgsmøder.

Der lægges vægt på at give penge til projekter, der skaber netværk imellem Valbys borgere.

Skabe projekter, der udvikler Valby

En stor del af de årlige puljemidler, bruger lokaludvalget selv, på projekter, der udvikler Valby.

Midlerne går b.la. til det lokale miljøarbejde, til begivenheder, der samler borgerne i Valby, og til indsatser i dele af Valby, der trænger til fokus. F.eks. udviklingen på Toftegårds Plads og omkring Ny Ellebjerg.

Bindeled mellem rådhuset og borgerne

Lokaludvalget har høringsret i alle kommunale sager, der omhandler Valby. Ofte bliver lokaludvalget inddraget tidligt og taget med på råd, når Københavns Kommune udvikler lokalplaner, helhedsplaner, strategier mm.

Selv om politikerne på rådhuset ikke har pligt til at rette sig efter henstillinger og input fra lokaludvalget, bliver der lyttet, da der i lokaludvalget sidder borgere med en stor lokal viden.

Tilmelding til afstemningen

Du tilmelder din forening, råd, nævn eller bestyrelse til afstemningen her:

Kontaktoplysninger på den foreningsrepræsentant der skal stemme.

Nogle oplysninger om foreningen

Kontaktoplysninger på en anden person i foreningen

Du skal efterfølgende indsende dokumentation for, at din forening lever op til kravene.

Seneste nyt

Se kandidaterne nyhed
Valg præsentationsmøde nyhed
Valbyrute-gåtur januar 2022 nyhed

De ti mest stillede spørgsmål om Valby Lokaludvalg

Hvad laver lokaludvalget egentlig? Hvordan bliver jeg valgt? Hvorfor skal jeg stille op for en forening? Og er der ikke mange møder?

Velkommen til svarene på de ti mest stillede spørgsmål om valget til Valby lokaludvalg:

Har vi ikke besvaret netop DIT spørgsmål? Så skriv til os på valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

 • Hvad laver lokaludvalget egentlig?

  Lokaludvalget har  tre primære opgaver i Valby:

  • Skabe projekter, der udvikler Valby: Lokaludvalget har årligt en pulje på over 2 mio. En stor del af pengene bruger lokaludvalget på borgerinddragelse og på projekter, der udvikler Valby. Midlerne går b.la. til det lokale miljøarbejde, til begivenheder, der samler borgerne i Valby, som Valby Kulturdage, den årlige juletræstænding på Tingstedet og Sankt Hans i Vigerslevparken, og til indsatser i dele af Valby, der trænger til fokus
  • Være bindeled mellem Valbys borgere og politikerne og forvaltningerne på rådhuset: Lokaludvalget har høringsret i alle kommunale sager, der omhandler Valby. Ofte bliver lokaludvalget inddraget tidligt og taget med på råd, når Københavns Kommune udvikler lokalplaner, helhedsplaner, strategier mm
  • Uddele penge til lokale projekter: Lokaludvalget beslutter hver måned, hvilke lokale projekter der skal have penge fra Lokalpuljen. Der lægges vægt på at give penge til projekter, der skaber netværk imellem Valbys borgere

  Arbejdet foregår i lokaludvalgets faste udvalg, og godkendes på de månedlige lokaludvalgsmøder. Her er punkterne er en blanding af at godkende høringssvar, planlægge borgermøder, godkende fordeling af puljemidler og nedsætte arbejdsgrupper til planlægning af begivenheder.

  Du kan se dagsordner og referater fra Valby Lokaludvalgs møder på Københavns Kommunes hjemmeside.

 • Hvordan stiller jeg op?

  Det nye lokaludvalg vælges ved et digitalt valg, som er åben to uger fra den 14. februar 2022.

  For at stille op til lokaludvalget skal du repræsentere en forening, frivillig organisation, brugerbestyrelse, netværk eller råd, der har lokale aktiviteter. Det kræves at:

  • Foreningen har eksisteret mere end et år inden valget åbner 14. februar
  • Foreningen har minimum 15 medlemmer
  • Foreningen har aktiviteter i Valby

  Alle foreninger i Valby, der lever op til kravene, kan tilmelde repræsentanter til afstemningen, der enten kan stille op, eller være med til at vælge det nye lokaludvalg.

  For at tilmelde en kandidat eller tilmelde en repræsentant til at stemme til melde dig til på hjemmesiden:

  Du vil senere blive kontaktet med henblik på at indsende dokumentation for, at foreningen lever op til kravene.

