Dragen sneglen og bananmanden nyhed

Usikker fremtid for Dragen, Sneglen og Mosaikbænken

I 2023 skal Folehavekvarterets centrale plads omdannes, og det har skabt usikkerhed for kvarterets tre kunstværker, som blev skabt i 2006 af kunstner Nana Mikkelsen i samarbejde med kvarterets børn.

Omdannelsen af det centrale byrum er en del af Områdefornyelsen i Folehavekvarterets kvarterplan, og er besluttet af styregruppen i samarbejde med områdets beboere.

Efter vedtagelsen af projektet har b.la. værkets kunstner Nana Mikkelsen gjort opmærksom på, at kunstværkerne i hendes mening bør bevares.

Derfor har Områdefornyelsen bedt Københavns Kommunes råd for visuel kunst om at vurdere om slangen, mosaikbænken og sneglen bør bevares.

Kunstværkerne er ikke bevaringsværdige

I juni vendte Rådet for Visuel Kunst tilbage med en afgørelse: De vurderer ikke, at slangen, bænken og sneglen ud fra et kunstfagligt perspektiv er bevaringsværdige.

Rådet mener overordnet, at borgerinddragende kunst er prisværdigt, men det er vigtigt, at det fra begyndelsen af sådanne projekter er afklaret, om de skal være midlertidige eller permanente.

De aftaler er aldrig lavet for kunstværkerne i Folehaven.

Afgørelsen træffes til august

Til august skal Områdefornyelsens styregruppe, der består af lokale beboere og aktører, træffe en endelig afgørelse om nedlæggelse af slangen, sneglen og bænken.

Hvis Områdefornyelsens Styregruppe beslutter, at de tre skulpturer skal nedlægges, betyder det, at de tre elementer ikke bliver en del af den omdannede plads efter 2023.

Over sommerferien bliver der valgt en rådgiver, som skal gå videre med at tegne den nye indretning af pladsen. Rådgiver vil være interesseret i at inddrage lokale og skabe en plads som giver kvarteret gode grønne mødesteder for alle aldersgrupper.

Vi bringer selvfølgelig nyt når der er landet en afgørelse – indtil da kan du læse mere om kunstværkerne i vores kortlægning af Valbys offentlige kunst lige her:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.