Valby Lokaludvalgs junimøde

På Valby Lokaludvalgs møde 14. juni blev der rapporteret fra borgermødet om Grønttorvsområdet. Højhuse, byggetæthed og idrætsfaciliteter var nogle af de emner, medlemmerne debatterede. Høringsfristen er den 18. august, og lokaludvalget har høringssvaret på dagsordenen den 9. august. Klik ind på http://blivhoert.kk.dk/ hvor du kan læse mere om lokalplanen for Grønttorvsområdet og skrive din kommentar.

Den nye cykelstrategi var også på dagsordenen. Strategien bygger på viden bl.a. fra effektvurderinger af københavnske cykelprojekter og fra udenlandske byer, især Holland. Desuden er input fra lokaludvalgene blevet indlagt i strategien. Cykelstrategien er beskrevet på http://blivhoert.kk.dk , og der er høringsfrist 12. august.

Storbyhaven ved Gadekæret ansporede også til diskussion. Lokaludvalget støtter nedlæggelse af 10 P-pladser i forbindelse med anlægningen, mens det ønsker at holde fast i vandelementer i haven.

Se hele dagsordenen og referat på  http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Gammelt%20mødemateriale%20BR%20og%20udvalgene/Lokaludvalg/ValbyLokaludvalg.aspx

Uddeling af midler fra Lokalpuljen:

10.000kr til Teater og litteratur for de små

10.000 kr til Copenhagen Street Festival

51.000 kr til Kapo

25.000 kr til Galore

14.950 kr til Kost og motion for hjemløse

10.000 kr til Boksning for rødderne

10.000 kr til Folehavens Drenge

3.000 kr til Æblefest i Valby

Lynrunden – aktiviteter på Toftegårds Plads

17.750 kr til Cre8tivity og workshops

10.000 kr til Kulturel middag

9.925 kr til Football School 2011