Indstilling Valby Badminton Club

Formål med det frivillige arbejde

At skabe de bedst mulige rammer for Valbys badmintonspillende borgere – i særlig grad børn og unge.

Aktiviteter i det frivillige arbejde

Valby Badminton Club(VBC) har de seneste år haft stor fremgang – fra ca. 70 medlemmer for 5 år siden til i dag ca. 300 – heraf ca. 215 ungdomsspillere.
For at holde de unge i sporten har vi både fokus på seriøs træning, med bla. to trænere på alle ungdomstræninger, og og et stort fokus på de sociale rammer.
I løbet af sæsonen arrangeres to klubture til turneringer hvor alle vores børn og unge har mulighed for at spille med. Træningsweekend med bla. en af de danske verdensstjerne som gæstetræner, drenge- og pige aften i klubben, familieturnering for børn og voksne sammen, klubfest og klubmesterskaber, nytårsbanko, “spil og spis” – hvor børnene og deres familier spiser sammen i klubben – og børnene spiller badminton på banerne.

Vi laver skolesamarbejder med områdets skoler, og barsler nu med at starte 60+ badminton (når Corona-situationen tillader det).

Vi fokuserer meget på, at alle føler sig velkomne i klubben, og skaber sig et socialt netværk.

Beskrivelse af den/de frivilliges indsats

VBC drives af frivillige kræfter. Både bestyrelsen og en lang række forældre lægger en stor indsats i klubben, og vi er stolte over, at så mange synes at det er indsatsen værd.
Vores trænere aflønnes naturligvis.

Opnåede virkninger for målgruppen

Som nævnt er klubben vokset støt de sidste 5-6 år. Vi har ventelister til mange hold, og begrænses pt. kun af vores kun 3 baner i hallen.
Vi oplever at børnene fortsætter i klubben – også de unge- som ofte ellers dropper ud af sport. Her ser vi – som en af få klubber – at det lykkes os at holde på pigerne også.

Vi ser en øget tilmelding til så godt som alle arrangementer, hvilket vel borger for kvaliteten af vores arbejde.