Udviklingsplanen for Valby Idrætspark med boliger, erhverv og nye faciliteter til idrætten godkendt på rådhuset

Et bredt samarbejde med kommunens forvaltninger og idrætslivet i Valby Idrætspark har sammen lavet en ny udviklingsplan, der skal gøre Valby Idrætspark til en moderne idrætsby – og den er netop blevet godkendt af Teknik- og Miljøudvalget.

Forslaget til udviklingsplan for Valby Idrætspark er udarbejdet i et samarbejde mellem Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen samt repræsentanter for idrætten.

Vi har fulgt arbejdet tæt, både gennem netværk og kontakt til klubberne i idrætsparken, og givet direkte input til møder med Københavns Kommune.

Se hele udviklingsplanen her:

Et nyt bykvarter med fokus på idræt og bevægelse

Udviklingsplanen optegner den de overordnede linjer for, hvordan området skal udvikles og bindes sammen.

Oversigt over Valby Idrætspark fra udviklingsplanen

Visionen for Valby Idrætspark er et nyt bykvarter – en idrætsby for hele København, hvor mangfoldigheden af faciliteter, boligformer og brugere skaber liv, synergier og fællesskab igennem idræt og bevægelse.

Visionen er at give idrætten et betydeligt løft af kapaciteten med mulighed for 15-20.000 m2 yderligere idrætsfunktioner placeret i to klynger i samspil med de eksisterende anlæg, der bringer mere aktivitet og sammenhæng til idrætsparken.

Derudover skabes der mulighed for 4-500 boliger (ca. 45-50.000 m2) og ca. 15.000 m2 erhverv, herunder et hotel.

Sammen med kommunale funktioner, herunder et neurorehabiliteringscenter, skæve boliger og daginstitution bliver området fuldendt som en ny bydel.

Flere indgange skal åbne bydelen

Valby Idrætspark bliver åbnet op med flere nye adgange og internt bundet sammen af et byrumsforløb kaldet ”Sportspromenaden”, der også forbinder bydelen med det omkringliggende Valby.

Sportspromenaden, der skal forbinde Valby Idrætspark

Der er fokus på at indrette veje og stier, så det er trygt og sikkert at gå og cykle, mens parkeringen placeres decentralt i områdets periferi.

Planen finansieres løbende på kommunens budgetter

Realisering af planen afhænger af finansiering ved kommende budgetforhandlinger.

I de næste uger skal udviklingsplanen forbi flere af rådhusets udvalg.

Nikker de ja til planen, vil den blive sendt videre til forhandlingerne om kommunens budget for 2025 til efteråret. Derefter kan det egentlige arbejde med at lave en konkret lokalplan gå i gang.

Lokalplanforslaget forventes forelagt til endelig vedtagelse medio 2026.

Læs hele udviklingsplanen her:

Se Teknik- og Miljøudvalgets behandling af planen her:

1 svar
 1. Peter Bjerring Jensen
  Peter Bjerring Jensen siger:

  Det ser godt ud på papiret; men jeg synes, at der bliver lange gå-afstande for de ældre beboere/brugere/tilskuere – især for gang besværede og handicappede.
  Hvad med handicap p-pladser? – Skal de ligeledes placeres i periferien?
  Mvh
  Peter Bjerring

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *