Mandag den 5. marts skal der vælges et nyt lokaludvalg.

Valgmødet afholdes mandag den 5. mart kl. 19-22 i Teatersalen i Valby Kulturhus.

Fristen for tilmelding til valgmødet udløb den 19. februar. Det er dermed ikke længere muligt at stille op til lokaludvalget.

Du har stadig mulighed for at deltage i valgmødet som tilhører, dog uden tale- og stemmeret.

Hvad laver Valby Lokaludvalg?

Som medlem af Valby Lokaludvalg har du direkte indflydelse på Valbys udvikling.

Du kan være med til at sætte fokus på mærkesager for bydelen, og du får adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel i Valby.

Lokaludvalget har tre primære opgaver i Valby:

Skabe projekter, der udvikler Valby

En stor del af de årlige puljemidler, bruger lokaludvalget selv, på projekter, der udvikler Valby.

Midlerne går b.la. til det lokale miljøarbejde, til begivenheder, der samler borgerne i Valby, og til indsatser i dele af Valby, der trænger til fokus. F.eks. udviklingen på Toftegårds Plads og omkring Ny Ellebjerg.

Bindeled mellem rådhuset og borgerne

Lokaludvalget har høringsret i alle kommunale sager, der omhandler Valby. Ofte bliver lokaludvalget inddraget tidligt og taget med på råd, når Københavns Kommune udvikler lokalplaner, helhedsplaner, strategier mm.

Selv om politikerne på rådhuset ikke har pligt til at rette sig efter henstillinger og input fra lokaludvalget, bliver der lyttet, da der i lokaludvalget sidder borgere med en stor lokal viden.

Uddele penge til lokale projekter

Lokaludvalget har årligt en pulje på over 2 mio., hvoraf over halvdelen kan søges til projekter, der kommer Valby til gode.

Der er ansøgningsfrist en gang om måneden, og uddeling af puljemidlerne sker på de månedlige lokaludvalgsmøder.

Der lægges vægt på at give penge til projekter, der skaber netværk imellem Valbys borgere.

Hvor meget tid skal der lægges i arbejdet?

Som medlem af lokaludvalget skal du som minimum kunne afsætte 3-4 timer om måneden til det faste lokaludvalgsmøde, som ligger anden tirsdag i måneden, juli undtaget. Du vil også op til hvert møde afsætte tid til at læse dagsordenen, som varierer i længde.

Hvis du er forhindret i at deltage i mødet skal du give besked, så din suppleant kan indkaldes.

Derudover skal du påregne et månedligt møde på 2-3 timer for hver arbejdsgruppe eller udvalg, du vælger at blive medlem af.

Sådan stiller du op til lokaludvalget

Det nye lokaludvalg vælges på et valgmøde i Valby Kulturhus mandag den 5. marts.

For at stille op til lokaludvalget, skal du repræsentere en forening, frivillig organisation, brugerbestyrelse, netværk eller råd, der har lokale aktiviteter. Det er ikke et krav at du bor i Valby.

Alle foreninger i Valby kan sende repræsentanter til mødet, der enten kan stille op, eller være med til at vælge det nye lokaludvalg.

Fristen for tilmelding til valgmødet udløb den 19. februar kl. 12 

Det er fortsat muligt at deltage i valgmødet som tilhører uden tale- og stemmeret. Mød da blot op:

Mandag den 5. marts kl. 19-22

Teatersalen i Valby Kulturhus 

Valgårdsvej 4-8

Formelle krav

For at blive godkendt som forening, der kan opstille et medlem til lokaludvalget, kræver det:

 • At der er mindst to medlemmer i foreningen
 • At foreningen har et sæt vedtægter
 • At der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el. lign.
 • At foreningen har aktiviteter i Valby

Frist for tilmelding

Foreningen skal senest mandag den 19. februar kl. 12 indsende en tilmeldingsblanket sammen med kopi af vedtægter og referat fra sidste møde til lokaludvalget på valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Derefter kan foreningen sende en repræsentant til valgmødet mandag den 5. marts, der enten kan:

 • Blive valgt som medlem eller suppleant til lokaludvalget
 • Få indflydelse på, hvem der bliver valgt ind i lokaludvalget.

Tilmelding til valgmøde

Fristen for tilmelding til valgmødet den 5. marts udløb den 19. februar kl. 12.

Det er muligt at deltage i valgmødet som tilhører uden tale-og stemmeret. Mød da blot op:

Mandag den 5. marts kl. 19-22

Teatersalen i Valby Kulturhus 

Valgårdsvej 4-8

Seneste nyt

Formand og næstformand Valby Lokaludvalg
Valg til Valby Lokaludvalg 2018
Valg til lokaludvalg nyhedsbrev december

De ti mest stillede spørgsmål om Valby Lokaludvalg

Hvad laver lokaludvalget egentlig? Hvordan bliver jeg valgt? Hvorfor skal jeg stille op for en forening? Og er der ikke mange møder?

Velkommen til svarene på de ti mest stillede spørgsmål om valget til Valby lokaludvalg den 5. marts:

Har vi ikke besvaret netop DIT spørgsmål? Så skriv til os på valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

 • Hvad laver lokaludvalget egentlig?

  Lokaludvalget har  tre primære opgaver i Valby:

  • Skabe projekter, der udvikler Valby: Lokaludvalget har årligt en pulje på over 2 mio. En stor del af pengene bruger lokaludvalget på borgerinddragelse og på projekter, der udvikler Valby. Midlerne går b.la. til det lokale miljøarbejde, til begivenheder, der samler borgerne i Valby, som Valby Kulturdage, den årlige juletræstænding på Tingstedet og Sankt Hans i Vigerslevparken, og til indsatser i dele af Valby, der trænger til fokus
  • Være bindeled mellem Valbys borgere og politikerne og forvaltningerne på rådhuset: Lokaludvalget har høringsret i alle kommunale sager, der omhandler Valby. Ofte bliver lokaludvalget inddraget tidligt og taget med på råd, når Københavns Kommune udvikler lokalplaner, helhedsplaner, strategier mm
  • Uddele penge til lokale projekter: Lokaludvalget beslutter hver måned, hvilke lokale projekter der skal have penge fra Lokalpuljen. Der lægges vægt på at give penge til projekter, der skaber netværk imellem Valbys borgere

  Arbejdet foregår i lokaludvalgets faste udvalg, og godkendes på de månedlige lokaludvalgsmøder. Her er punkterne er en blanding af at godkende høringssvar, planlægge borgermøder, godkende fordeling af puljemidler og nedsætte arbejdsgrupper til planlægning af begivenheder.

  Du kan se dagsordner og referater fra Valby Lokaludvalgs møder på Københavns Kommunes hjemmeside.

 • Hvordan stiller jeg op?

  Det nye lokaludvalg vælges på et valgmøde i Valby Kulturhus mandag den 5. marts. Her skal der vælges 14 medlemmer og 28 suppleanter.

  For at stille op til lokaludvalget, skal du repræsentere en forening, frivillig organisation, brugerbestyrelse, netværk eller råd, der har lokale aktiviteter. Det er ikke et krav at du bor i Valby. Alle foreninger i Valby kan sende repræsentanter til mødet, der enten kan stille op, eller være med til at vælge det nye lokaludvalg.

  For at tilmelde dig mødet skal du udfylde en tilmeldingsblanket, og sende den samt dokumentation for din forening eller organisations aktiviteter, til Valby Lokaludvalgs sekretariat. Vi skal have modtaget det senest mandag den 19. februar kl. 12 – vi modtager ikke tilmeldinger efter dette tidspunkt. 

  Læs mere om hvordan du tilmelder dig

 • Hvorfor skal jeg stille op for en forening?

  Det er ikke muligt at afholde direkte valg til lokaludvalgene, faktisk ville det være direkte ulovligt.

  Det er Styrelseslovens §65d der åbner mulighed for, at Borgerrepræsentationen kan udpege lokaludvalg.

  Borgerrepræsentationen har i regulativet for lokaludvalg fastsat, at der skal sidde 23 medlemmer i hvert lokaludvalg. De politiske partier, der er valgt til Borgerrepræsentationen, udpeger hvert et medlem til hvert lokaludvalg. De resterende medlemmer, denne gang 14 + 28 suppleanter, vælges blandt lokale aktører ved valgmødet den 5. marts, og skal derefter godkendes af Borgerrepræsentationen. Det er Borgerrepræsentationen, der har vedtaget denne organisering med godkendelse fra Indenrigsministeriet.

 • Hvordan kan jeg være med til at bestemme, hvem der skal sidde i lokaludvalget?

  Hvis du ikke selv vil stille op, men bare være med til at stemme til valgmødet den 5. marts, skal du stadig tilmeldes mødet som repræsentant for en forening eller organisation.

  Vi skal have modtaget din tilmelding senest mandag den 19. februar kl. 12.

  Læs mere om hvordan du tilmelder dig

 • Hvordan foregår valget?

  Valgmødet mandag den 5. marts i Valby Kulturhus fra kl. 19-22 foregår i to runder.

  De tilmeldte repræsentanter fordeler sig rundt om en række tema-inddelte valgborde. Hvert bord har en overskrift som f.eks. Miljø, Kultur, idræt og integration, By og Trafik mm. Du sætter dig altså ved det bord, der passer til det, du primært interesserer dig for, eller vil beskæftige dig med i lokaludvalget.

  1. I første runde skal de fremmødte repræsentanter beslutte, hvilken fordeling af repræsentanter det nye lokaludvalg skal have. Det foregår ud fra et oplæg fra det afgående lokaludvalg.
  2. Efter en pause foregår det egentligt valg – rundt om bordene finder deltagerne ud af, hvem der ønsker at udfylde de pladser, der blev vedtaget i første runde. Hvis der er kampvalg til nogle af pladserne, foretages der en afstemning blandt alle fremmødte.

  Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan valgmødet foregår, så kom til informationsmøde tirsdag den 30. januar i Valby Kulturhus. Efter tilmeldingsfristen inviterer vi til endnu et møde, hvor valgprocessen bliver gennemgået i detaljer.

 • Hvor meget tid skal jeg bruge på at sidde i lokaludvalget?

  Som medlem af lokaludvalget skal du som minimum kunne afsætte 3-4 timer om måneden til det faste lokaludvalgsmøde, som ligger anden tirsdag i måneden, juli undtaget. Du vil også op til hvert møde afsætte tid til at læse dagsordenen, som varierer i længde.

  Hvis du er forhindret i at deltage i mødet skal du give besked, så din suppleant kan indkaldes.

  Derudover skal du påregne et månedligt møde på 2-3 timer for hver arbejdsgruppe eller udvalg, du vælger at blive medlem af.

  Læs mere om lokaludvalgets faste udvalg

 • Hvor mange år vælges jeg for?

  Lokaludvalget vælges som udgangspunkt for en periode på fire år.  Der bliver dog mulighed for at supplerende valg efter to år, hvor du kan vælge at træde ud af lokaludvalget igen.

 • Hvad nu hvis jeg flytter eller pludselig ikke har tid mere?

  Hver medlem af lokaludvalget har to suppleanter. Suppleanterne indkaldes til de faste lokaludvalgsmøder, når et medlem er forhindret. Du kan på ethvert tidpunkt overlevere din plads til din suppleant i en periode, hvis du får for travlt til arbejdet.

  Det er også muligt helt at udtræde af lokaludvalget og overlade pladsen til din suppleant, f.eks. i tilfælde af flytning.

 • Skal jeg gå til mange møder?

  Lokaludvalget mødes fast en anden tirsdag i hver måned, juli undtaget, fra kl. 18.30 til ca. 21.30.

  De faste udvalg beslutter selv deres mødefrekvens, typisk en gang om måneden, juli undtaget. Til lokaludvalgets begivenheder, som Valby Kulturdage, Halloween og juletræstænding på Tingstedet, nedsættes der arbejdsgrupper, der mødes jævnligt over en kort periode.

  Derudover er der løbende borgermøder, konferencer, åbne møder og begivenheder, som du kan deltage i efter interesse og mulighed.

  Så hvor mange møder, der bliver for dig, afhænger af hvor mange ting ud over de faste møder, som du engagerer dig i.

 • Skal jeg være medlem for at være med i arbejdet?

  Til valgmødet mandag den 5. marts skal der vælges 14 medlemmer til Valby Lokaludvalg. Til hvert medlem skal der også vælges to suppleanter, altså 28 i alt.

  Som suppleant kan du deltage i arbejdet i lokaludvalgets faste udvalg på lige fod med de valgte medlemmer af lokaludvalget. Er det lokaludvalgsmedlem, du supplerer, forhindret i at deltage i det månedlige lokaludvalgsmøde, bliver du indkaldt. Suppleanter har ikke tale- og stemmeret på de faste lokaludvalgsmøder, medmindre de er indkaldt. Som suppleant er du dog altid velkommen til at deltage som tilhører.