Valbyborgerne skal kun henvende sig ét sted fra 2007

Med budgetaftalen i Københavns Kommune muliggøres etableringen af en samlet indgang for borgerne i Valby i et samlet Borgerservicecenter, Pensions- og Omsorgskontor, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen i 2008.

Valby Lokaludvalg har lagt vægt på, at centret etableres i 2008. Det er også vigtigt for Valby Lokaludvalg, at borgerindgangen etableres på et centralt sted i Valby. Valby Lokaludvalg tilbyder i forbindelse med etableringen at stille den lokale viden om, hvor et sådant center placeres til rådighed for forvaltningen, så der findes en placering for centret, som bliver til størst mulig gavn for valbyborgerne.

Læs Valby Lokaludvalgs høringssvar til Videreudvikling af Borgerservice med kommentarer om budgetforliget.