  Sidste frist for at tilmelde en kandidat er den 14. januar, og sidste frist for tilmelding til afstemningen er den 7. februar.

  Læs mere om hvordan du tilmelder dig

 • Hvorfor skal jeg stille op for en forening?

  Det er ikke muligt at afholde direkte valg til lokaludvalgene, faktisk ville det være direkte ulovligt.

  Det er Styrelseslovens §65d der åbner mulighed for, at Borgerrepræsentationen kan udpege lokaludvalg.

  Borgerrepræsentationen har i regulativet for lokaludvalg fastsat, at der skal sidde 23 medlemmer i hvert lokaludvalg. De politiske partier, der er valgt til Borgerrepræsentationen, udpeger hvert et medlem til hvert lokaludvalg. De resterende medlemmer vælges blandt lokale aktører ved digital afstemningen, og skal derefter godkendes af Borgerrepræsentationen.

  Det er Borgerrepræsentationen, der har vedtaget denne organisering med godkendelse fra Indenrigsministeriet.

 • Hvordan kan jeg være med til at bestemme, hvem der skal sidde i lokaludvalget?

  Hvis du ikke selv vil stille op, men bare være med til at stemme, skal du tilmeldes som repræsentant for en forening senest den 7. februar.

  Læs mere om hvordan du tilmelder dig

 • Hvordan foregår valget?

  Valget til Københavns lokaludvalg foregår denne gang ved digital afstemning, som er åben to uger fra den 14. februar.

  For at deltage i afstemningen skal du være tilmeldt som repræsentant for en forening senest den 7. februar.

  Læs mere og tilmeld dig her

 • Hvor meget tid skal jeg bruge på at sidde i lokaludvalget?

  Som medlem af lokaludvalget skal du som minimum kunne afsætte 3-4 timer om måneden til det faste lokaludvalgsmøde, som ligger anden tirsdag i måneden, juli undtaget. Du vil også op til hvert møde afsætte tid til at læse dagsordenen, som varierer i længde.

  Hvis du er forhindret i at deltage i mødet skal du give besked, så din suppleant kan indkaldes.

  Derudover skal du påregne et månedligt møde på 2-3 timer for hver arbejdsgruppe eller udvalg, du vælger at blive medlem af.

  Læs mere om lokaludvalgets faste udvalg

 • Hvor mange år vælges jeg for?

  Lokaludvalget vælges som udgangspunkt for en periode på fire år.  Der bliver dog mulighed for at supplerende valg efter to år, hvor du kan vælge at træde ud af lokaludvalget igen.

 • Hvad nu hvis jeg flytter eller pludselig ikke har tid mere?

  Hver medlem af lokaludvalget har to suppleanter. Suppleanterne indkaldes til de faste lokaludvalgsmøder, når et medlem er forhindret. Du kan på ethvert tidpunkt overlevere din plads til din suppleant i en periode, hvis du får for travlt til arbejdet.

  Det er også muligt helt at udtræde af lokaludvalget og overlade pladsen til din suppleant, f.eks. i tilfælde af flytning.

 • Skal jeg gå til mange møder?

  Lokaludvalget mødes fast en anden tirsdag i hver måned, juli undtaget, fra kl. 18.30 til ca. 21.30.

  De faste udvalg beslutter selv deres mødefrekvens, typisk en gang om måneden, juli undtaget. Til lokaludvalgets begivenheder, som Valby Kulturdage, Halloween og juletræstænding på Tingstedet, nedsættes der arbejdsgrupper, der mødes jævnligt over en kort periode.

  Derudover er der løbende borgermøder, konferencer, åbne møder og begivenheder, som du kan deltage i efter interesse og mulighed.

  Så hvor mange møder, der bliver for dig, afhænger af hvor mange ting ud over de faste møder, som du engagerer dig i.

 • Skal jeg være medlem for at være med i arbejdet?

  At blive medlem af lokaludvalget er ikke den eneste måde at deltage på

  Suppleanter til lokaludvalget kan deltage i arbejdet i lokaludvalgets faste udvalg på lige fod med de valgte medlemmer af lokaludvalget.

  Suppleanter har ikke tale- og stemmeret på de faste lokaludvalgsmøder, medmindre de er indkaldt. Som suppleant er du dog altid velkommen til at deltage som tilhører.